Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách sử dụng tệp Hệ thống để tạo một đĩa khởi động nhằm ngăn ngừa khả năng không thể khởi động được Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 101668 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
GIỚI THIỆU
Nếu máy tính của bạn sử dụng bộ xử lý dựa vào x86 của Intel, và bản ghi khởi động cho phân hoạch hiện hoạt hoặc các tệp mà bạn phải có để khởi động Windows bị hỏng, bạn sẽ không thể khởi động máy tính của mình. Bài viết này mô tả cách tạo đĩa khởi động. Với một đĩa khởi động, bạn có thể khởi động máy tính của mình nếu bản ghi khởi động bị hỏng.
THÔNG TIN THÊM
Tạo một đĩa khởi động Windows khi bạn cài đặt Windows lần đầu trên máy tính. Đĩa này khác với đĩa khởi động MS-DOS. Không giống như MS-DOS, toàn bộ hệ điều hành Windows không thể đưa vào một đĩa mềm. Đĩa khởi động Windows chỉ chứa các tệp mà bạn phải có để khởi động hệ điều hành bằng các tệp hệ thống Windows còn lại được cài đặt trên ổ đĩa cứng. Để tạo đĩa khởi động, làm theo những bước sau:
 1. Cho đĩa mềm trống vào ổ đĩa A, sau đó định dạng đĩa bằng cách sử dụng Windows XP.
 2. Từ cặp gốc của phân hoạch hệ thống ổ đĩa cứng của bạn (ví dụ: C:\-), sao chép các tệp sau đây sang đĩa mềm:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Có thể bạn sẽ phải loại bỏ các thuộc tính chỉ đọc, hệ thống và ẩn khỏi các tệp.
 3. Khôi phục các thuộc tính chỉ đọc, hệ thống và ẩn cho các tệp trên đĩa cứng của bạn nếu bạn đã loại bỏ những thuộc tính này.
 4. Nếu tệp Bootsect.dos hoặc Ntbootdd.sys nằm trong phân hoạch hệ thống, lặp lại các bước từ 2 đến 4 để sao chép các tệp này vào đĩa khởi động.
Nếu bạn định dạng một đĩa mềm trong Windows XP, bản ghi khởi động trỏ vào tệp NTLDR. Khi NTLDR chạy, nó nạp các lựa chọn hệ điều hành sẵn có từ tệp Boot.ini. Nếu bạn chọn Windows, NTLDR chạy Ntdetect.com, rồi chuyển điều khiển sang Osloader.exe. Nếu bạn chọn MS-DOS hoặc OS/2, NTLDR nạp Bootsect.dos.
đĩa khởi động khởi động
Thuộc tính

ID Bài viết: 314079 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:29:00 - Bản sửa đổi: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbinfo kbenv kbsetup kbusage kbacwsurvey KB314079
Phản hồi