"Bảo vệ DAL thử lại một số lần tối đa tình trạng tạm thời" lỗi khi bạn chạy lịch sử tra cứu trong Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3152287
VẤN ĐỀ
Khi youuse lệnh PowerShell HistoricalSearch Bắt đầuchạy thư lịch sử theo dõi trong Exchange Online, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:
Bảo vệ DAL thử lại một số lần tối đa tình trạng tạm thời.

Bắt đầu-HistoricalSearch - ReportTitle "MessageTraceDetail" - StartDate 03/09/2016 - EndDate 03/09/2016 - ReportType MessageTraceDetail - SenderAddress sender@contoso.com - RecipientAddress recipient@contoso.com - NotifyAddress notify@contoso.comThe bảo vệ DAL thử lại một số lần tối đa tình trạng tạm thời. + CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Bắt đầu-HistoricalSearch] TransientDALException + FullyQualifiedErrorId: [Server = BLUPR03MB1362 RequestId = 843bcba7-bab7-41df-b760-fed1b41c43d9, Tim eStamp = 3/14/2016 09:24:04: 00] [FailureCategory = lệnh TransientDALException] F581E8FA,Microsoft.Exc hange. Management.FfoReporting.StartHistoricalSearch + PSComputerName: outlook.office365.com
Sự cố này xảy ra nếu StartDateEndDatetham số được đặt thành cùng ngày nếu thời gian trong ngày không được chỉ định. Nếu bạn không nhập một thời gian trong ngày, giá trị được đặt thành 00.00.00 theo mặc định.
GIẢI PHÁP
Chỉ định thời gian trong ngày trong các tham số StartDateEndDate.
THÔNG TIN KHÁC
Để biết thêm thông tin về lệnh ghép ngắn Start-HistoricalSearch, hãy xemBắt đầu-HistoricalSearch.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vàoCộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3152287 - Xem lại Lần cuối: 04/06/2016 03:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kbmt KB3152287 KbMtvi
Phản hồi