Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không Hiển thị Thanh Menu và các Tab của Trình quản lý Tác vụ trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 193050 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TRIỆU CHỨNG
Thanh menu và các tab có thể không hiển thị trong Trình quản lý Tác vụ.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này có thể xảy ra nếu Trình quản lý Tác vụ đang chạy ở chế độ Ẩn. Nếu bạn bấm đúp vào không gian trống trong đường viền xung quanh các tab, Trình quản lý Tác vụ sẽ chuyển sang chế độ này.
GIẢI PHÁP
Để chuyển Trình quản lý Tác vụ về chế độ hiển thị thông thường, bấm đúp vào đường viền trên cùng của cửa sổ.
THÔNG TIN THÊM
Khi Trình quản lý Tác vụ đang chạy trong chế độ Ẩn, bạn có thể định cỡ lại cửa sổ.
thiếu trống taskmgr exe ẩn trạng thái tiêu đề đóng thu nhỏ phóng to
Thuộc tính

ID Bài viết: 314227 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:20:34 - Bản sửa đổi: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB314227
Phản hồi