nút chọn một cụm hoặc máy ảo đi ngoại tuyến khi chúng sử dụng VMQ khả năng NIC trên máy chủ Windows Server 2012 R2

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3145432
Bài viết này mô tả sự cố trong đó tất cả các máy ảo (VM) đi vào trạm đậu không thành công trên một máy chủ Windows Server 2012 R2 và có thể không được di chuyển tự động các nút chọn một cụm. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy xem phần Điều kiện tiên quyết phần.
Triệu chứng
Sự cố này xảy ra khi hàng đợi Hyper-V máy chủ cụm sử dụng máy ảo (VMQ) có khả năng NIC (hiệu năng cao NIC) khi tính năng VMQ được bật. Tất cả các máy ảo trên máy chủ nào đến Thái không thay vì thất bại trong các nút chọn một khác.
Cách nhận bản cập nhật này
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhậtđược khuyến nghị trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xemLàm thế nào để cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .
Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt trước Tháng 4 năm 2014, bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) trong Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows Server 2012 R2

Lưu ý:
  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và bản ghi dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.3.960 0,17 xxxWindows Server 2012 R2RTMGDR
    6.3.960 0,18 xxxWindows Server 2012 R2RTMGDR
  • Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường được liệt kê trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
x64 Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgàyGiờNền tảng
Msft_netlbfoteam.cdxmlkhông áp dụng7,06918 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Msft_netlbfoteam.format.ps1xmlkhông áp dụng2.97318 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Msft_netlbfoteammember.cdxmlkhông áp dụng5,76418 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Msft_netlbfoteammember.format.ps1xmlkhông áp dụng4,78918 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Msft_netlbfoteamnic.cdxmlkhông áp dụng4.824 người18 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Msft_netlbfoteamnic.format.ps1xmlkhông áp dụng4,72018 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Msft_netswitchteam.cdxmlkhông áp dụng5.834 người18 tháng 6 năm 201314:53không áp dụng
Msft_netswitchteam.format.ps1xmlkhông áp dụng2,42818 tháng 6 năm 201314:53không áp dụng
Msft_netswitchteammember.cdxmlkhông áp dụng1.23418 tháng 6 năm 201314:53không áp dụng
Msft_netswitchteammember.format.ps1xmlkhông áp dụng3,38018 tháng 6 năm 201314:53không áp dụng
Msnetimplatform.MOFkhông áp dụng43,63822 tháng 8 năm 201306:50không áp dụng
Ndisimplatcim.dll6.3.9600.18258202,75203 tháng 3 năm 201618:03x64
Ndisimplatform.dll6.3.9600.17415119,80829 tháng 10 năm 201402:26x64
Ndisimplatform.sys6.3.9600.18258126,46403 tháng 3 năm 201618:24x64
Netlbfo.psd1không áp dụng1.07418 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Netlbfo.types.ps1xmlkhông áp dụng8,54718 tháng 6 năm 201314:54không áp dụng
Netswitchteam.MOFkhông áp dụng28,33822 tháng 8 năm 201306:50không áp dụng
Netswitchteam.psd1không áp dụng1.05618 tháng 6 năm 201314:53không áp dụng
Netswitchteamcim.dll6.3.9600.17415143,36029 tháng 10 năm 201402:26x64
Mslbfoprovider.sys6.3.9600.18258117,24803 tháng 3 năm 201618:25x64
Msft_netlbfoteam.cdxmlkhông áp dụng7,06918 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netlbfoteam.format.ps1xmlkhông áp dụng2.97318 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netlbfoteammember.cdxmlkhông áp dụng5,76418 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netlbfoteammember.format.ps1xmlkhông áp dụng4,78918 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netlbfoteamnic.cdxmlkhông áp dụng4.824 người18 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netlbfoteamnic.format.ps1xmlkhông áp dụng4,72018 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netswitchteam.cdxmlkhông áp dụng5.834 người18 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netswitchteam.format.ps1xmlkhông áp dụng2,42818 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netswitchteammember.cdxmlkhông áp dụng1.23418 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Msft_netswitchteammember.format.ps1xmlkhông áp dụng3,38018 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Netlbfo.psd1không áp dụng1.07418 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Netlbfo.types.ps1xmlkhông áp dụng8,54718 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng
Netswitchteam.psd1không áp dụng1.05618 tháng 6 năm 201312:26không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

x64 Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_26c4f89eeae5f7feb8074bf29b899152_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18259_none_bdbb0d11502fe9f7.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin707
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)21:53
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cd8068557c5605ccb4ae789c87137b3b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18259_none_1b7eef7d4fab9441.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin707
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)21:53
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_e818767e11e68b25884dc52f63320d7e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18259_none_3da7b741c607cfcd.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin701
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)21:53
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ndis-implatform_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18259_none_46cecf5517b968a5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin48,034
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)22:02
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-ndis-lbfo_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18259_none_0247a26feaab3d67.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin21.621
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)15:54
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin2.285 người
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)21:53
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-ndis-implatform_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18259_none_512379a74c1a2aa0.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tập tin20,681
Ngày (UTC)04 tháng 3 năm 2016
Thời gian (UTC)15:43
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3145432 - Xem lại Lần cuối: 05/10/2016 18:24:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB3145432 KbMtvi
Phản hồi