Cập Nhật tích luỹ nội bộ Windows 10 Preview (xây dựng 14295): 18 tháng 4 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3154879
Tóm tắt
Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến để nâng cao tính năng của Windows 10 nội Preview (xây dựng 14295).

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó.

Nếu bạn đã cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt chuyên biệt gói cập nhật Windows 10 nội dùng lần đầu tiên, gói cho x64 Phiên bản và gói dành cho x86 Phiên bản là 2 MB 5 MB.
Cách nhận bản cập nhật này
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Phương pháp 2: Microsoft Update danh mục

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update .

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.
Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 10 nội xem trước

x86 nội bộ Windows 10 Preview
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Qmgr.dll7.8.14295.1004778,24005 tháng 4 năm 201622:30x86Không cókhông áp dụng
Chakra.dll11.0.14295.10045,805,56805 tháng 4 năm 201622:24x86Không cókhông áp dụng
Chakradiag.dll11.0.14295.1004752,64005 tháng 4 năm 201622:31x86Không cókhông áp dụng
Chakrathunk.dll10.0.14295.1004121,34405 tháng 4 năm 201622:42x86Không cókhông áp dụng
Ngcsvc.dll10.0.14295.1004591,87205 tháng 4 năm 201622:26x86SPSX86_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-NGC-KSP
Tpmcoreprovisioning.dll10.0.14295.1004443,90405 tháng 4 năm 201622:34x86Không cókhông áp dụng
x64 nội bộ Windows 10 Preview
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảngYêu cầu SPChi nhánh bản ghi dịch vụ
Qmgr.dll7.8.14295.10041,137,15205 tháng 4 năm 201622:26x64Không cókhông áp dụng
Chakra.dll11.0.14295.10047,825,92005 tháng 4 năm 201622:19x64Không cókhông áp dụng
Chakradiag.dll11.0.14295.1004978,94405 tháng 4 năm 201622:26x64Không cókhông áp dụng
Chakrathunk.dll10.0.14295.1004140,28805 tháng 4 năm 201622:36x64Không cókhông áp dụng
Ngcsvc.dll10.0.14295.1004798,72005 tháng 4 năm 201622:23x64SPSAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-BẢO MẬT-NGC-KSP
Tpmcoreprovisioning.dll10.0.14295.1004526,84805 tháng 4 năm 201622:29x64Không cókhông áp dụng
Chakra.dll11.0.14295.10045,805,56805 tháng 4 năm 201622:24x86Không cókhông áp dụng
Chakradiag.dll11.0.14295.1004752,64005 tháng 4 năm 201622:31x86Không cókhông áp dụng
Chakrathunk.dll10.0.14295.1004121,34405 tháng 4 năm 201622:42x86Không cókhông áp dụng
Tpmcoreprovisioning.dll10.0.14295.1004443,90405 tháng 4 năm 201622:34x86Không cókhông áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

x86 nội bộ Windows 10 Preview
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp6,172
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2141288070c8395a5b11ca26c4ed8a66_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_6b5f0210e751b368.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_50027afd2f000cb64d079eea4a9a95e4_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_0d65e9bb50673ab9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_6d9232603aac940502d7c2a105166591_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_45d8b3b652b5765d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_f7c59a41f740cb3133c53c79998ada6f_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_93de73ebfc1b3d8a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_facac832701858c333bb2bcc41b8545d_31bf3856ad364e35_11.0.14295.1004_none_50b414bce4d232d6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:38
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-bit – khách hàng-core_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_3f193efb621bee39.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp14,975
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:17
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_f7557cace743d882.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp654
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:12
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-kịch bản-chakra_31bf3856ad364e35_11.0.14295.1004_none_1feae585db30ebd8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp94,729
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-bảo mật-ngc-kspsvc_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_80cf19bf118ccf75.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,767
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:16
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-tpm-coreprovisioning_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_5039049e4d922c63.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp16,933
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:17
Nền tảngkhông áp dụng
x64 nội bộ Windows 10 Preview
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_5590088ad53b9533ea5a9aabcb6f92bb_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_e522e40cc262f6db.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_567ac7432aba6844610671dfae68eb3b_31bf3856ad364e35_11.0.14295.1004_none_49073dc572a51640.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,064
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_62b73e73ab6526a41d71a28bbb73119c_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_b71966205072bd52.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_7f0c014a37fa2dabff67cbef351fcc28_31bf3856ad364e35_11.0.14295.1004_none_4787847d9f9ad919.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_9ef22eeb9c9b8e8491ae4190b38e59a4_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_e5401bb0a2eb89e9.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a62497069bd4702805790144b4ba0378_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_8ca61a48106117a2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d5eda13cc737dd98dca20e03d4ee2800_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_c45e9ce4cf115307.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp716
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-bit – khách hàng-core_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_9b37da7f1a795f6f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp14,983
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)02:06
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_537418309fa149b8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp656
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:48
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-kịch bản-chakra_31bf3856ad364e35_11.0.14295.1004_none_7c098109938e5d0e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp94,733
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)02:07
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-bảo mật-ngc-kspsvc_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_dcedb542c9ea40ab.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,773
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)02:05
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-tpm-coreprovisioning_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_ac57a02205ef9d99.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp16.937 người
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)02:06
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp8.570 người
Ngày (UTC)07 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)01:37
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-kịch bản-chakra_31bf3856ad364e35_11.0.14295.1004_none_865e2b5bc7ef1f09.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp94,731
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:20
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-tpm-coreprovisioning_31bf3856ad364e35_10.0.14295.1004_none_b6ac4a743a505f94.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp16,935
Ngày (UTC)06 tháng 4 năm 2016
Thời gian (UTC)00:14
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3154879 – останній перегляд: 04/19/2016 18:46:00 – виправлення: 1.0

Windows 10 Insider Preview

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3154879 KbMtvi
Зворотний зв’язок