Một định nghĩa của các phím Run registry Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:314866
Để có một phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, xem 137367.
TÓM TẮT
Bài này liệt kê và xác định bốn phím chạy trong Microsoft Windows XP registry.
THÔNG TIN THÊM
Các chương trình nguyên nhân chạy phím để tự động chạy mỗi thời gian mà một người sử dụng Nhật ký. Windows XP registry bao gồm các phím sau đây bốn chạy:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Mỗi người trong các phím có một loạt các giá trị. Các các giá trị cho phép nhiều mục tồn tại mà không cần ghi đè lên nhau. Các dữ liệu giá trị cho một giá trị là một dòng lệnh.

Có một số đặc biệt cân nhắc các phím thứ ba và thứ tư trong danh sách, các phím RunOnce:
  • Bắt đầu với Windows XP, các giá trị trong các phím RunOnce đang chạy chỉ khi người dùng có quyền xóa mục có từ khóa tương ứng.
  • Các chương trình trong phím RunOnce đang chạy theo tuần tự. Thám hiểm waits cho đến khi một trong mỗi đã rời khỏi trước khi tiếp tục khởi động bình thường.
  • Theo mặc định, chạy phím được bỏ qua khi máy tính khởi động trong chế độ an toàn. Theo các phím RunOnce, bạn có thể tiền tố tên giá trị với một Asterisk (*) để buộc các chương trình liên kết để chạy ngay cả ở nơi an toàn chế độ.
  • Bạn có thể tiền tố RunOnce giá trị tên với một dấu chấm than điểm (!) để hoãn xóa các giá trị cho đến khi lệnh chạy.
  • Nếu không có tiền tố exclamation point, một giá trị RunOnce là Xoá bỏ trước khi chạy lệnh. Kết quả là, nếu một thao tác RunOnce thì không chạy chính xác, chương trình liên kết không yêu cầu để chạy tiếp theo thời gian bạn bắt đầu máy tính.
Nếu nhiều hơn một chương trình được đăng ký dưới bất kỳ đặc biệt chìa khóa, thứ tự mà trong đó những chương trình đang chạy là không xác định. Một chương trình chạy từ bất kỳ các phím không nên viết để chìa khóa trong thời gian thực hiện nó. Làm do đó, sẽ can thiệp với thực hiện các chương trình đã đăng ký trong các baám giöõ phím. Hơn nữa, các ứng dụng nên sử dụng các phím RunOnce chỉ cho thoáng qua điều kiện (như vậy là để cài đặt ứng dụng hoàn thành); ứng dụng phải không liên tục tái tạo mục dưới RunOnce. Làm như vậy sẽ can thiệp với Thiết lập Windows.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 314866 - Xem lại Lần cuối: 08/27/2011 23:00:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Driver Development Kit, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

  • kbenv kbinfo kbmt KB314866 KbMtvi
Phản hồi