Cập Nhật định nghĩa tương hợp về sau mới nhất cho Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3150513
Giới thiệu
Bản cập nhật này cung cấp bộ mới nhất của định nghĩa cho chẩn đoán tương hợp về sau được thực hiện trên hệ thống. Cập Nhật định nghĩa sẽ giúp cho phép Microsoft và các đối tác nhằm tương hợp về sau cho tất cả các khách hàng muốn cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất. cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này cũng đảm bảo rằng phiên bản hệ điều hành Windows mới nhất chính xác được cung cấp thông qua Windows Update, dựa trên kết quả tương hợp về sau.

Bản cập nhật này có thể không được cung cấp đồng thời cho tất cả các nền tảng. Nó sẽ chỉ có sẵn cho nền tảng mà không có định nghĩa mới.

Bản cập nhật này đã điều kiện tiên quyết.
Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật được khuyến nghị trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Làm thế nào để cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Lưu ý: Bạn phải đang chạy Microsoft Internet Explorer 6.0 hoặc phiên bản mới hơn.

Cập nhật thông tin chi tiết


Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này sẽ cung cấp chỉ nếu các điều kiện tiên quyết sau bản Cập Nhật được cài đặt:

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 7

x86 Windows 7 SP1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,806,43029 tháng 4 năm 201613:04không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:05không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33003 tháng 5 năm 201613:05không áp dụng
x64 Windows 7 SP1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,981,38229 tháng 4 năm 201613:05không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:05không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33003 tháng 5 năm 201613:05không áp dụng
x64 windows 7 RTM
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,981,38229 tháng 4 năm 201616:19không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:07không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33003 tháng 5 năm 201613:07không áp dụng
x86 windows 7 RTM
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,806,43029 tháng 4 năm 201616:18không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:06không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33003 tháng 5 năm 201613:06không áp dụng

Windows 8

x86 Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,806,43029 tháng 4 năm 201615:23không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:11không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33023 tháng 3 năm 201613:10không áp dụng
x64 Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,981,38229 tháng 4 năm 201615:41không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:12không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33023 tháng 3 năm 201613:11không áp dụng

Windows 8.1

x64 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,981,38229 tháng 4 năm 201613:31không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:30không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33003 tháng 5 năm 201613:30không áp dụng
x86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,806,43029 tháng 4 năm 201613:19không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng61,24103 tháng 5 năm 201613:17không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng11,33003 tháng 5 năm 201613:17không áp dụng

Windows 10

x64 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,985,57611 tháng 10 năm 201605:29không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng65,96311 tháng 10 năm 201605:29không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng26,08511 tháng 10 năm 201605:29không áp dụng
x86 Windows 10
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appraiser.sdbkhông áp dụng6,812,11811 tháng 10 năm 201605:32không áp dụng
Appraiser_data.inikhông áp dụng65,96311 tháng 10 năm 201605:32không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlkhông áp dụng26,08527 tháng năm 201602:39không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

x86 Windows 7 SP1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,465
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_b812afe4dc827f3fa2efda156ea72d32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23445_none_3679b8c98c59d03f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23445_none_5b7f2f5c8e07194d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,781
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)15:48
Nền tảngkhông áp dụng
x64 Windows 7 SP1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_d14589333f3369f5b98924430a2f04d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23445_none_aaf98716e4aba234.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:57
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.23445_none_b79dcae046648a83.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9.783
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)22:56
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,473
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:57
Nền tảngkhông áp dụng
x86 Windows 8
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,593
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_078efebf1c09f03c031cde105036f5b9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21854_none_5c354d0792cc5c91.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:15
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21854_none_5662d2bc00fbd94f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,820
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)23:01
Nền tảngkhông áp dụng
x64 Windows 8
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_57cb6f3b3b58ba0c46f48f54e9c3d08e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21854_none_8b87089873b1b3c6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21854_none_b2816e3fb9594a85.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,822
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)23:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.601 người
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)19:14
Nền tảngkhông áp dụng
x64 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_b81c806a48cee90b2f5f226bd4359cea_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18331_none_27315fb9d9cac6e5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)20:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18331_none_49ff0ab4ea611c56.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,822
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)18:40
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.601 người
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)20:13
Nền tảngkhông áp dụng
x64 windows 7 RTM
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_b440a8104f25f216834c5dc194451fe5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18046_none_ee0664d12215e582.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)02:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18046_none_b52ec7db301fa661.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9.783
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)16:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,473
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)02:52
Nền tảngkhông áp dụng
x86 windows 7 RTM
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,465
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)02:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_325d8d21a9f72e7494f529a79b169265_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18046_none_eefe0e4d4ec262a5.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)05 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)02:52
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.1.7600.18046_none_59102c5777c2352b.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,781
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)16:08
Nền tảngkhông áp dụng
x86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,593
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)20:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_0c6251fe48ae49b6782b73b104ceec7e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18331_none_b2818e34c64c8d36.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)04 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)20:13
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18331_none_ede06f313203ab20.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp9,820
Ngày (UTC)03 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)17:44
Nền tảngkhông áp dụng
x64 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_195be9ba45c2cbdd77b431f464d0c146_31bf3856ad364e35_10.0.10586.634_none_f5f87721fa2e5926.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2016
Thời gian (UTC)05:51
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-c... -định giá-hwcompat_31bf3856ad364e35_10.0.10586.634_none_d2be95632076e96a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,953
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2016
Thời gian (UTC)15:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,737
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2016
Thời gian (UTC)05:51
Nền tảngkhông áp dụng
x86 Windows 10
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,905
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2016
Thời gian (UTC)05:46
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_ce03329029a3746a4c765b3221334f5b_31bf3856ad364e35_10.0.10586.634_none_6c69c726ad88bef1.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)12 tháng 10 năm 2016
Thời gian (UTC)05:46
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-c... -định giá-hwcompat_31bf3856ad364e35_10.0.10586.634_none_769ff9df68197834.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5951 người
Ngày (UTC)11 tháng 10 năm 2016
Thời gian (UTC)14:14
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3150513 – останній перегляд: 10/13/2016 19:27:00 – виправлення: 6.0

Windows 10, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter

  • kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbmt KB3150513 KbMtvi
Зворотний зв’язок