"Tuỳ chọn mà bạn đã chọn không sẵn có" lỗi khi người dùng cố gắng thiết lập trả lời tự động hoặc một chữ ký email trong Outlook trên web

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3145373
VẤN ĐỀ
Khi người dùng cố gắng thiết lập trả lời tự động hoặc một chữ ký email trong Outlook trên web, họ nhận được thông báo lỗi sau:
Tuỳ chọn mà bạn đã chọn không có sẵn.
Ngoài ra, một số tùy chọn bị thiếu trong cài đặt chuyên biệt.
NGUYÊN NHÂN
Sự cố này xảy ra nếu vai trò MyBaseOptions không hỗ trợ chính sách gán vai trò được gán cho hộp thư.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Thực hiện một trong những thao tác sau tuỳ theo trường hợp của bạn:
  2. Chạy lệnh sau để xác định chính sách gán vai trò được gán cho hộp thư:
    Get-mailbox <mailboxUPN> | FL *RoleAssignmentPolicy
  3. Mở Trung tâm quản trị Exchange, bấmcho phép, và sau đó nhấp vào vai trò người dùng.
  4. Chọn chính sách gán vai trò mà bạn đã xác định trong bước 2, và sau đó nhấp vào chỉnh sửa.
  5. Chọn hộp kiểm MyBaseOptions , và sau đó bấm lưu.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365web site hoặc Diễn đàn TechNet Exchange.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3145373 - Xem lại Lần cuối: 03/09/2016 23:15:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3145373 KbMtvi
Phản hồi