Explorer.exe tùy chọn dòng lệnh cho Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:314853
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài này liệt kê các tùy chọn dòng lệnh mà bạn có thể sử dụng vớiWindows Explorer (Explorer.exe).
THÔNG TIN THÊM
Các tùy chọn mà bạn có thể sử dụng với Explorer.exe là n, e, root (cộng với một đối tượng), và / chọn (cộng với một đối tượng).
  Option      Function  ----------------------------------------------------------------------   /n        Opens a new single-pane window for the default           selection. This is usually the root of the drive that           Windows is installed on. If the window is already           open, a duplicate opens.  /e        Opens Windows Explorer in its default view.  /root,<object>  Opens a window view of the specified object.  /select,<object> Opens a window view with the specified folder, file,           or program selected.  Examples  -----------------------------------------------------------------------  Example 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe       Opens a window view with TestProg selected.  Example 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe       Opens Explorer with drive C expanded and TestProg selected.  Example 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare       Opens a window view of the specified share.  Example 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe       Opens a window view of the specified share with TestProg selected.				
vỏ

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 314853 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:25:36 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB314853 KbMtvi
Phản hồi