Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông báo lỗi: Windows Không thể Khởi động do Sự cố Cấu hình Phần cứng Đĩa Máy tính

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 124550 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng khởi động Windows XP, bạn có thể nhận được một trong số các thông báo lỗi sau đây:
Windows không thể khởi động do sự cố cấu hình phần cứng đĩa máy tính.

Không thể đọc từ đĩa khởi động được chọn . Kiểm tra đường dẫn khởi động và phần cứng đĩa.

Hãy kiểm tra tài liệu Windows về cấu hình đĩa cứng và các sách hướng dẫn tham khảo phần cứng của bạn để biết thêm thông tin.
-hoặc-
Windows NT không thể khởi động do tệp sau đây bị thiếu hoặc hỏng:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Hãy cài lại bản sao của tệp trên.
-hoặc-
Winnt_root\System32\Hal.dll bị thiếu hoặc hỏng:

Hãy cài lại bản sao của tệp trên.
Ngoài ra, bạn có thể gặp một hoặc nhiều hành vi sau đây:
 • Nếu bạn khởi động máy tính cho Bàn điều khiển Phục hồi, một dấu nhắc lệnh có thể xuất hiện mà không có tùy chọn để đăng nhập vào phần cài đặt Windows .
 • Nếu bạn cố gắng truy nhập cặp Windows, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Truy nhập bị từ chối.
 • Nếu bạn thực hiện thao tác Sửa chữa từ CD-ROM Windows XP, phần cài đặt Windows sẽ không được phát hiện và bạn không thể sửa chữa Windows.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu một hoặc một số điều kiện sau đây đúng:
 • Giá trị Mặc địnhtrong phần [Bộ nạp Khởi động] của tệp Boot.ini bị thiếu hoặc không hợp lệ.
 • Windows XP không được cài đặt trong vị trí được xác định trong tệp Boot.ini.
 • Tệp Ntoskrnl.exe bị thiếu hoặc hỏng.
 • Đường dẫn phân hoạch trong tệp Boot.ini không được đặt đúng cách.
 • Lỗi phần cứng chung.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

Phương pháp 1

Chỉnh sửa tệp Boot.ini để khôi phục hoặc sửa mục Mặc định và đảm bảo rằng các mục trong phần [Các hệ điều hành] của tệp Boot.ini trỏ vào các thư mục thích hợp.

Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa tệp Boot.ini, hãy bấm số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
289022 CÁCH THỨC: Chỉnh sửa Tệp Boot.ini trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Phương pháp 2

Sử dụng tiện ích Bootcfg trong Bàn điều khiển Phục hồi để sửa tệp Boot.ini:
 1. Sử dụng CD-ROM Windows XP để khởi động máy tính của bạn.
 2. Khi bạn nhận được thông báo nhấn phím R để sửa Windows bằng cách dùng Bàn điều khiển Phục hồi, hãy nhấn phím R.
 3. Chọn cài đặt Windows mà bạn muốn, rồi gõ mật khẩu quản trị viên khi được nhắc.
 4. Gõ bootcfg /rebuild, rồi nhấn ENTER.
 5. Khi phần cài đặt Windows được định vị, các chỉ dẫn sau đây được hiển thị:
  Thêm cài đặt vào danh sách khởi động? (Có/Không/Tất cả)
  [Gõ Y để trả lời thông báo này.]

  Nhập Mã định dạng Nạp:
  [Đây là tên hệ điều hành. Gõ Windows XP Professional hoặc Windows XP Home Edition.]

  Nhập các tùy chọn Nạp OS:
  [Để trống trường này, rồi nhấn ENTER].
  Sau khi bạn thực hiện các bước đầu tiên, hãy khởi động lại máy tính, rồi chọn mục đầu tiên trên menu khởi động. Việc này sẽ cho phép Windows XP khởi động bình thường.

  Sau khi Windows XP đã nạp thành công, tệp Boot.ini có thể được sửa đổi để loại bỏ mục không đúng.
Để biết thêm thông tin về cách chỉnh sửa tệp Boot.ini, hãy bấm số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
289022 CÁCH THỨC: Chỉnh sửa Tệp Boot.ini trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Phương pháp 3

 1. Khởi động máy tính bằng cách sử dụng CD-ROM Windows XP của bạn. Nhấn phím bất kì để khởi động từ CD.
 2. Sau khi các tệp thiết đặt nạp xong, hãy nhấn phím R để sửa chữa bằng cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi.
 3. Khi bạn đang ở trong bàn điều khiển phục hồi, hãy chọn cài đặt để đăng nhập vào (thường là số 1), rồi nhấn ENTER.
 4. Đăng nhập tài khoản Quản trị viên bằng cách gõ mật khẩu của tài khoản này, rồi nhấn ENTER.
 5. Tại dấu nhắc lệnh bàn điều khiển phục hồi, gõ lệnh sau đây, rồi nhấn ENTER:

  Đối với Hệ thống đơn bộ xử lý:
  bung rộng cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ ổ đĩa:\Windows\system32
  Đối với Hệ thống đa bộ xử lý:
  bung rộng cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ ổ đĩa:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom là tên của ổ đĩa CD-ROM của bạn, và ổ đĩa là tên ổ đĩa của đĩa cứng mà windows được cài đặt.
 6. Nếu bạn nhận được lời nhắc ghi đè tệp, hãy nhấn phím Y.
 7. Gõ exit, và nhấn ENTER theo dấu nhắc lệnh.

Phương pháp 4

Khởi động máy tính bằng cách sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi, rồi chạy lệnhCHKDSK /r.

Chú ý Bạn không cần phải có khoá chuyển đổi /p trong dòng lệnh Chkdsk do khoá chuyển đổi /r làm cho tiện ích Chkdsk định vị được các cung xấu và khôi phục thông tin có thể đọc được. Lệnh này nói về khoá chuyển đổi /p..
THÔNG TIN THÊM
Nếu giá trị Mặc định trong phần [Bộ nạp Khởi động] của tệp Boot.ini bị thiếu, Windows XP hiển thị một mục mới, Windows (mặc định), trên menu Bộ nạp OS (bộ nạp khởi động), rồi mặc định cho mục mới. Mục Windows (mặc định) trỏ vào đường dẫn sau đây để nạp Windows XP:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Để biết thêm thông tin về tệp Boot.ini, hãy bấm số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
102873 Cách sử dụng và các quy ước về việc Đặt tên Đường dẫn ARC và BOOT.INI (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về Bàn điều khiển Phục hồi trong Windows XP, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307654 CÁCH THỨC: Cài đặt và Sử dụng Bàn điều khiển Phục hồi trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Thuộc tính

ID Bài viết: 314477 - Xem lại Lần cuối: 12/01/2007 02:04:00 - Bản sửa đổi: 2.3

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kberrmsg kbhardware kbprb kbfaq KB314477
Phản hồi