MS16-039: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting Add-in: 12 tháng 4 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3144431
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office Live họp 2007 Add-in cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted hoặc truy cập web site chứa các phông chữ nhúng đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-039.

Để biết danh sách đầy đủ của phần mềm bị ảnh hưởng, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3148522.
Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật cho Live Meeting Conferencing Add-in 32-bit hoặc 64-bit gói bây giờ.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft KB3148522.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật đã phát hành KB3115870.

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
ConfAddins_Setup.exeB66D11BCC10A5901B08BE1E1E4E4FB5B3C605F06939C5E144F47DA25C2B7A05905FA0180B2F7806C262ECF29A627F9F346FE3914
ConfAddins_Setup.exe1755D054266F272D45F8B69B7AA654DAC7F2037169D29E7036E938E410CF9848BC0D8BBE53F44F70A7D66EA52887DB662202B617

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x86

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,490,94406 tháng 4 năm 201609:11không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2521,736,34410 tháng 3 năm 201622:33x86
Confapi.dll8.0.6362.2522,281,11210 tháng 3 năm 201622:33x86
Uccp.dll2.0.6362.2523,320,97610 tháng 3 năm 201622:33x86
Confapisat.dll8.0.6362.252230,56010 tháng 3 năm 201623:18x86
Confapisat.dll8.0.6362.252245,40810 tháng 3 năm 201623:20x86
Confapisat.dll8.0.6362.252226,97610 tháng 3 năm 201622:43x86
Confapisat.dll8.0.6362.252242,84810 tháng 3 năm 201623:21x86
Confapisat.dll8.0.6362.252233,12010 tháng 3 năm 201623:22x86
Confapisat.dll8.0.6362.252246,94410 tháng 3 năm 201623:23x86
Confapisat.dll8.0.6362.252241,31210 tháng 3 năm 201623:24x86
Confapisat.dll8.0.6362.252198,81610 tháng 3 năm 201623:26x86
Confapisat.dll8.0.6362.252196,76810 tháng 3 năm 201623:27x86
Confapisat.dll8.0.6362.252240,28810 tháng 3 năm 201623:28x86
Confapisat.dll8.0.6362.252238,24010 tháng 3 năm 201623:30x86
Confapisat.dll8.0.6362.252229,53610 tháng 3 năm 201623:31x86
Confapisat.dll8.0.6362.252186,01610 tháng 3 năm 201623:36x86
Confapisat.dll8.0.6362.252186,52810 tháng 3 năm 201623:39x86
Lmintsat.dll8.0.6362.252432,79210 tháng 3 năm 201623:18x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,95824 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252444,05610 tháng 3 năm 201623:20x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,07424 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252433,30410 tháng 3 năm 201622:43x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng311,26624 tháng 5 năm 201423:55không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252440,98410 tháng 3 năm 201623:21x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,53424 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252432,28010 tháng 3 năm 201623:22x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,25924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252444,05610 tháng 3 năm 201623:23x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,25824 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252440,98410 tháng 3 năm 201623:24x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,25324 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252408,21610 tháng 3 năm 201623:26x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng320,53924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252407,19210 tháng 3 năm 201623:27x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,66724 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252438,93610 tháng 3 năm 201623:28x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,01524 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmcapi.exe7.0.4724.3782,21624 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmpapi.dll7.0.4724.3658,31224 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmpreferences.dll7.0.4724.3768,90424 tháng 11 năm 200808:30x86
Meetnowprefs.exe7.0.4724.3500,61624 tháng 11 năm 200808:30x86
Preferences.exe7.0.4724.3494,98424 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3240,00824 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,36824 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3237,96024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.363,88024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3239,49624 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.365,41624 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll7.0.4724.3235,40024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmprefsat.dll7.0.4724.356,20024 tháng 11 năm 200808:30x86
Lmintsat.dll8.0.6362.252437,40010 tháng 3 năm 201623:30x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,29924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252432,28010 tháng 3 năm 201623:31x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,47924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcm80.dll8.0.50727.762479,23201 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcp80.dll8.0.50727.762548,86401 tháng 12 năm 200614:54x86
Msvcr80.dll8.0.50727.762626,68801 tháng 12 năm 200614:54x86
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestkhông áp dụng1.869 người01 tháng 12 năm 200622:23không áp dụng
X86_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700.manifestkhông áp dụng1.869 người01 tháng 12 năm 200622:23không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80001 tháng 12 năm 200614:54không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80001 tháng 12 năm 200614:54không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252399,00010 tháng 3 năm 201623:36x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,90024 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252399,51210 tháng 3 năm 201623:39x86
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,88124 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2521,619,60810 tháng 3 năm 201622:33x86

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Lmaddinpack.msikhông áp dụng1,699,84006 tháng 4 năm 201609:13không áp dụng
Lmaddins.dll8.0.6362.2522,110,10411 tháng 3 năm 201601:37x64
Confapi.dll8.0.6362.2522,841,60010 tháng 3 năm 201620:52x64
Uccp.dll2.0.6362.2525,219,32810 tháng 3 năm 201620:51x64
Confapisat.dll8.0.6362.252223,74410 tháng 3 năm 201620:58x64
Confapisat.dll8.0.6362.252238,59210 tháng 3 năm 201620:58x64
Confapisat.dll8.0.6362.252220,16010 tháng 3 năm 201620:07x64
Confapisat.dll8.0.6362.252236,03210 tháng 3 năm 201620:59x64
Confapisat.dll8.0.6362.252226,30410 tháng 3 năm 201620:59x64
Confapisat.dll8.0.6362.252240,12810 tháng 3 năm 201620:59x64
Confapisat.dll8.0.6362.252234,49610 tháng 3 năm 201621:00x64
Confapisat.dll8.0.6362.252192,00010 tháng 3 năm 201621:00x64
Confapisat.dll8.0.6362.252189,95210 tháng 3 năm 201621:00x64
Confapisat.dll8.0.6362.252233,47210 tháng 3 năm 201621:01x64
Confapisat.dll8.0.6362.252231,42410 tháng 3 năm 201621:01x64
Confapisat.dll8.0.6362.252222,72010 tháng 3 năm 201621:01x64
Confapisat.dll8.0.6362.252179,20010 tháng 3 năm 201621:02x64
Confapisat.dll8.0.6362.252179,71210 tháng 3 năm 201621:02x64
Lmintsat.dll8.0.6362.252432,79211 tháng 3 năm 201602:15x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,95824 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252444,05611 tháng 3 năm 201602:16x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,07424 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252433,30411 tháng 3 năm 201601:44x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng311,26624 tháng 5 năm 201423:55không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252440,98411 tháng 3 năm 201602:17x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,53424 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252432,28011 tháng 3 năm 201602:18x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,25924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252444,05611 tháng 3 năm 201602:19x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng316,25824 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252440,98411 tháng 3 năm 201602:20x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,25324 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252408,21611 tháng 3 năm 201602:21x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng320,53924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252407,19211 tháng 3 năm 201602:22x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,66724 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252438,93611 tháng 3 năm 201602:23x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,01524 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252437,40011 tháng 3 năm 201602:24x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng315,29924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252432,28011 tháng 3 năm 201602:25x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng313,47924 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80401 tháng 12 năm 200614:39không áp dụng
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestkhông áp dụng1,87101 tháng 12 năm 200618:14không áp dụng
8.0.50727.762.Policykhông áp dụng80401 tháng 12 năm 200614:39không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09601 tháng 12 năm 200614:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37601 tháng 12 năm 200614:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67201 tháng 12 năm 200614:36x64
Amd64_microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_9d1c6ce0.manifestkhông áp dụng1,87101 tháng 12 năm 200618:14không áp dụng
Msvcm80.dll8.0.50727.762516,09601 tháng 12 năm 200614:37x64
Msvcp80.dll8.0.50727.7621,061,37601 tháng 12 năm 200614:39x64
Msvcr80.dll8.0.50727.762796,67201 tháng 12 năm 200614:36x64
Lmintsat.dll8.0.6362.252399,00011 tháng 3 năm 201602:26x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,90024 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmintsat.dll8.0.6362.252399,51211 tháng 3 năm 201602:28x64
Lmoutaddin.chmkhông áp dụng314,88124 tháng 5 năm 201423:51không áp dụng
Lmxp32.dll8.0.6362.2521,982,61611 tháng 3 năm 201601:37x64


Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3144431 – останній перегляд: 04/16/2016 09:02:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Office Live Meeting 2007

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB3144431 KbMtvi
Зворотний зв’язок