Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách Loại bỏ Linux và Cài đặt Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Để xem bài viết này dành cho Windows 2000 của Microsoft, hãy xem 247804.
Tóm tắt
Bài viết này giải thích cách loại bỏ hệ điều hành Linux khỏi máy tính của bạn và cài đặt Windows XP. Bài viết này giả định rằng Linux đã được cài đặt trên đĩa cứng của máy tính của bạn, rằng phân hoạch Linux gốc và Linux trao đổi đang được sử dụng (tương thích với Windows XP) và rằng không có dung lượng trống trên đĩa cứng.

LƯU Ý: Windows XP và Linux có thể cùng tồn tại trên cùng một máy tính. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu Linux của bạn.
Thông tin thêm
Để cài đặt Windows XP trên máy tính hiện đang cài đặt Linux (và giả định rằng bạn muốn loại bỏ Linux), bạn phải xóa thủ công các phân hoạch mà hệ điều hành Linux sử dụng. Phân hoạch tương thích với Windows có thể được tạo tự động trong quá trình cài đặt Windows XP.

QUAN TRỌNG: Trước khi bạn thực hiện các bước trong bài viết này, hãy xác minh rằng bạn có đĩa có thể khởi động hoặc CD-ROM có thể khởi động dành cho hệ điều hành Linux vì các bước này hoàn toàn loại bỏ hệ điều hành Linux trên máy tính của bạn. Nếu bạn định khôi phục hệ điều hành Linux vào một ngày sau đó, hãy xác minh rằng bạn cũng có bản sao lưu hoạt động của tất cả thông tin được lưu trữ trên máy tính của bạn. Ngoài ra, bạn phải có phiên bản phát hành chính thức của Windows XP để sử dụng trong quá trình cài đặt này. Nếu bạn định sử dụng CD-ROM nâng cấp Windows XP, CD-ROM của sản phẩm Windows đủ điều kiện phải có sẵn. Thiết lập từ CD-ROM nâng cấp Windows XP sẽ nhắc bạn về CD-ROM này.

Hệ thống tệp Linux sử dụng superblock ở đầu vách ngăn đĩa để xác định kích thước, hình dáng và điều kiện cơ bản của hệ thống tệp.

Nói chung, hệ điều hành Linux được cài đặt trên loại phân hoạch 83 (Linux gốc) hoặc 82 (Linux trao đổi). Trình quản lý khởi động Linux (LILO) có thể được đặt cấu hình để khởi động từ một trong các vị trí sau đây:
 • Bản ghi Khởi động Chính của đĩa cứng (MBR)

  -or-
 • Thư mục gốc của phân hoạch Linux
Công cụ Fdisk đi kèm Linux có thể dùng để xóa phân hoạch. (Có các tiện ích khác hoạt động cũng hiệu quả như vậy, chẳng hạn như Fdisk từ MS-DOS 5.0 và phiên bản mới hơn hoặc bạn có thể xóa phân hoạch trong quá trình cài đặt).

Để loại bỏ Linux từ máy tính của bạn và cài đặt Windows XP, hãy thực hiện các bước sau:
 1. Loại bỏ các phân hoạch gốc, trao đổi và khởi động mà Linux sử dụng:
  1. Khởi động máy tính của bạn bằng đĩa mềm Thiết lập Linux, nhập fdisk tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER.

   LƯU Ý: Để được trợ giúp sử dụng công cụ Fdisk, nhập m tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER.
  2. Nhập p tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER để hiển thị thông tin phân hoạch. Mục đầu tiên được liệt kê là đĩa cứng 1, thông tin phân hoạch 1 và mục thứ hai được liệt kê là đĩa cứng 1, thông tin phân hoạch 2.
  3. Nhập d vào cuối dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER. Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập số phân hoạch mà bạn muốn xóa. Nhập 1 rồi nhấn ENTER để xóa phân hoạch số 1. Lặp lại bước này cho đến khi tất cả phân hoạch đã được xóa.
  4. Nhập w rồi nhấn ENTER để ghi thông tin này vào bảng phân hoạch. Một số thông báo lỗi có thể được tạo (vì thông tin được ghi vào bảng phân hoạch) nhưng chúng không quan trọng tại thời điểm này vì bước tiếp theo là khởi động lại máy tính rồi cài đặt hệ điều hành mới.
  5. Nhập q tại dấu nhắc lệnh rồi nhấn ENTER để thoát công cụ Fdisk.
  6. Lắp đĩa mềm có thể khởi động hoặc CD-ROM Windows XP có thể khởi động rồi nhấn CTRL+ALT+DELETE để khởi động lại máy tính của bạn.
 2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt Windows XP.

  Quá trình cài đặt trợ giúp bạn tạo các phân hoạch phù hợp trên máy tính của mình.

Bảng Phân hoạch Linux Mẫu

Ổ SCSI Đơn

  Thiết bị Khởi động Bắt đầu Kết thúc Chặn ID Hệ thống  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux gốc (SCSI ổ cứng 1, phân hoạch 1)  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux trao đổi (SCSI ổ cứng 1, phân hoạch 2)				

Multiple SCSI Drives

  Thiết bị Khởi động Bắt đầu Kết thúc Chặn ID Hệ thống  /dev/sda1 * 1 500 4016218 83 Linux gốc (SCSI ổ cứng 1, phân hoạch 1)  /dev/sda2 501 522 176715 82 Linux trao đổi (SCSI ổ cứng 1, phân hoạch 2)  /dev/sdb1 1 500 4016218 83 Linux gốc (SCSI ổ cứng 2, phân hoạch 1)				

Ổ IDE Đơn

  Thiết bị Khởi động Bắt đầu Kết thúc Chặn ID Hệ thống  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux gốc (IDE ổ cứng 1, phân hoạch 1)  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux trao đổi (IDE ổ cứng 1, phân hoạch 2)				

Nhiều Ổ IDE

  Thiết bị Khởi động Bắt đầu Kết thúc Chặn ID Hệ thống  /dev/hda1 * 1 500 4016218 83 Linux gốc (IDE ổ cứng 1, phân hoạch 1)  /dev/hda2 501 522 176715 82 Linux trao đổi (IDE ổ cứng 1, phân hoạch 2)  /dev/hdb1 1 500 4016218 83 Linux gốc (IDE ổ cứng 2, phân hoạch 1)				
Ngoài ra, Linux nhận dạng được hơn 40 loại phân hoạch khác nhau, bao gồm:
 • FAT 12 (Loại 01)
 • FAT 16 > 32 M Chính (Loại 06)
 • FAT 16 Mở rộng (Loại 05)
 • FAT 32 không có LBA Chính (Loại 0b)
 • FAT 32 có LBA Chính (Loại 0c)
 • FAT 16 có LBA (Loại 0e)
 • FAT 16 có LBA Mở rộng (Loại 0f)
Xin lưu ý rằng có các cách khác để loại bỏ hệ điều hành Linux và cài đặt Windows XP. Phương thức trước được bao gồm trong bài viết này do giả định rằng hệ điều hành Linux đã và đang hoạt động và không còn dung lượng trên đĩa cứng. Có các phương pháp để thay đổi kích thước phân hoạch bằng phần mềm được thiết kế để quản lý phân hoạch. Phần mềm phân hoạch đĩa có thể gây mất ổn định khi cài đặt Windows XP. Microsoft không hỗ trợ cài đặt Windows XP trên các phân hoạch được điều khiển theo cách này.

Bạn cũng có thể sử dụng đĩa khởi động MS-DOS phiên bản 5.0 hoặc phiên bản mới hơn, đĩa Khởi động Windows 95 của Microsoft chứa tiện ích Fdisk để loại bỏ một hệ điều hành khỏi đĩa cứng và cài đặt hệ điều hành khác. Khi bạn khởi động Fdisk và nhiều ổ được cài đặt trên máy tính của bạn thì bạn sẽ được cung cấp năm lựa chọn; hãy sử dụng tùy chọn 5 để chọn đĩa cứng có phân hoạch sẽ được xóa. Sau đó (hoặc nếu bạn chỉ có một đĩa cứng), hãy chọn tùy chọn 3 (Xóa phân hoạch hoặc ổ DOS lôgic) rồi chọn tùy chọn 4 (Xóa phân hoạch không phải DOS). Khi đó, bạn sẽ nhìn thấy các phân hoạch không phải MS DOS mà bạn muốn xóa. Thông thường, hệ điều hành Linux có hai phân hoạch không phải MS DOS nhưng có thể có nhiều hơn. Sau khi bạn xóa một phân hoạch, hãy sử dụng các bước tương tự để xóa mọi phân hoạch phù hợp không phải MS DOS.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tiện ích Fdisk, hãy bấm vào số bài viết ở bên dưới để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
255867 Cách Sử dụng Công cụ Fdisk và Công cụ Định dạng để Phân hoạch hoặc Tái phân hoạch Đĩa Cứng
Sau khi xóa các phân hoạch, bạn có thể tạo các phân hoạch và cài đặt hệ điều hành mà bạn muốn. Bạn chỉ có thể tạo một phân hoạch chính và một phân hoạch mở rộng có nhiều ổ lôgic bằng cách sử dụng Fdisk từ MS DOS phiên bản 5.0 và mới hơn, Windows 95 và Windows 98. Kích thước phân hoạch chính FAT16 tối đa là 2 gigabyte (GB). Kích thước ổ lôgic FAT16 lớn nhất là 2 GB.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết ở bên dưới để xem bài viết đó trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
105074 Hỏi Đáp về Phân hoạch MS DOS 6.2 (Trang này có thể có bằng tiếng Anh)
Khi bạn cài đặt Windows XP, các phân hoạch Linux có thể bị xóa và các phân hoạch mới được tạo và định dạng bằng loại hệ thống tệp phù hợp trong quá trình cài đặt. Windows XP cho phép bạn tạo nhiều phân hoạch chính. Windows XP có nhận dạng được hệ thống tệp FAT32. Trong quá trình cài đặt Windows XP, bạn có thể tạo ổ FAT32 rất lớn. Ổ FAT32 có thể được chuyển đổi thành NTFS sau khi quá trình cài đặt hoàn tất nếu phù hợp.

Để biết thêm thông tin về cách đa khởi động bằng Windows XP, hãy bấm vào số bài viết ở bên dưới để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
306559 CÁCH THỨC: Tạo Hệ thống Đa Khởi động bằng Windows XP
 
kbfaqw2ksetup
Thuộc tính

ID Bài viết: 314458 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:21:40 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbsetup KB314458
Phản hồi