Làm thế nào để xóa hồ sơ người dùng bằng cách sử dụng tiện ích trình xóa hồ sơ người dùng (Delprof.exe) trong Windows 2000

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315411
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết từng bước này mô tả cách xóa người sử dụng hồ sơ trên Windows 2000 dựa trên các máy tính bằng cách sử dụng việc xóa hồ sơ người dùng Tiện ích (Delprof.exe).

Delprof.exe có sẵn trong Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Nó là một dòng lệnh tiện ích mà bạn có thể sử dụng để xóa bỏ hồ sơ người dùng trên máy địa phương hoặc từ xa dựa trên Windows 2000 tính. Người sử dụng hồ sơ có thể phát triển lớn và có thể mất nhiều đĩa không gian, đặc biệt là nếu có rất nhiều người dùng bằng cách sử dụng một máy tính. Vì bạn có thể muốn sử dụng Delprof.exe để giải phóng không gian đĩa bằng cách xóa bỏ hồ sơ không còn yêu cầu. Tuy nhiên, bởi vì mỗi hồ sơ trên máy tính được trình bày theo thứ tự khi bạn chạy các tiện ích, bạn có thể muốn sử dụng giao diện người dùng đồ họa (GUI) thay vì của công cụ dòng lệnh bất cứ khi nào có thể.

Bạn phải đăng nhập như người quản trị hoặc như thành viên của các quản trị viên nhóm để xóa hồ sơ người dùng.

back to the top

Tổng quan về các công cụ Delprof.exe

Delprof.exe sử dụng các delprof /q/i /p /c:\\tên máy tính/d:ngày cú pháp. Bạn có thể sử dụng các tham số sau đây với Delprof.exe:
 • /q: Tham số này chạy Delprof.exe trong chế độ im lặng. Khi bạn sử dụng điều này tham số, bạn không được nhắc xác nhận xoá từng hồ sơ.
 • / i: Tham số này bỏ qua bất kỳ lỗi nào có thể xảy ra.
 • /p: Tham số này xác định một thông điệp được hiển thị mà sẽ nhắc bạn xác nhận xoá từng hồ sơ.
 • /c:\\tên máy tính: Tham số này chỉ định tên máy tính mà trên đó để chạy Delprof.exe.
 • /d:ngày: Tham số này xác định số ngày sau đó Delprof.exe sẽ xem xét các cấu hình như không hoạt động. Chưa được các cấu hình được sử dụng cho một thời gian dài hơn giá trị được chỉ định là xóa bỏ.
CẢNH BÁO: Delprof.exe xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một hồ sơ người dùng. Điều này bao gồm các thiết đặt máy tính để bàn, yêu thích, dữ liệu chương trình cụ thể chứa trong thư mục Application Data, và nội dung của tài liệu của tôi thư mục. Xin lưu ý của bất kỳ tài liệu người sử dụng có thể được xóa trước khi bạn sử dụng công cụ này.

back to the top

Ví dụ

Làm thế nào để sử dụng Delprof.exe để xóa hồ sơ người dùng trên một máy tính từ xa

Ví dụ sau mô tả cách sử dụng Delprof.exe để xóa hồ sơ người dùng trên máy tính từ xa được đặt tên Server1. Lưu ý rằng nếu bạn làm chỉ rõ máy tính chỉ huy, Delprof.exe mặc định là các địa phương máy tính.
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Dấu nhắc lệnh.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ delprof /p /c:\\server1, sau đó nhấn ENTER. Đối với mỗi lưu trữ hồ sơ người dùng trên Server1, một tin nhắn sẽ được hiển thị trong cửa sổ command prompt nhắc bạn xác nhận xóa bỏ nó. Ví dụ, bạn nhận được một tin nhắn tương tự như thông báo sau:
  Xóa bỏ các \\SERVER1\D$\Documents và Settings\User1? (Có/Không/Tất cả)
 3. Hoàn thành một trong những hành động sau đây cho từng hồ sơ người dùng rằng bạn sẽ được nhắc để xóa:
  • Loại y, sau đó nhấn ENTER nếu bạn muốn xóa hồ sơ.
  • Loại n, sau đó nhấn ENTER nếu bạn không muốn xóa hồ sơ.
 4. Loại exit, sau đó nhấn ENTER để bỏ dấu nhắc lệnh.
back to the top

Làm thế nào để sử dụng Delprof.exe để xóa hồ sơ người dùng sau một thời gian đã chỉ rõ không hoạt động

Ví dụ sau mô tả cách sử dụng Delprof.exe để xóa hồ sơ người dùng trên máy tính địa phương đã được không hoạt động trong 30 ngày:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Chương trình, điểm đến Phụ kiện, sau đó bấm Dấu nhắc lệnh.
 2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ delprof /p /d:30, sau đó nhấn ENTER. Đối với mỗi hồ sơ người dùng đã không sử dụng trên máy tính cho 30 ngày, một thông điệp được hiển thị mà sẽ nhắc bạn xác nhận xóa bỏ nó. Ví dụ, bạn nhận được một tin nhắn tương tự như thông báo sau:
  Xóa bỏ các \\MYCOMPUTER\D$\Documents và Settings\User2? (Có/Không/Tất cả)
 3. Hoàn thành một trong những hành động sau đây cho từng hồ sơ người dùng rằng bạn sẽ được nhắc để xóa:
  • Loại y, sau đó nhấn ENTER nếu bạn muốn xóa hồ sơ.
  • Loại n, sau đó nhấn ENTER nếu bạn không muốn xóa hồ sơ.
 4. Loại exit, sau đó nhấn ENTER để bỏ dấu nhắc lệnh.
back to the top

Khắc phục sự cố

Bạn có thể nhận được thông báo sau khi bạn cố gắng sử dụng Delprof.exe xóa hồ sơ người dùng:
Thất bại trong việc mở danh sách cấu hình.
Truy cập bị từ chối.
Hành vi này có thể xảy ra nếu bạn không đăng nhập vào máy tính như người quản trị hoặc như thành viên của các Nhóm người quản trị.

Để giải quyết hành vi này, đăng nhập vào để các máy tính như người quản trị hoặc như thành viên của nhóm quản trị viên, và sau đó sử dụng Delprof.exe để xóa hồ sơ người dùng thích hợp.

back to the top

THAM KHẢO
Để biết thêm chi tiết về Delprof.exe, gõ delprof /? tại dấu nhắc lệnh, và sau đó nhấn ENTER. Để thêm thông tin về xoá hồ sơ người dùng trong Windows 2000, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
264735 Xóa một hồ sơ người sử dụng loại bỏ các cặp tài liệu của tôi
Để biết thêm thông tin về Windows 2000 Tài nguyên Kit, xem Web site sau của Microsoft: back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315411 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:32:55 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315411 KbMtvi
Phản hồi