Bản Cập Nhật cải thiện chế độ Enterprise trong Internet Explorer 11

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3140847
Bài viết này mô tả anupdatefor Internet Explorer 11 onWindows 7, Windows 8.1 và Windows 10 phiên bản 1511 RTM.
Giới thiệu về bản cập nhật này
Bản cập nhật này cung cấp một số cải tiến chế độ doanh nghiệp, được mô tả trong Tiếp tục dễ dàng hơn cho khách hàng doanh nghiệp nâng cấp lên Internet Explorer 11- và Windows 10. Điều này bao gồm:
  • Cung cấp cácvề: ột giao diện người dùng để hiển thị các tính năng tương hợp về sau đã được áp dụng cho các web site trong Internet Explorer 11.
  • Giới thiệu doanh nghiệp chế độ XML sơ đồ sàn v.2 hỗ trợ.
    Lưu ý
    Internet Explorer sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chế độ XML v1.
Cách nhận bản cập nhật này
cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem phần thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer.

Lưu ý: Bản cập nhật này lần đầu tiên được đưa vào các MS16-063: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: 14 tháng 6 năm 2016.

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, danh sách web site doanh nghiệp chế độ đệm ẩn cục bộ sẽ bị xóa tạm thời. Internet Explorer sẽ yêu cầu quyền truy cập vào doanh nghiệp chế độ web site XML danh sách để hiển thị web site trong phương thức tương hợp về sau được chỉ định.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3140847 - Xem lại Lần cuối: 06/29/2016 15:56:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Internet Explorer 11

  • kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB3140847 KbMtvi
Phản hồi