Thông báo lỗi "Lỗi HTTP 404 - File hoặc thư mục không tìm thấy" khi bạn yêu cầu nội dung động với IIS 6.0

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315122
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn yêu cầu nội dung động như là một trang Active Server Pages (ASP), một ASP.NET trang, một ứng dụng API dịch vụ Internet (ISAPI) hoặc một ứng dụng Common Gateway Interface (CGI) trên một máy chủ Microsoft Windows Server 2003 đang chạy Internet Information Services (IIS) 6.0, bạn có thể nhận được một trong các thông báo lỗi sau đây:
Thông báo lỗi 1
Lỗi HTTP 404 - File không tìm thấy
Thông báo lỗi 2
Lỗi HTTP 404 – File hoặc thư mục không tìm thấy
NGUYÊN NHÂN
Theo mặc định, khi IIS được cài đặt trên bất kỳ phiên bản nào của gia đình Windows Server 2003, IIS chỉ phục vụ nội dung tĩnh (HTML).
GIẢI PHÁP
Cảnh báo Cho phép nội dung động khi bạn thực sự muốn sử dụng nó. Theo mặc định, IIS vô hiệu hoá nội dung động vì lý do an ninh.

Cho phép IIS để phục vụ nội dung động, các quản trị viên phải mở khóa nội dung này trong nốt phần mở rộng dịch vụ Web trong quản lý IIS. Để làm điều này, người quản trị phải hoặc là kích hoạt một phần mở rộng có sẵn dịch vụ Web hoặc thêm một phần mở rộng mới dịch vụ Web.

Cho phép một phần mở rộng dịch vụ Web có sẵn trong IIS 6.0

Cho phép IIS để phân phối nội dung mà yêu cầu một ISAPI cụ thể hoặc phần mở rộng của CGI đã được liệt kê trong danh sách phần mở rộng dịch vụ Web, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở bộ quản lý IIS, mở rộng chủ máy chủ nút (có nghĩa là, các ServerName nút), và sau đó chọn các Phần mở rộng dịch vụ web nút.
 2. Trong ngăn bên phải của IIS Manager, bấm chuột phải vào phần mở rộng bạn muốn kích hoạt. Trong ví dụ này, đây là Active Server Pages.
 3. Nhấn vào đây để chọn các Cho phép hộp kiểm.
Thêm một phần mở rộng mới dịch vụ Web vào IIS 6.0

Cho phép IIS để phân phối nội dung mà yêu cầu một ISAPI cụ thể hoặc phần mở rộng của CGI đã không được liệt kê trong danh sách phần mở rộng dịch vụ Web, hãy làm theo các bước sau:
 1. Mở bộ quản lý IIS, mở rộng chủ máy chủ nút, và sau đó chọn các Phần mở rộng dịch vụ web nút.
 2. Trong ngăn bên phải của trình quản lý IIS, nhấp vào Thêm một phần mở rộng mới dịch vụ Web dưới Tác vụ.
 3. Trong các Phần mở rộng tên hộp, gõ tên thân thiện cho phần mở rộng bạn muốn thêm (ví dụ, Phần mở rộng Máy chủ FrontPage).
 4. Trong các Tệp yêu cầu hộp, bấm vào Thêm, và sau đó chọn đường dẫn và tên tệp sẽ xử lý yêu cầu cho phần mở rộng cụ thể. Sau khi bạn chọn đường dẫn và tên tệp, bấm Ok.
 5. Nếu phần mở rộng phải được kích hoạt ngay lập tức, nhấp vào để chọn các Đặt trạng thái mở rộng để cho phép hộp kiểm.
 6. Nhấp vào Ok để lưu các thay đổi.
Các bước bổ sung cho các ứng dụng phổ biến cửa ngõ giao diện (CGI)

Cho các ứng dụng CGI, bạn cũng phải làm theo các bước sau:
 1. Nhấp chuột phải Trang Web mặc định hoặc các trang Web mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 2. Trên các Thư mục chính tab, bấm vào Kịch bản và thực thi trong các Thực hiện quyền danh sách.
 3. Đảm bảo rằng tất cả nhóm có quyền hạn của hệ thống sau NTFS tập tin vào thư mục C:\InetPub\wwwroot hoặc trên cặp có nội dung Web cho trang web mà bạn muốn:
  • Đọc & thực thi
  • Danh sách thư mục nội dung
  • Đọc
 4. Nhấp chuột phải Trang Web mặc định hoặc các trang Web mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
 5. Trên các Thư mục chính tab, chắc chắn rằng DefaultAppPool là lựa chọn trong các Hồ bơi ứng dụng hộp. Nếu một ứng dụng hồ bơi được chọn, làm theo các bước trong IIS quản lý:
  1. Mở rộng Hồ bơi ứng dụng, bấm chuột phải vào hồ bơi ứng dụng mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Thuộc tính.
  2. Trên các Danh tính tab, đảm bảo rằng một trong những điều kiện sau là đúng:
   • Các Dịch vụ mạng trương mục được chọn.
   • Các tài khoản được chọn là thành viên của nhóm IIS_WPG.
TÌNH TRẠNG
Hành vi này là do thiết kế.
THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về phần mở rộng dịch vụ Web, tìm kiếm cho "Việc kích hoạt và vô hiệu hoá Dynamic Content" trong IIS 6.0 giúp tài liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
332124ASP.NET không tự động được cài đặt trên Windows Server 2003
IIS6 web dịch vụ tiện ích mở rộng asp asp.net aspx asmx năng động nội dung an IIS kbappsvc kbiis600 cgi isapi http 404 tập tin mục không tìm thấy lỗi

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315122 - Xem lại Lần cuối: 09/22/2011 20:01:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbprb kbwebservices kbappservices kbhowtomaster kbmt KB315122 KbMtvi
Phản hồi