Tại sao máy tính của tôi không phát hiện thiết bị USB mới khi tôi đang chạy Windows XP hoặc Windows Server 2003?

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Để tiếp tục nhận các bản cập nhật bảo mật dành cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows XP với Gói Dịch vụ 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Mô tả sự cố
Khi bạn kết nối thiết bị USB mới vào máy tính không có thiết bị USB, Windows XP và Windows Server 2003 có thể không phát hiện được thiết bị mới.

Để được chúng tôi khắc phục các sự cố này, bạn hãy vào phần “Khắc phục sự cố cho tôi”. Nếu bạn muốn tự mình khắc phục sự cố này, hãy đi tới phần “Để tôi tự khắc phục sự cố”.
Khắc phục sự cố cho tôi
Để khắc phục sự cố này tự động, hãy bấm vào liên kết Khắc phục sự cố này. Sau đó bấm Chạy trong hộp thoại Tệp Tải xuống và thực hiện theo các bước trong thuật sỹ này.Chú ý thuật sỹ này có thể chỉ có bằng tiếng Anh; tuy nhiên, khắc phục tự động cũng sẽ hoạt động đối với các phiên bản ngôn ngữ khác của Windows.

Chú ý Nếu bạn không sử dụng máy tính có sự cố, bạn có thể lưu khắc phục sự cố tự động vào ổ đĩa flash hoặc CD để bạn có thể chạy trên máy tính có sự cố.

Để kiểm tra xem thuật sỹ này đã khắc phục được sự cố hay chưa, hãy đi tới phần "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?".
Để tôi tự khắc phục sự cố
Sự cố này xảy ra khi không có thiết bị nào được kết nối với cổng USB. Việc này làm cho trình điều khiển USB đặt bộ điều khiển Giao diện Bộ điều khiển Máy chủ Mở (OHCI) về trạng thái bị treo. Khi ở trạng thái bị treo, bộ điều khiển OHCI không thể luôn phát hiện được thời điểm bạn thêm thiết bị USB mới vào máy tính của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Để khắc phục sự cố này đối với máy tính chạy trên Windows XP, bạn phải chạy Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc mới hơn. Để xác định xem bạn có Windows XP SP1 hoặc mới hơn hay không, hãy bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập winver rồi bấm OK. Nếu SP1 hoặc mới hơn không được liệt kê trong hộp thoại Giới thiệu về Windows thì hãy sử dụng Cập nhật Windows để cài đặt gói dịch vụ mới nhất trước khi bạn cố khắc phục sự cố này.

Các bước khắc phục sự cố này

Tạo giá trị đăng ký mới ngăn bộ điều khiển OHCI rơi vào trạng thái bị treo.

Quan trọng Phần, phương pháp, hoặc tác vụ này chứa các bước chỉ dẫn cho bạn cách sửa đổi sổ đăng ký. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự cố nghiêm trọng nếu bạn sửa đổi sổ đăng ký không đúng cách. Do đó, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện các bước sau cẩn thận. Để bảo vệ tốt hơn, hãy sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu xảy ra sự cố. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục sổ đăng ký trong Windows XP
Để tạo mục đăng ký mới sẽ vô hiệu hoá tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc của trình điều khiển hub USB, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, bấm Chạy, gõ regedit, rồi bấm OK.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
 3. Trong menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới, rồi bấm vào DWORD.
 4. Nhập DisableSelectiveSuspend và sau đó nhấn ENTER.
 5. Trong menu Chỉnh sửa, bấm Sửa đổi.
 6. Nhập 1 rồi bấm OK.
Chú ý Thiết đặt này ảnh hưởng đến tất cả các trình điều khiển bộ điều khiển máy chủ USB trong hệ thống.

Nếu giá trị của mục đăng ký DisableSelectiveSuspend được đặt thành 1, tính năng Tạm ngưng có Chọn lọc sẽ bị vô hiệu hoá. Ngoài ra, hộp kiểm Cho phép máy tính tắt thiết bị này để tiết kiệm điện không xuất hiện trên tab Quản lý Nguồn điện dành cho Bộ tập trung Gốc USB.
Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?
 • Để kiểm tra xem khắc phục sự cố tự động có hiệu quả hay không, hãy khởi động lại máy tính. Nếu hiện giờ máy tính nhận rathiết bị USB, sự cố đã được khắc phục và bạn đã hoàn thành bài viết này.
 • Nếu sự cố chưa được giải quyết, bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về các sự cố về USB trong Windows XP hoặc Windows Server 2003, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
310575 Khắc phục sự cố USB thông thường trong Windows XP
925196 Máy tính đang chạy Windows XP không thể phát hiện ổ đĩa thu nhỏ USB, Apple iPod hoặc ổ đĩa cứng ngoài (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
810090 Thiết bị bus nối tiếp vạn năng không thể luôn được phát hiện khi bạn khởi động hoặc khởi động lại máy tính trong Windows 2000 hoặc trong Windows XP (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
892050 Thiết bị USB được kết nối với hub USB 2.0 không được phát hiện trong Windows XP Gói Dịch vụ 2, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 hoặc Windows Server 2003 phiên bản x64 (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).
Nếu những bài viết này không giúp bạn giải quyết được sự cố hoặc nếu bạn gặp phải những hiện tượng khác với những hiện tượng được mô tả trong bài viết này, hãy tìm trong Cơ sở Kiến thức Microsoft để biết thêm thông tin. Để tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft, truy cập Web site sau của Microsoft: Sau đó, nhập văn bản thông báo lỗi mà bạn nhận được hoặc nhập mô tả sự cố vào trường Hỗ trợ Tìm kiếm (KB).
khắc phục sự cố
Thuộc tính

ID Bài viết: 314634 - Xem lại Lần cuối: 05/28/2010 06:59:21 - Bản sửa đổi: 5.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbbug kbenv kbfix kboswin2000fix kbui kbwinxpsp1fix KB314634
Phản hồi