Số điện thoại số vượt quá số PSTN gọi giấy phép

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3148108
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn có 100 giấy phép PSTN gọi Skype một môi trường kinh doanh trực tuyến. Bởi vì bạn đã mua hơn 100 số điện thoại cho tổ chức của bạn, bạn sẽ yêu cầu bổ sung giấy phép.
Thông tin thêm
Hoạt động này là theo thiết kế. Trong Skype cho môi trường kinh doanh trực tuyến, bạn có thể mua thêm số điện thoại là bạn có giấy phép cho.

Để xác định có bao nhiêu số điện thoại, bạn có thể kiểm nhập, thêm 10% vào số giấy phép giữ và sau đó thêm 10. Tức là, sử dụngN+. 10 (N) + 10 =R, trong đó N = số giấy phép tổ chức, và R = số các số điện thoại mà bạn có thể kiểm nhập.

Ví dụ: nếu bạn có 100 PSTN gọi giấy phép, bạn có thể kiểm nhập số điện thoại 120. Assumesthat này, bạn đã không được lấy số điện thoại cho người dùng 100.
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về cách đặt số điện thoại, hãy xem Nhận số điện thoại cho người dùng của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3148108 - Xem lại Lần cuối: 09/02/2016 14:50:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Skype for Business Online

  • kbsurveynew o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3148108 KbMtvi
Phản hồi