Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả của Device Manager trong Windows 2000 và Windows XP

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:314747
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một mô tả của Device Manager trong Windows 2000 và Windows XP.
THÔNG TIN THÊM
Quản lý thiết bị cung cấp cho bạn một lần xem đồ họa của phần cứng đã được cài đặt trong máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để thay đổi cách phần cứng của bạn được cấu hình, và cách phần cứng của bạn tương tác với vi xử lý máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng trình quản lý thiết bị để:
  • Xác định liệu phần cứng máy tính của bạn đang làm việc đúng cách.
  • Thay đổi thiết đặt cấu hình phần cứng.
  • Xác định các trình điều khiển thiết bị được nạp cho mỗi thiết bị và có được thông tin về mỗi điều khiển thiết bị.
  • Thay đổi thiết đặt chuyên sâu và thuộc tính của thiết bị.
  • Cài đặt trình điều khiển Cập Nhật thiết bị.
  • Vô hiệu hóa, kích hoạt tính năng và gỡ bỏ cài đặt thiết bị.
  • Xác định thiết bị xung đột và tự cấu hình thiết đặt tài nguyên.
  • In một bản tóm tắt các thiết bị được cài đặt trong máy tính của bạn.
Hầu hết thời gian, bạn sử dụng trình quản lý thiết bị để kiểm tra tình trạng của phần cứng của bạn và Cập Nhật trình điều khiển thiết bị trên máy tính của bạn. Người dùng cấp cao có một sự hiểu biết toàn diện về phần cứng máy tính cũng có thể sử dụng đặc trưng chẩn đoán quản lý thiết bị để giải quyết xung đột thiết bị và thay đổi thiết đặt tài nguyên.

CẢNH BÁO: Thiết đặt tài nguyên thay đổi không đúng cách có thể vô hiệu hóa phần cứng của bạn và làm cho máy tính của bạn để hỏng hoặc được không thể loại bỏ. Thiết đặt tài nguyên nên được thay đổi chỉ bởi người sử dụng có kiến thức chuyên môn của phần cứng máy tính và cấu hình phần cứng.

LƯU Ý: Bạn phải đăng nhập như người quản trị hoặc như thành viên của nhóm quản trị viên để hoàn tất quy trình bằng cách sử dụng quản lý thiết bị. Nếu máy tính của bạn được kết nối đến mạng, thiết đặt chính sách mạng cũng có thể ngăn chặn bạn từ hoàn thành các thủ tục.

Thường, bạn sẽ không cần phải sử dụng trình quản lý thiết bị để thay đổi thiết đặt tài nguyên vì tài nguyên được cấp phát tự động của Windows 2000 và Windows XP trong lúc thiết lập phần cứng.

Bạn có thể sử dụng trình quản lý thiết bị để quản lý các thiết bị chỉ trên một máy tính địa phương. Quản lý thiết bị chỉ hoạt động ở chế độ chỉ đọc khi bạn đang xem các thiết bị máy tính từ xa.

Để biết thông tin chi tiết hơn về nhiệm vụ quản lý thiết bị, vui lòng xem trang Web Microsoft sau đây.

Cấu hình thiết bị

Gỡ cài đặt thiết bị

Tổng quan về cấu hình phần cứng

Thuộc tính

ID Bài viết: 314747 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:24:29 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB314747 KbMtvi
Phản hồi