Làm chậm trình duyệt trong Internet Explorer vì nhiều isInNet gọi chức năng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3140773
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
 • Internet Explorer được cấu hình để sử dụng một tập tin cấu hình Proxy tự động (PAC) hoặc TỆP cài đặt chuyên biệt proxy.
 • PAC tệp chứa một số cuộc gọi đến chức năng isInNet(), giống như sau:

  chức năng FindProxyForURL (url, lưu trữ)
  {

  Nếu (isInNet (máy chủ, "192.168.3.4","255.255.255.0")) ||
  isInNet (máy chủ, "10.10.1.1", "255.255.255.0") ||
  isInNet (máy chủ, "72.10.10.10", "255.240.0.0")) ||
  isInNet (máy chủ, "172.16.0.0", "255.240.0.0"))
  {

  trở về PROXY <proxyname:PORT>;


  }


  }</proxyname:PORT>

Nếu có một số isInNet()gọi trong tệp PAC, Internet Explorer mất nhiều thời gian hơn dự kiến để duyệt một web site.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do Internet Explorer phải gọi bổ sung cho hệ thống DNS để xác định địa chỉ IP của máy chủ số. Nó phải thực hiện việc này để so sánh địa chỉ IP máy chủ với dải địa chỉ IP được cung cấp trong chức năngisInNet()tham số.
Giải pháp
Để ngăn chặn các cuộc gọi bổ sung cho hệ thống DNS mỗi lần một máy chủ"" được chuyển cuộc gọi chức năng isInNet() , thực hiện các bước để giải quyết tên máy (ứng dụng) phục vụ địa chỉ IP bên ngoài gọi isInNet()bằng cách đi qua địa chỉ IP thay cho tên máy (ứng dụng) phục vụ.

Để thực hiện việc này, thay đổi mẫu mã trong phần "Triệu chứng" như sau:
 • chức năng FindProxyForURL (url, lưu trữ)
  {

  var resolved_IP = dnsResolve(host);


  Nếu (isInNet (resolved_IP, "192.168.3.4","255.255.255.0")) ||
  isInNet (resolved_IP, "10.10.1.1", "255.255.255.0") ||
  isInNet (resolved_IP, "72.10.10.10", "255.240.0.0")) ||
  isInNet (resolved_IP, "172.16.0.0", "255.240.0.0"))
  {

  trở về PROXY <proxyname:PORT>;

  }

  }</proxyname:PORT>

Cấu hình proxy tự động; Internet Explorer; TỆP; isInNet; dnsResolve

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3140773 - Xem lại Lần cuối: 03/18/2016 01:38:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 10

 • kbmt KB3140773 KbMtvi
Phản hồi