Khắc phục: rò bộ nhớ xảy ra khi Nhật túi IME được thay đổi thông qua hoạt động bố trí bàn phím trong Windows Embedded Compact 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3146457
Giới thiệu
Bài viết này mô tả sự cố trong đó một rò bộ nhớ xảy ra khi các Nhật túi vào phương pháp biên tập viên (IME) được thay đổi thông qua hoạt động bố trí bàn phím trong Windows Embedded Compact 2013. Bản Cập Nhật có sẵn để khắc phục sự cố này. Trước khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt chuyên biệt.
Triệu chứng
Bạn có hỗ trợ tiếng Nhật vào thiết bị đang chạy Windows Embedded Compact 2013. Túi IME tiếng Nhật được thay đổi thông qua hoạt động bố trí bàn phím, rò bộ nhớ xảy ra.

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (tháng 3 năm 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Microsoft OEM trực tuyến hoặc MyOEM.

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tệp được bao gồm trong gói cập nhật nàyTên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Imejpp.lib910,93604 tháng 3 năm 201606:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Imejpp.lib784,81604 tháng 3 năm 201606:57Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Imejpp.lib796,84604 tháng 3 năm 201606:56Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Imejpp.lib831,69204 tháng 3 năm 201606:57Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Imejpp.lib722,49604 tháng 3 năm 201606:57Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Imejpp.lib970,22404 tháng 3 năm 201606:56Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Msimeph.rel17,44804 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.Map49,38104 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.Map48,79004 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.dll53,24804 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.dll53,24804 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked
Msimecj.rel16,83904 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\X86\Checked
Msimeph.rel15,47604 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.Map43,50904 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.Map42,91904 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.dll53,24804 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.dll49,15204 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail
Msimecj.rel14,86704 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\X86\Retail
Msimeph.rel22,95804 tháng 3 năm 201607:18Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.Map50,26204 tháng 3 năm 201607:18Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.Map49,67104 tháng 3 năm 201607:18Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.dll69,63204 tháng 3 năm 201607:18Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.dll69,63204 tháng 3 năm 201607:18Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug
Msimecj.rel22,78404 tháng 3 năm 201607:18Public\Shell\Oak\Target\X86\Debug
Msimeph.rel8,02304 tháng 3 năm 201607:22Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.Map77,60204 tháng 3 năm 201607:22Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.Map76,07804 tháng 3 năm 201607:22Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.dll53,24804 tháng 3 năm 201607:22Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.dll53,24804 tháng 3 năm 201607:22Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimecj.rel7,55904 tháng 3 năm 201607:22Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Checked
Msimeph.rel7,35604 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.Map70,53404 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.Map69,01204 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.dll53,24804 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.dll49,15204 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimecj.rel6,89204 tháng 3 năm 201607:20Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Retail
Msimeph.rel8,54504 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.Map97,11204 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.Map95,53604 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimeph.dll73,72804 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.dll73,72804 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug
Msimecj.rel8,05204 tháng 3 năm 201607:19Public\Shell\Oak\Target\Armv7\Debug
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3146457 - Xem lại Lần cuối: 04/19/2016 12:35:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Embedded Compact 2013

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3146457 KbMtvi
Phản hồi