ID sự kiện 1014 khi người dùng cố gắng kết nối với hộp thư Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3154531
VẤN ĐỀ
Khi người dùng cố gắng truy cập hộp thư Exchange Online trong Microsoft Outlook hoặc Outlook trên web (trước đây được gọi là Outlook Web App), sự kiện ID 1014 được ghi nhiều lần trong Nhật ký hệ thống trong trình xem sự kiện:

Tên đăng nhập: Hệ thống
Nguồn: Microsoft-Windows-DNS-Client
Date: <Date> <Time></Time></Date>
ID sự kiện: 1014
Danh mục tác vụ: (1014)
Mức độ: cảnh báo
Từ khoá: (268435456)
Sử dụng: bản ghi dịch vụ mạng
Máy tính: <ComputerName>. contoso.com</ComputerName>
Mô tả:
Tên các giải pháp cho tên outlook.office365.com hết sau không được cấu hình máy chủ DNS trả lời.

NGUYÊN NHÂN
Sự cố này có thể xảy ra nếu yêu cầu đã bị chặn bởi phần mềm gây hại của bên thứ ba hoặc bộ bảo vệ Internet. Thời gian trực tiếp (TTL) trên outlook.office365.com các bản ghi DNS là năm phút. Do đó, Windows làm mới ghi lại tại một khoảng thời gian năm phút. Bộ bảo vệ Internet và phần mềm gây hại của bên thứ ba đã được tìm thấy để ngăn chặn yêu cầu này tần suất, ngăn chặn người dùng bằng cách sử dụng Outlook hoặc Outlook trên web để kết nối với hộp thư Exchange Online.
GIẢI PHÁP
Làm việc với nhà cung cấp bên thứ ba để thiết lập loại trừ cho outlook.office365.com bản ghi DNS.
THÔNG TIN KHÁC
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vàoCộng đồng Office 365.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3154531 - Xem lại Lần cuối: 04/15/2016 19:38:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365022013 o365 o365a kb3rdparty kbmt KB3154531 KbMtvi
Phản hồi