Cập Nhật trình điều khiển đồ họa Intel Surface Pro 4

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3151129
Tóm tắt
Bản Cập Nhật trình điều khiển có sẵn để cải thiện hiệu suất và tính ổn định của sổ bề mặt thiết bị.

Trình điều khiển Intel Corporation Cập Nhật cho Intel Hiển thị Audiomakes những cải tiến sau:

  • Cải thiện tính ổn định của toàn bộ điều khiển đồ họa.
  • Xử lý màn hình nhấp nháy trong một số ứng dụng phổ biến.
  • Giải quyết tình huống trong đó hiển thị không reinitialize đúng sau khi thiết bị thoát khỏi phương thức ngủ hoặc ngủ đông.
  • Cùng với bản cập nhật sắp tới cơ sở cho thanh công cụ bề mặt, giải quyết một số trường hợp trong đó ngoài màn hình không hiển thị đúng trong khi thanh công cụ bề mặt.
Để biết thêm thông tin về bản Cập Nhật Surface Pro 4, hãy xem Lịch sử Cập Nhật Surface Pro 4.
Cách nhận bản cập nhật này
Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin Phiên bản tập tin

  • Trình điều khiển Intel HD Graphics 520 (v20.19.15.4409)
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3151129 – останній перегляд: 04/27/2016 13:17:00 – виправлення: 1.0

Surface Pro 4

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3151129 KbMtvi
Зворотний зв’язок