Khắc phục: Huỷ công việc sao lưu lỗi SQL Server 2014 hay 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3146404
Triệu chứng
Khi bạn huỷ công việc sao lưu trong Microsoft SQL Server 2014 2016, máy chủ có thể sập. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi giống như sau trong Nhật ký lỗi SQL Server:
Lỗi: 18210, mức độ nghiêm trọng: 16, trạng thái: 1.
BackupIoRequest::ReportIoError: ghi lỗi trên thiết bị lưu trữ file_path. hệ điều hành lỗi 64 (tên ma không còn có sẵn.).

Lỗi: 3041, mức độ nghiêm trọng: 16, trạng thái: 1.
sao lưu không thể hoàn tất lệnh sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu database_name. Kiểm tra Nhật ký ứng dụng sao lưu thư chi tiết.

Lỗi: 3634, mức độ nghiêm trọng: 16, trạng thái: 2.
hệ điều hành về lỗi '64 (tên ma không còn có sẵn.)' trong khi cố gắng 'DiskChangeFileSize' trênfile_path.

hệ điều hành về lỗi '64 (tên ma không còn có sẵn.)' trong khi cố gắng 'DiskChangeFileSize' trênfile_path.

Giải pháp
Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:


Giới thiệu về bản Cập Nhật tích lũy cho SQL Server
Mỗi bản cập nhật tích luỹ mới cho SQL Server chứa tất cả các bản sửa lỗi nhanh và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với bản cập nhật tích luỹ trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server:

Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server 2014

Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server 2016
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3146404 - Xem lại Lần cuối: 07/25/2016 23:21:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2014 Standard, Microsoft SQL Server 2016 Developer, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise, Microsoft SQL Server 2016 Enterprise Core, Microsoft SQL Server 2016 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3146404 KbMtvi
Phản hồi