Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Giới hạn OEM hỗ trợ trình điều khiển có sẵn với F6 trong lúc thiết lập Windows XP và Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:314859
TÓM TẮT
Khi bạn đang cài đặt Microsoft Windows XP hoặc Microsoft Windows Server 2003 trên một máy tính mới hoặc trên một máy tính có công nghệ điều khiển mới nhất SCSI hay IDE, bạn có thể phải sử dụng một trình điều khiển thiết bị OEM hỗ trợ, ví dụ, một bộ điều khiển lưu trữ khối lượng mới, để tiếp tục cài đặt. Các triệu chứng mà bạn phải cài đặt trình điều khiển thiết bị OEM bao gồm:
  • Máy tính có thể giữ cho khởi động lại và không bao giờ bắt đầu cài đặt GUI sau khi chế độ văn bản thiết lập được hoàn tất.
  • Chương trình cài đặt có thể dừng lại, và bạn có thể nhận được một thông báo lỗi nếu chương trình cài đặt không chính xác phát hiện bộ điều khiển.
  • Nếu bạn khởi động từ đĩa mềm cài đặt hoặc đĩa CD-ROM, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
    Setup không tìm thấy bất kỳ ổ đĩa cứng cài đặt trong hệ thống của bạn
    Nếu bạn đang nâng cấp bằng cách sử dụng các tập tin Winnt32.exe, hoặc nếu bạn đang thực hiện một cài đặt mới bằng cách sử dụng các tập tin Winnt.exe, bạn nhận được lỗi dừng sau đây:
    Ngăn chặn 0x0000007B Inaccessible_boot_device
Hành vi này cũng có thể xảy ra sau khi bạn cập nhật phần vững hay BIOS của bộ điều khiển SCSI được hỗ trợ nếu Cập Nhật gây ra sự không tương thích với trình điều khiển SCSI được kèm với Windows.
THÔNG TIN THÊM
Trong giai đoạn chế độ văn bản của quá trình thiết lập, Windows tạm dừng một thời gian ngắn và sẽ nhắc bạn nhấn F6. Tùy chọn này sẽ được hiển thị trong dòng trạng thái và cho phép bạn sử dụng trình điều khiển bộ điều khiển OEM khối lượng lưu trữ. Tùy chọn F6 được cung cấp nghiêm ngặt như là một phương tiện để cài đặt trình điều khiển OEM cho bộ điều khiển lưu trữ tin đại chúng. Đây là yêu cầu để cho việc cài đặt của hệ điều hành tiếp tục. Microsoft không hỗ trợ bằng cách sử dụng F6 để cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị khác với trình điều khiển bộ điều khiển lưu trữ tin đại chúng.

Chú ý Trình điều khiển bộ điều khiển lưu trữ tin đại chúng có thể được tải chỉ từ đĩa mềm bằng cách sử dụng chìa khóa F6. Chìa khóa F6 không thể được sử dụng để nạp trình điều khiển được lưu trữ trên ổ đĩa USB flash, trên đĩa cứng USB hoặc trên các thiết bị lưu trữ ngoài khác.

Sử dụng trình điều khiển OEM là giới hạn trong cài đặt trình điều khiển mà không hữu hỗ trợ hoặc không phù hợp với một người lái xe đó là bao gồm trong Windows. Nếu bạn sử dụng một phiên bản mới hơn của trình điều khiển OEM, và trình điều khiển OEM mới này có cùng tên hoặc nhận dạng cắm và chạy như là một người lái xe đó là bao gồm trong Windows, chương trình cài đặt qua điều khiển OEM mới và sử dụng trình điều khiển được bao gồm trong Windows. Vì vậy, bạn nhận được thông báo lỗi được trích dẫn trong phần tóm tắt.

Nếu bạn nhấn F6 khi bạn được nhắc, bạn nhận được một màn hình đòi hỏi bạn có trình điều khiển thích hợp trên đĩa mềm và đưa đĩa vào ổ đĩa mềm để tải trình điều khiển.

Thiết lập Windows XP khởi động đĩa có sẵn chỉ bằng cách tải về từ Microsoft. Đĩa khởi động cài đặt có sẵn để các bạn có thể chạy chương trình cài đặt trên máy tính không hỗ trợ đĩa CD-ROM khởi động. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được và sử dụng đĩa khởi động cài đặt, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
310994Làm thế nào để có được đĩa thiết lập Windows XP khởi động
Chú ý Gia đình Windows Server 2003 không bao gồm thiết lập khởi động đĩa.

Nếu bạn yêu cầu trình điều khiển OEM Cập Nhật để hỗ trợ một bộ điều khiển hiện cóđiều đó hữu được hỗ trợ bởi Windows nhưng không được phát hiện trong khi thiết lập, bạn phải thay thế trình điều khiển cửa sổ cho bộ điều khiển với trình điều khiển OEM mới. Bạn có thể tìm thấy trình điều khiển cửa sổ cho bộ điều khiển trên một trong những đĩa thiết lập Windows khởi động sáu hoặc trong thư mục cài đặt tạm thời ($ WIN_NT$. ~ BT). Sự thay thế này cho phép Windows sử dụng trình điều khiển OEM Cập Nhật trong lúc thiết lập chế độ văn bản, nhưng bạn phải sao trình điều khiển OEM Cập Nhật cùng một thư mục System32\Drivers của bản cài đặt Windows cuối cùng trước khi việc cài đặt tiếp tục ra thiết lập chế độ đồ họa.

Lưu ý rằng nếu bạn chọn để định dạng phân vùng trong hệ thống tệp NTFS trong lúc thiết lập, bạn không thể sao trình điều khiển mới hơn OEM vào thư mục System32\Drivers sau khi thiết lập chế độ văn bản kết thúc. Điều này là do chương trình thiết lập Windows định dạng phân vùng như NTFS trước khi sao tệp. Chỉnh sửa sự hạn chế này, cài đặt cửa sổ vào một tập tin phân bổ các bảng phân (FAT) vùng đó là ít hơn 2 GB Kích thước hoặc vào một phân vùng FAT32 là ít hơn 32 GB Kích thước. Làm điều này cho phép truy cập bằng cách sử dụng một đĩa khởi động từ Microsoft Windows 98 hoặc Microsoft Windows Millennium Edition (Me). Sau khi Windows được cài đặt, sử dụng lệnh sau đây để chuyển đổi các phân vùng FAT hay FAT32 NTFS:
chuyển đổi c: /fs:ntfs

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 314859 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 17:42:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

  • kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbmt KB314859 KbMtvi
Phản hồi