Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

[SDP 3] [527f0061-fb98-48b3-af4c-230914a1fbad] quản lý phóng 2012 ngoại lệ chẩn đoán ngăn xếp cuộc gọi

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3146041
Tóm tắt
Chẩn đoán này kết nối với trình cục bộ đã chọn và đầu ra ngăn xếp cuộc gọi từ loại ngoại lệ được chỉ định.
Thông tin thêm
Bạn sẽ được nhắc:

1. chọn trình bạn muốn kết nối

2. nếu bạn muốn kí nhập ngoại lệ đầu tiên về quá trình lựa chọn một trong các trường hợp ngoại lệ đăng ngăn xếp cuộc gọi để quyết định

HOẶC

Nhập vào loại ngoại lệ theo cách thủ công (ví dụ: "System.InvalidCastException")


Nếu một ngăn xếp cuộc gọi ngoại lệ được ghi có phù hợp với loại ngoại lệ được chọn thì notepad.exe sẽ mở ra với kết quả đó.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3146041 - Xem lại Lần cuối: 05/09/2016 18:24:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2, Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 3, Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 4, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 2010 R2, Microsoft Dynamics GP 2010 Service Pack 1, Microsoft Dynamics GP 2010 Service Pack 2, Microsoft Dynamics GP 2010 Service Pack 3, Microsoft Dynamics GP 2010 Service Pack 4, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2013 R2, Microsoft Dynamics GP 2013 Service Pack 1, Microsoft Dynamics GP 2013 Service Pack 2, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2015 R2, Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R3 CU8, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 2011 Feature Pack 1, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 3, Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2015 Cumulative Update 1, Microsoft Management Reporter, Microsoft Management Reporter 2012

  • kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB3146041 KbMtvi
Phản hồi