Khắc phục: rò bộ nhớ xảy ra khi IME được thay đổi thông qua hoạt động bố trí bàn phím trong Windows Embedded Compact 7

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3144986
Chú ý
Một số nhị phân cho vấn đề này không bao gồm trong bản phát hành tháng 12 năm 2015. Do đó, chúng tôi lại phát hành sửa chữa. Chúng tôi khuyên bạn nên nếu bạn áp dụng bản phát hành tháng 12 năm 2015, bạn áp dụng bản cập nhật này.
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố trong đó một rò bộ nhớ xảy ra khi trình chỉnh sửa phương thức nhập (IME) được thay đổi thông qua hoạt động bố trí bàn phím trong Windows Embedded Compact 7. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Bạn có hỗ trợ tiếng Nhật vào thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 7. IME thay đổi thông qua hoạt động bố trí bàn phím, rò bộ nhớ xảy ra.
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Bản cập nhật phần mềm được hỗ trợ là bây giờ có sẵn từ Microsoft Windows Embedded Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016).

Lưu ý: Windows nhúng Compact 7 tháng bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ website sau của Microsoft Download Center:Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 3122777.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật này
Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Imejpp.lib814,06220 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Imejpp.lib704,97220 tháng 2 năm 201603:07Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Imejpp.lib944,41420 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Imejpp.lib871,69620 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Imejpp.lib765,48420 tháng 2 năm 201603:07Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Imejpp.lib1,032,95220 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Imejpp.lib764,31220 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Imejpp.lib640,23820 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Imejpp.lib800,11220 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Imejpp.lib804,15220 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Imejpp.lib698,25620 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Imejpp.lib895,67820 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Imejpp.lib814,84020 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Imejpp.lib705,72420 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Imejpp.lib945,13620 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Imejpp.lib867,20020 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Imejpp.lib761,48220 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Imejpp.lib1,030,19820 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Imejpp.lib871,66020 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Imejpp.lib765,44820 tháng 2 năm 201603:06Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Imejpp.lib1,033,97220 tháng 2 năm 201603:05Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug
Msimecj.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked
Msimeph.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked
Msimecj.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail
Msimeph.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail
Msimecj.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug
Msimeph.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug
Msimecj.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked
Msimeph.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked
Msimecj.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail
Msimeph.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail
Msimecj.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug
Msimeph.lib4,79420 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail
Msimecj.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug
Msimeph.lib4,70820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug
Msimeph.rel46,60220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimeph.Map27.86920 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimecj.Map27,36020 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimeph.dll69,63220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimecj.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimecj.rel44,86220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Checked
Msimeph.rel43,38320 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimeph.Map24,54120 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimecj.Map24,03320 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimeph.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimecj.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimecj.rel41,64320 tháng 2 năm 201603:40Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Retail
Msimeph.rel65,39420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimeph.Map28.17720 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimecj.Map27,66820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimeph.dll98,30420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimecj.dll98,30420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimecj.rel64,95920 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii\Debug
Msimeph.rel11,86020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimeph.Map30,16520 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimecj.Map29,65620 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimeph.dll61,44020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimecj.dll61,44020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimecj.rel11,33820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Checked
Msimeph.rel10,81620 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimeph.Map26,99020 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimecj.Map26,48220 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimeph.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimecj.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimecj.rel10.265 người20 tháng 2 năm 201603:41Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Retail
Msimeph.rel12,35320 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimeph.Map30,47320 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimecj.Map29,96420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimeph.dll94,20820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimecj.dll94,20820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimecj.rel11.88920 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv6\Debug
Msimeph.rel14,09320 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.Map27,47620 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.Map26,96720 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.dll49,15220 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.dll49,15220 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.rel13,25220 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.rel13,45520 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.Map24,98920 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.Map24,48120 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.dll49,15220 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.dll49,15220 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.rel12,61420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.rel20,24120 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.Map27,78020 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.Map27,27120 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.rel20,06720 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.rel22,53220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimeph.Map30,42220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimecj.Map30,07920 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimeph.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimecj.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimecj.rel22,01020 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Checked
Msimeph.rel23,51820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimeph.Map27,31120 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimecj.Map26.96920 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimeph.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimecj.dll53,24820 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimecj.rel22,96720 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Retail
Msimeph.rel23,60520 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimeph.Map30,73020 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimecj.Map30,22120 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimeph.dll73,72820 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimecj.dll73,72820 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimecj.rel23,11220 tháng 2 năm 201603:42Public\Wceshellfe\Oak\Target\Sh4\Debug
Msimeph.rel46,60220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.Map27.86920 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.Map27,36020 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.dll69,63220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimecj.rel44,86220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Msimeph.rel43,38320 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.Map24,54120 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.Map24,03320 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.dll65,53620 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimecj.rel41,64320 tháng 2 năm 201603:38Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Msimeph.rel65,39420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.Map28.17720 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.Map27,66820 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.dll98,30420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.dll98,30420 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimecj.rel64,95920 tháng 2 năm 201603:33Public\Wceshellfe\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Msimeph.rel11,86020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.Map30,16520 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.Map29,65620 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.dll61,44020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.dll61,44020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.rel11,33820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.rel10,81620 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.Map26,99020 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.Map26,48220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.rel10.265 người20 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.rel12,35320 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.Map30,47320 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.Map29,96420 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.dll94,20820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.dll90,11220 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.rel11.88920 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.rel11,86020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimeph.Map30,16520 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimecj.Map29,65620 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimeph.dll61,44020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimecj.dll61,44020 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimecj.rel11,33820 tháng 2 năm 201603:37Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Checked
Msimeph.rel10,81620 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimeph.Map26,99020 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimecj.Map26,48220 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimeph.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimecj.dll57,34420 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimecj.rel10.265 người20 tháng 2 năm 201603:36Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Retail
Msimeph.rel12,35320 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimeph.Map30,47320 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimecj.Map29,96420 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimeph.dll94,20820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimecj.dll94,20820 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Msimecj.rel11.88920 tháng 2 năm 201603:34Public\Wceshellfe\Oak\Target\Armv5\Debug
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3144986 - Xem lại Lần cuối: 03/08/2016 17:24:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbpubtypekc kbexpertiseinter atdownload kbmt KB3144986 KbMtvi
Phản hồi