ID sự kiện NetBT 4320 người xuất hiện trong trình xem sự kiện

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315259
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Thông báo lỗi sau đây có thể xuất hiện trong trường hợp người xem công cụ:
ID sự kiện: 4320 người
Nguồn: NetBT
Mô tả: Một máy đã gửi một tin nhắn phát hành tên này máy có lẽ vì tên trùng lặp đã phát hiện trên mạng TCP. Địa chỉ IP của nút mà gửi thư này trong dữ liệu. Sử dụng nbtstat -n trong một cửa sổ lệnh để xem có tên là bang xung đột.
Bài viết này cũng có thể áp dụng cho tổ chức sự kiện ID: 4319.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra do một số lý do có thể:
 • Không có một máy tính trên mạng có cùng tên.
 • Một tên người dùng giống hệt nhau đăng nhập vào nhiều máy tính.
 • Không có không hoạt động hoặc trùng lặp tên trong cơ sở dữ liệu Windows Internet đặt tên dịch vụ (thắng).
 • Không có tham nhũng trong cơ sở dữ liệu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Có bộ điều hợp mạng bị xung đột bằng một máy tính multihomed.
 • Các ipconfig/all lệnh trả về một tên máy chủ không đúng.
GIẢI PHÁP
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Máy tính trên mạng có cùng tên

Sử dụng các nbtstat - n lệnh để xem tên của máy tính vào nhà nước xung đột. Địa chỉ IP của nút gửi thông điệp là trong dữ liệu trả về lệnh này. Ví dụ sau cho thấy những gì các dữ liệu có thể hình như trong một trong những sự kiện này:
  0000:  00  00  04  00  01  00  54  00  0008:  00  00  00  00  e0  10  00  c0  0010:  00  00  00  00  00  00  00  00  0018:  00  00  00  00  00  00  00  00  0020:  00  00  00  00  00  00  00  00  0028:  e7  1a  65  16				
Bù đắp 28 là địa chỉ IP của máy tính yêu cầu tên phát hành. Đểxác định địa chỉ IP thập phân, đảo ngược bốn con số thập lục phân vàchuyển chúng đến các con số thập phân tách ra bởi những giai đoạn. Bằng cách sử dụng phương pháp này,Địa chỉ IP E7 1A 65 16 sẽ trở thành 22.101.26.231.

Cột trạng thái của các nbtstat đầu ra cho các máy tính trong cuộc xung đột nên chứa hoặc "Xung đột" hoặc "Phát hành."

Bạn có thể chạy các nbtstat - một bộ chỉ huy địa chỉ IP để có được tên máy tính.

Giống hệt nhau tên người dùng đăng nhập vào nhiều máy tính

Tên người dùng sẽ đăng ký với một <03h>, và đó sẽ là cáctên trong cuộc xung đột. Yêu cầu người sử dụng để đăng nhập tắt của tất cả các máy tính và đăng nhậptrở lại để chỉ cần một máy tính.</03h>

Không hoạt động hoặc trùng lặp tên trong cơ sở dữ liệu thắng

Hãy hỏi quản trị hệ thống của bạn để kiểm tra cơ sở dữ liệu để xác minh rằng không có mục nào trùng lặp bằng cách xoá bỏ bản đồ tĩnh trong hệ phục vụ WINS. Để làm như vậy, sử dụng các bước sau:
 1. Ngày thắng máy tính, khởi động quản lí thắng.
 2. Nhấp vào Ánh xạ, bấm Ánh xạ tĩnh, và sau đó nhấp vào mục nhập tương ứng với máy tính của bạn.
 3. Nhấp vào Xóa bỏ bản đồ, sau đó bấm đóng.
 4. Khởi động lại máy tính dựa trên Windows XP (không phải là hệ phục vụ WINS).

Tham nhũng trong cơ sở dữ liệu DHCP

Đối với cơ sở dữ liệu DHCP có thể bị hỏng, rõ ràng DHCP liên quan đến mục nhập trongđăng ký, xóa bỏ bất kỳ tệp .mib, và sau đó cài đặt lại DHCP. Có thể, nếu bạn cài đặt lại mà không làm sạch ra cũ thiết đặt trong sổ đăng ký, các mục cấp gây ra hành vi vẫn còn đó.

Bộ điều hợp mạng mâu thuẫn nhau trong một máy tính Multihomed

Các máy tính khác trên mạng có thể chỉ ra rằng máy tính multihomedthẻ thứ hai là mâu thuẫn với đầu tiên của nó. Những máy tính sau đó gửi tên phát hành thông báo.

"IPCONFIG/tất cả" trở về không chính xác tên máy chủ

Chỉnh sửa registry và thay đổi tên máy tính thông số TCP/IPphần:
 1. Bắt đầu Registry Editor (Regedit.exe), và định vị giá trị tên miền máy chủ trong subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters
 2. Bấm đúp vào giá trị tên miền máy chủ, và sau đó chỉnh sửa dữ liệu chuỗi.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315259 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:29:56 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbprb kbmt KB315259 KbMtvi
Phản hồi