Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để thiết lập quyền người dùng đăng nhập bằng cách sử dụng các tiện ích NTRights

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315276
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Đối với một phiên bản Microsoft Windows 2000 của bài viết này, xem 279664.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách thiết lập quyền người dùng đăng nhập bằng cách sử dụng các tiện ích NTRights. Tiện ích NTRights (Ntrights.exe) được bao gồm trong Windows Server 2003 Resource Kit. Thông tin về các nguồn tài nguyên Kit, hãy truy cập Microsoft Web site sau:
THÔNG TIN THÊM
Bạn có thể sử dụng tiện ích NTRights (Ntrights.exe) để thiết lập người dùng quyền từ một dấu nhắc lệnh. Bạn có thể thao tác các quyền trên hoặc là các địa phương máy tính hoặc máy tính từ xa.

Border|phải|200px Đây là danh sách các người dùng đăng nhập quyền mà bạn có thể sửa đổi bằng cách sử dụng các tiện ích NTRights.
Người sử dụng quyềnLời giải thích
SeNetworkLogonRightTruy cập vào máy tính này từ các mạng
SeInteractiveLogonRightĐăng nhập tại địa phương
SeBatchLogonRightĐăng nhập như một công việc hàng loạt
SeServiceLogonRightĐăng nhập như một dịch vụ
SeDenyNetworkLogonRightTừ chối truy cập máy tính này từ mạng
SeDenyInteractiveLogonRightTừ chối đăng nhập vào ở địa phương
SeDenyBatchLogonRightTừ chối đăng nhập vào như là một công việc hàng loạt
SeDenyServiceLogonRightTừ chối đăng nhập vào như một dịch vụ
SeCreateGlobalPrivilegeTạo ra các đối tượng toàn cầu
SeDebugPrivilegeGỡ lỗi chương trình
SeDenyRemoteInteractiveLogonRightTừ chối đăng nhập vào thông qua dịch vụ đầu cuối
SeEnableDelegationPrivilegeCho phép người dùng máy tính và các tài khoản được tin cậy cho đoàn đại biểu
SeImpersonatePrivilegeMạo danh một khách hàng sau khi xác thực
SeManageVolumePrivilegeThực hiện nhiệm vụ bảo trì khối lượng
SeRemoteInteractiveLogonRightCho phép đăng nhập vào thông qua dịch vụ đầu cuối
SeSyncAgentPrivilegeĐồng bộ hóa dữ liệu dịch vụ thư mục
SeUndockPrivilegeLoại bỏ máy tính từ trạng thái
Lưu ý rằng khi bạn sử dụng tiện ích NTRights, người sử dụng phải là trường hợp nhạy cảm.

Các văn bản sau đây là từ các Trợ giúp đầu ra từ Ntrights.exe.
  NTRights.Exe - Beta Version by Georg Zanzen  Grants/Revokes NT-Rights to a user/group  usage: -u xxx User/Group    -m \\xxx machine to perform the operation on (default local machine)    -e xxxxx Add xxxxx to the event log    -r xxx revokes the xxx right    +r xxx grants the xxx right  valid NTRights are:   SeCreateTokenPrivilege   SeAssignPrimaryTokenPrivilege   SeLockMemoryPrivilege   SeIncreaseQuotaPrivilege   SeUnsolicitedInputPrivilege   SeMachineAccountPrivilege   SeTcbPrivilege   SeSecurityPrivilege   SeTakeOwnershipPrivilege   SeLoadDriverPrivilege   SeSystemProfilePrivilege   SeSystemTimePrivilege   SeProfileSingleProcessPrivilege   SeIncreaseBasePriorityPrivilege   SeCreatePagefilePrivilege   SeCreatePermanentPrivilege   SeBackupPrivilege   SeRestorePrivilege   SeShutdownPrivilege   SeAuditPrivilege   SeSystemEnvironmentPrivilege   SeChangeNotifyPrivilege   SeRemoteShutdownPrivilege				

Thuộc tính

ID Bài viết: 315276 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:30:23 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbsecurity kbmt KB315276 KbMtvi
Phản hồi