Người đại diện dữ liệu không bị xoá khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Remove-CsSlaDelegates trong Skype Business Server 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3141117
Triệu chứng
Khi bạn chạy các Loại bỏ CsSlaConfiguration hoặc Loại bỏ CsSlaDelegates lệnh ghép ngắn trong Skype Microsoft cho môi trường doanh nghiệp Server 2015, lệnh không khỏi hồ sơ của người đại diện đột phá chứa trong cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Vấn đề này cũng có thể xảy ra khi bạn chạy lệnh ghép ngắn cả hai.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt các Cập Nhật tích luỹ ngày 2016 6.0.9319.235 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, lõi cấu phần.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3141117 - Xem lại Lần cuối: 03/18/2016 23:30:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Skype for Business Server 2015

  • kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB3141117 KbMtvi
Phản hồi