Office 365 ProPlus không thể nhận được bản cập nhật mới sau khi cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ từ thanh kinh doanh gói ngôn ngữ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3142643
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Administratoruses OfficeDeployment cụ chỉ kéo xuống bộ phần ngôn ngữ của công ty căn chỉnh với chính sách hỗ trợ của công ty.
  • Người dùng cài đặt chuyên biệt Office 365 ProPlusfrom nguồn công ty đó.
  • Ngôn ngữ Administratorchoose phải hỗ trợ, người dùng hoặc:
    1. Nhập một kí tự đại diện khiến thanh kinh doanh gói ngôn ngữ hiển thị, và tiến hành sử dụng để cài đặt chuyên biệt ngôn ngữ.
    2. Đi hậu và chuyển sang một ngôn ngữ được hỗ trợ sản phẩm nhưng không được hỗ trợ bằng hình ảnh công ty, và người dùng tiến hành cài đặt chuyên biệt ngôn ngữ đó.
  • Ngôn ngữ cài đặt chuyên biệt thành công.

Inthis trường hợp, người dùng sẽ không nhận được bản cập nhật mới cho Office 365 ProPlusuntil ngôn ngữ không được hỗ trợ đã được cung cấp trong hình ảnh nguồn
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, chạy bản sửa lỗi trực tuyến hoặc cung cấp quyền quản trị cho người dùng để cài đặt chuyên biệt từ màn hình, vì vậy, các ngôn ngữ không được cài đặt chuyên biệt.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3142643 – останній перегляд: 02/29/2016 08:37:00 – виправлення: 1.0

Microsoft Office 365 ProPlus

  • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB3142643 KbMtvi
Зворотний зв’язок