Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách tạo và Sao chép Hồ sơ Người dùng Di động trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Về phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, hãy xem 142682 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
TÓM TẮT
Bạn có thể có lý do để sao chép một hồ sơ người dùng đã xác định cho một số người dùng. Việc này cung cấp cho mỗi người dùng hồ sơ ban đầu giống nhau khi đăng nhập. Khi đó, mỗi người dùng có thể chỉnh sửa hồ sơ này theo yêu cầu.

Bài viết này giải thích cách sao chép một hồ sơ sang vị trí khác. Việc xác định cú pháp chính xác trong hộp thoại Sao chép sang cho đường dẫn đích có thể sẽ khó khăn khi bạn cố gắng tạo hồ sơ di động. Bài viết này giải quyết vấn đề đó.
THÔNG TIN THÊM

Tạo Hồ sơ Di động

Để tạo một hồ sơ di động, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vàoMáy tính của tôi, rồi bấm Thuộc tínhtrên menu lối tắt mới xuất hiện.
 2. Bấm tab Nâng cao, rồi bấm Thiết đặt trong Hồ sơ Người dùng.
 3. Trong danh sách Các hồ sơ lưu trên máy tính , bấm hồ sơ mà bạn muốn.
 4. Để thay đổi kiểu hồ sơ, bấm Thay đổi Kiểu, bấm Hồ sơ di động , rồi bấm OK.

Sao chép Hồ sơ Người dùng

Để sao chép hồ sơ người dùng hiện có tới tài khoản của một người dùng khác, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm chuột phải vàoMáy tính của tôi, rồi bấm Thuộc tínhtrên menu lối tắt mới xuất hiện.
 2. Bấm tab Nâng cao, rồi bấm Thiết đặt trong Hồ sơ Người dùng.
 3. Trong danh sách Các hồ sơ lưu trên máy tính chọn hồ sơ mà bạn muốn sao chép.
 4. Bấm Sao chép Tới .
 5. Trong hộp thoại Sao chép Tới thực hiện một trong các bước sau đây:
  • Trong ô Sao chép hồ sơ tới, gõ đường dẫn Quy ước Đặt tên Phổ biến (UNC) tới thư mục hồ sơ của người dùng đích. Ví dụ gõ như sau:
   \\Tên Máy chủ \Tên Chia sẻ \Thư mục Hồ sơ Người dùng
   -hoặc-

  • Bấm Duyệt, ròi dẫn hướng tới thư mục hồ sơ người dùng mà bạn muốn sao chép hồ sơ tới. Bấm OK.
 6. Trong Cho phép sử dụng, bấm Thay đổi. Gõ tên người dùng sẽ được phép sử dụng hồ sơ này, rồi bấm OK.

  CHÚ Ý: Xác minh rằng bạn không chọn người dùng hoặc các nhóm từ một miền chạy trên Microsoft Windows NT, vì Windows XP được thiết kế để sử dụng Thư mục Hoạt động để lựa chọn miền.
 7. Trong hộp thoại Sao chép tới , bấm OK. Nếu bạn nhận được thông báo "Xác nhận Sao chép", bấm Có.
 8. Bấm OK hai lần.

Cập nhật Đường dẫn Hồ sơ Người dùng

Cập nhật đường dẫn hồ sơ người dùng để trỏ tới hồ sơ mới. Để thực hiện việc này, làm theo những bước sau:
 1. Trên bộ điều khiển miền, khởi động Người sử dụng Thư mục Hoạt động và phần đính kèm Máy tính. Bung rộng vùng, và sau đó bung rộng đơn vị tổ chức có chứa tài khoản người dùng mà bạn muốn.
 2. Bấm chuột phải vào tài khoản người dùng mà bạn muốn, rồi bấm Thuộc tính trên menu lối tắt.
 3. Bấm tab Hồ sơ và sau đó gõ đường dẫn UNC tới thư mục hồ sơ mới trong ô Đường dẫn Hồ sơ .
 4. Bấm Áp dụng, rồi bấm OK.
Sau khi người dùng đã đăng nhập thành công, hồ sơ sẽ được lưu trên máy chủ như một hồ sơ di động, và bất kỳ thay đổi nào đối với hồ sơ đều được lưu vào máy chủ.
Thuộc tính

ID Bài viết: 314478 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:22:20 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbnetwork KB314478
Phản hồi