Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Cách Sửa đổi Danh sách các Chương trình Đang chạy Khi Bạn Khởi động Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này giải thích cách sử dụng phần đính vào Chính sách Nhóm để tạo hoặc chỉnh sửa danh sách các chương trình sẽ tự động khởi động khi bạn đăng nhập vào máy tính sử dụng Microsoft Windows XP.
THÔNG TIN THÊM
Windows XP có hai chính sách Chạy riêng biệt:
 • Chạy lúc Khởi động

  -và-
 • Chạy Hợp lệ lúc Khởi động

Chạy ở Chính sách Khởi động

Để tạo hoặc sửa đổi danh sách các chương trình sẽ tự động khởi động khi bạn đăng nhập vào máy tính, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở gõ mmc, và sau đó bấm OK.
 3. Trên menu Tệp, bấm Thêm/Loại Bỏ Phần đính vào .
 4. Bấm Thêm.
 5. Trong Phần đính vào riêng biệt sẵn có , bấm Chính sách Nhóm, bấm Thêm, rồi bấm Kết thúc.

  CHÚ Ý: Nếu bạn không muốn chỉnh sửa chính sách Máy tính Cục bộ, bấm Duyệt để định vị đối tượng chính sách nhóm mà bạn muốn. Cung cấp tên người dùng và mật khẩu của bạn nếu được nhắc, và sau đó bấm Kết thúc khi bạn quay lại hộp thoại Lựa chọn Đối tượng Chính sách Nhóm.
 6. Bấm Đóng, và sau đó trong hộp thoại Thêm/Loại bỏ Phần đính vào , bấm OK.
 7. Trong ngăn bên trái của phần đính vào Chính sách Nhóm, mở rộng Chính sách Máy tính Cục bộ, bung rộng Cấu hình Máy tính, và sau đó mở rộng Các mẫu Quản trị .
 8. Mở rộng đối tượng Hệ thống, bấm đối tượng Đăng nhập , và sau đó trong ngăn bên phải, bấm đúp Chạy các chương trình này tại đăng nhập người dùng.
 9. Bấm Cho phép , rồi bấm Hiển thị .
 10. Bấm Thêm, gõ tên của tệp (.exe) chương trình có thể chạy được hoặc tài liệu mà bạn muốn, và sau đó bấm OK. Bạn phải chỉ định đường dẫn tới tệp trừ khi nó nằm trong thư mục %Systemroot %.
 11. Lặp lại bước 10 để thêm các mục bổ sung vào danh sáchCác mục để chạy khi đăng đăng nhập.
 12. Bấm OK hai lần.

  Các mục mà bạn thêm vào danh sáchCác mục để chạy khi đăng nhập sẽ tự động khởi động lần tới khi bạn đăng nhập vào Windows trên máy tính của bạn. Danh sách các mục này nằm trong khóa đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Chạy Hợp lệ ở Chính sách Khởi động

Các chương trình hợp lệ được cấu hình để khởi động khi bạn đăng nhập vào máy tính được liệt kê trong khóa đăng ký sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Rất nhiều chương trình bên thứ ba, như RealAudio, có thể được bao gồm trong loại này.

Bạn có thể cho phép hoặc vô hiệu hóa danh sách chạy hợp lệ. Bạn không thể trực tiếp sửa đổi nó trong phần đính vào của Chính sách Nhóm. Nếu bạn muốn thêm các mục vào danh sách các chương trình sẽ tự động khởi động khi bạn đăng nhập vào máy tính của bạn, hãy xem phần "Chạy tại Chính sách Khởi động" của bài viết này.

Để chỉ định xem bạn có muốn khởi động các chương trình trong danh sách chạy hợp lệ khi bạn đăng nhập vào máy tính không, hãy làm theo những bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
 2. Trong ô Mở, gõ mmc, rồi bấm OK.
 3. Trên menu Tệp, bấm Thêm/Loại Bỏ Phần đính vào .
 4. Bấm Thêm.
 5. Trong Phần đính vào riêng biệt sẵn có, bấm Chính sách Nhóm, bấm Thêm, rồi bấm Kết thúc.

  CHÚ Ý: Nếu bạn không muốn chỉnh sửa chính sách Máy tính Cục bộ, bấm Duyệt để định vị đối tượng chính sách nhóm mà bạn muốn. Cung cấp tên người dùng và mật khẩu của bạn nếu được nhắc, rồi bấm Kết thúc khi bạn quay lại hộp thoại Lựa chọn Đối tượng Chính sách Nhóm.
 6. Bấm Đóng, và sau đó trong hộp thoại Thêm/Loại bỏ Phần đính vào , bấm OK.
 7. Trong ngăn bên trái của phần đính vào Chính sách Nhóm, bung rộng Chính sách Máy tính Cục bộ, bung rộng Cấu hình Máy tính, rồi bung rộng Các mẫu Quản trị .
 8. Bung rộng đối tượngHệ thống, bấm đối tượng Đăng nhập , và sau đó trong ngăn phải, bấm đúp Không xử lý danh sách chạy hợp lệ .
 9. Thực hiện một trong những việc sau
  • Bấm Không được Cấu hình nếu bạn muốn chạy các chương trình hợp lệ lúc khởi động.

   -hoặc-
  • Bấm Cho phép nếu bạn không muốn chạy các chương trình hợp lệ khi khởi động.

   -hoặc-
  • Bấm Vô hiệu hóa nếu bạn muốn chạy các chương trình hợp lệ khi khởi động.
  CHÚ Ý: Các chương trình hợp lệ được cấu hình để khởi động khi bạn đăng nhập vào máy tính cũng có thể được liệt kê trong khóa đăng kí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Để chỉ định xem bạn muốn khởi động các chương trình trên danh sách chạy một lần khi bạn đăng nhập vào máy tính của mình, hãy làm theo các bước trong phần "Chạy Hợp lệ ở Chính sách Khởi động " của bài viết này. Trong bước 8, bấm Không xử lý danh sách chạy một lần , rồi sau đó cho phép hoặc vô hiệu hóa chính sách.
CHÚ Ý: Để những thay đổi được bàn đến trong bài viết này có hiệu lực, bạn phải đăng xuất và sau đó đăng nhập lại vào hệ thống. Chuyển người dùng nhanh sẽ không đáp ứng (trên một máy tính chạy Windows XP không kết nối).

Để biết thêm thông tin về các khóa đăng ký Chạy và Chạy một lần, bấm vào các số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
179365 THÔNG TIN: Chạy,Chạy một lần, Chạy các dịch vụ, Chạy các dịch vụ một lần và Khởi động (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
314866 Định nghĩa về Các khóa Chạy trong Sổ đăng ký Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về khóa đăng ký Chạy một lần, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310593 Mô tả Khóa Đăng kí Chạy một lần Ex (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm trong Windows XP, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307882 CÁCH THỨC: Sử dụng Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm để Quản lý Chính sách Máy tính Cục bộ trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Để biết thêm thông tin về cách sử dụng tiện ích Msconfig để thay đổi các chương trình khởi động trong Windows XP, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310560 Cách khắc phục sự cố bằng cách sử dụng tiện ích Cấu hình Hệ thống trong Windows XP
CHÚ Ý: Vì mục đích kiểm tra, việc này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng tab Khởi động trong Msconfig.

Các sản phẩm bên thứ ba được bàn đến trong bài viết này được sản xuất bởi các công ty độc lập với Microsoft. Microsoft không thực hiện bảo hành bao hàm hay khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Thuộc tính

ID Bài viết: 314488 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:22:40 - Bản sửa đổi: 1.5

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbappdev kbenv KB314488
Phản hồi