Bạn không thể sử dụng tính năng chính nhóm bóng Thư mục Họat động cho nhóm luôn được lọc ra trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3155495
Triệu chứng
Windows Server 2012 R2 một bộ bộ kiểm soát miền nhận diện đến cấp vé vé Kerberos (TGT) từ trên một nhóm tin cậy giới luôn muốn lọc trong PAC tất cả nhóm Sid đại diện cho tài khoản nổi tiếng có số thấp RIDs miền của mình, chẳng hạn như SID nhóm "Quản trị miền" trong tên miền của mình. Sự cố này xảy ra khi một bộ điều khiển miền trong một nhóm và chức năng độ Windows Server 2016 kỹ thuật xem trước và nhóm đó có một nhóm bóng chính có SID đại diện cho tài khoản nổi tiếng.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt Ngày 2016 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Lưu ý Bản cập nhật này bổ sung mới tin cậy cờ TRUST_ATTRIBUTE_PIM_TRUSTbộ kiểm soát miền Windows Server 2012 R2. Vé cho phép các bộ bộ kiểm soát miền nhận vé Kerberos từ nhóm bastion. Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bộ bộ kiểm soát miền sẽ cho phép cờ này được cài đặt chuyên biệt trên máytrustAttributes thuộc tính của đối tượng miền đáng tin cậy của hệ thống chứa và bộ điều khiển miền sẽ giải thích các nhóm khi thực hiện SID lọc.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Learnabout bảnthuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3155495 - Xem lại Lần cuối: 05/18/2016 07:51:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced kbmt KB3155495 KbMtvi
Phản hồi