Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

MS16-054: Cập Nhật bảo mật cho Office: 10 tháng 5 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3155544
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-054.
Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này
Các bài viết chứa thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết này chứa thông tin vấn đề.

Liên quan đến cập bản sửa lỗi và cải tiến được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Chuyển phần mở rộng liên hệ thẻ và số điện thoại trong nhiều ngôn ngữ để đảm bảo rằng nghĩa là chính xác.
 • Bản cập nhật này thêm hỗ trợ cho các kịch bản Java.
 • Bao gồm các bản sửa lỗi cho các vấn đề cập sau:

  • Giả sử rằng bạn có một tài liệu được được kí theo số thức và tài liệu có điều khiển với siêu dữ liệu. Sau khi siêu dữ liệu được Cập Nhật, Word 2013 vẫn coi chữ ký tài liệu dưới dạng hợp lệ.
  • Sau khi bạn kích hoạt và vô hiệu hoá chia cửa sổ tài liệu có điều khiển ActiveX trong Word 2013, Word 2013 lỗi.
  • Khi bạn di chuyển qua tài liệu có điều khiển ActiveX trong Word 2013, điều khiển ActiveX được chuyển sang phương thức thiết kế.
  • Sau khi bạn so sánh hoặc kết hợp hai phiên bản của tài liệu được viết chung bằng coauthors khác trong Word 2013, một số hoặc thậm chí tất cả các đối tượng OLE được đánh dấu kiểm là đã thay đổi.
  • Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp) không hiển thị phần mở rộng số điện thoại của một số liên lạc Outlook. Ví dụ: chỉ "(xxx) xxx-xxxx" sẽ hiển thị nếu số điện thoại "(xxx) xxx-xxxx; xxxx."
  • Bạn gặp sự cố sau với SharePoint tài liệu Phiên bản nếu không có kết nối Internet nhưng chỉ kết nối mạng nội bộ: kiểm tra tại, tính năng kiểm tra và hệ thống không hoạt động. Khi bạn mở tài liệu kiểm tra, kiểm tra trong nút chọn một không hiển thị. Khi bạn chọn một phiên bản trước đó trong lịch sử Phiên bản, phiên bản không mở. Sau khi bạn lưu và đóng tài liệu đã chỉnh sửa, kiểm tra trong hộp thoại không popped lên.
  • Khi bạn thiết lập tài khoản bằng cách sử dụng ADAL bên thứ ba bản ghi dịch vụ mã thông báo bảo mật không cho phép xác thực của Windows trong Outlook 2013, Outlook 2013 không nhắc nhập uỷ nhiệm.
  • Giả sử rằng bạn có một tài liệu được được kí theo số thức và tài liệu có điều khiển với siêu dữ liệu. Sau khi siêu dữ liệu được Cập Nhật, từ 2016 vẫn coi chữ ký tài liệu không hợp lệ.
  • Các kí tự đại diện tiếng Do Thái trong tài liệu tham khảo chú thích bị đảo lộn trong Word 2016.
  • Khi bạn dán RTL hỗn hợp và văn bản thuần tuý LTR vào tài liệu trong Word 2016, dấu kiểm chấm câu có thể xuất hiện bên sai từ.
  • Đôi khi Word 2016 Hiển thị trường MacroButton và hiển thị thông báo sau thay vì:

   Văn bản Hiển thị không trải rộng nhiều dòng!

  • Sau khi bạn kích hoạt và vô hiệu hoá chia cửa sổ tài liệu có điều khiển ActiveX trong Word 2016, Word 2016 hỏng.
  • Word 2016 có thể sập nếu danh mục Bắt đầu với một ký và danh sách sử dụng dấu kiểm (thay vì một tab) tụt vào.
  • Sau khi bạn so sánh hoặc kết hợp hai phiên bản của tài liệu được viết chung bằng coauthors khác trong Word 2016, tất cả các đối tượng OLE được đánh dấu kiểm là đã thay đổi.
  • Tự sửa đổi các kí tự đại diện không chính xác trong ký trong Word 2016.
  • Đôi khi Word 2016 Hiển thị số không đúng khi các Chữ số cài đặt chuyên biệt được đặt Ngữ cảnh trong các Tuỳ chọn Word hộp thoại.
  • Khi bạn di chuyển qua tài liệu có điều khiển ActiveX trong Word 2016, điều khiển ActiveX được chuyển sang phương thức thiết kế.
  • Gửi dưới dạng PDF chức năng có sẵn trong Chế độ đọc trong SharePoint Server 2016.
  • Một số kí tự đại diện biểu tượng được thay đổi thành "1" bất ngờ trong các trường hợp sau: bạn gửi một tin thư thoại email định dạng RTF có một số biểu tượng kí tự đại diện Outlook 2016.You sao chép và dán một số kí tự đại diện biểu tượng trong Word 2016.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản) và phần mềm khác

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
oartconv2007-kb2984938-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
oart2007-kb2984943-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
Word2007-kb3115116-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Office gói tương thích:
wordconv2007-kb3115115-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Word Viewer:
văn phòng-kb3115132-fullfile-enu.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2984938
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 2984943
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115116
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115115
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115132
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng


Microsoft Office 2010 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
oartconv2010-kb3054984-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
oartconv2010-kb3054984-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
oart2010-kb3101520-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
oart2010-kb3101520-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
kb24286772010-kb3115121-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
kb24286772010-kb3115121-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Word 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
word2010-kb3115123-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2010 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
word2010-kb3115123-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3054984
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3101520
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115121
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115123
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng


Microsoft Office 2013 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2013 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
mso2013-kb3115016-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2013 gói bản ghi dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
mso2013-kb3115016-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Word 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit):
word2013-kb3115025-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2013 gói bản ghi dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)
word2013-kb3115025-fullfile-x86-glb.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115016
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115025
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng


Microsoft Office 2013 RT (Tất cả các phiên bản)

Triển khaiCó sẵn thông qua 3115016 Cập Nhật cho Microsoft Word 2013 RT Windows Update.
Có sẵn thông qua 3115025 Cập Nhật cho Microsoft Word 2013 RT Windows Update.
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏBấm Panel điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, nhấp vào cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhậtxemvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115016
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115025


Microsoft Office 2016 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit):
msodll40ui2016-kb3115103-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit):
msodll40ui2016-kb3115103-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32-bit):
word2016-kb3115094-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64-bit):
word2016-kb3115094-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115103
Xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115094
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng

Office cho Mac 2011

Điều kiện tiên quyết

 • Mac OS X phiên bản 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn trên bộ xử lý Intel
 • Tài khoản người dùng Mac OS X phải có quyền quản trị để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này
cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Tải xuống và cài đặt chuyên biệt ngôn ngữ phù hợp với phiên bản Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật từ các Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

 1. Thoát khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang chạy ứng dụng chống vi-rút và tất cả các ứng dụng Microsoft Office. Các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt chuyên biệt.
 2. Mở Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ổ đĩa trên máy tính của bạn.

  Lưu ý: Bước này có thể được thực hiện cho bạn.
 3. Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ổ đĩa cửa sổ, bấm đúp vào Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ứng dụng, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 4. Khi quá trình cài đặt chuyên biệt hoàn tất thành công, bạn có thể loại bỏ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật từ đĩa cứng của bạn. Để xác minh rằng cài đặt chuyên biệt hoàn tất thành công, hãy xem Xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật. Để gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, đầu tiên kéo Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ổ đĩa vào thùng rác, và sau đó kéo tệp mà bạn truy cập vào thùng rác.
Xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật

Để xác minh rằng bản Cập Nhật bảo mật được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống bị ảnh hưởng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tra cứu, điều hướng tới mục tin thư thoại ứng dụng (Microsoft Office 2011).
 2. Chọn từ, Excel, PowerPoint, Outlook, và sau đó khởi động ứng dụng.
 3. Trên menu ứng dụng, hãy bấm Về Application_Name (trong đó Application_Name là Word, Excel, PowerPoint hoặc Outlook).
Nếu số cài đặt chuyên biệt bản cập nhật phiên bản mới nhất14.6.4, bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt thành công.

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn.

Loại bỏ bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thể dỡ cài đặt chuyên biệt.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có câu hỏi về kỹ thuật hoặc các vấn đề tải xuống hoặc sử dụng bản cập nhật này, hãy xem Microsoft hỗ trợ Mac để tìm hiểu về các tuỳ chọn hỗ trợ được cung cấp cho bạn.

Office 2016 cho Mac

Điều kiện tiên quyết

 • Mac OS X Yosemite 10.10 hoặc phiên bản chạy trên bộ xử lý Intel
 • Giá trị kiểm nhập Microsoft Office 365
cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Tải xuống và cài đặt chuyên biệt Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật cho ứng dụng thích hợp Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3155777.

 1. Thoát khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang chạy ứng dụng chống vi-rút và tất cả các ứng dụng Microsoft Office. Các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt chuyên biệt.
 2. Mở Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ổ đĩa trên máy tính của bạn.

  Lưu ý: Bước này có thể được thực hiện cho bạn.
 3. Trong Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ổ đĩa cửa sổ, bấm đúp vào Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ứng dụng, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 4. Khi quá trình cài đặt chuyên biệt hoàn tất thành công, bạn có thể loại bỏ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật từ đĩa cứng của bạn. Để xác minh rằng cài đặt chuyên biệt hoàn tất thành công, hãy xem Xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật. Để gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật, trước tiên kéo Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ổ đĩa vào thùng rác, và sau đó kéo tệp mà bạn truy cập vào thùng rác.
Xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật

Để xác minh rằng bản Cập Nhật bảo mật được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống bị ảnh hưởng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong tra cứu, điều hướng tới mục tin thư thoại ứng dụng (Microsoft Office 2016).
 2. Chọn Word, Excel, PowerPoint, Outlook, và sau đó khởi động ứng dụng.
 3. Trên menu ứng dụng, hãy bấm Về Application_Name (trong đó Application_Name là Word, Excel, PowerPoint hoặc Outlook).
Nếu số cài đặt chuyên biệt bản cập nhật phiên bản mới nhất15.22.0, bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt thành công.

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn.

Loại bỏ bản Cập Nhật

Không thể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có câu hỏi về kỹ thuật hoặc các vấn đề tải xuống hoặc sử dụng bản cập nhật này, hãy xem Microsoft hỗ trợ Mac để tìm hiểu về các tuỳ chọn hỗ trợ được cung cấp cho bạn.

Microsoft Office Web Apps 2010 (mọi phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Office Web App 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3115124-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏBản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115124
Xác minh khóa kiểm nhậpkhông áp dụng


Microsoft SharePoint Server 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtbản ghi dịch vụ tự động Word trên các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft SharePoint Server 2010 gói bản ghi dịch vụ 2:
wdsrv2010-kb3115117-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiSau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này trên tất cả các máy chủ SharePoint, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt chuyên biệt.
Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật bảo mật này.
Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.
Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows.
Thông tin về việc loại bỏBản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.
Thông tin về tệpXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3115117

Microsoft Office 2007 (Tất cả các phiên bản) và phần mềm khác

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

tập đã đặt tên tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
oartconv2007-kb2984938-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
oart2007-kb2984943-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
oart2007-kb3114893-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
Word2007-kb3115116-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2007 gói bản ghi dịch vụ 3:
Word2007-kb3115465-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Office gói tương thích:
wordconv2007-kb3115115-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Office gói tương thích:
wordconv2007-kb3115464-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Word Viewer:
văn phòng-kb3115132-fullfile-enu.exe
Đối với Microsoft Word Viewer:
văn phòng-kb3115480-fullfile-enu.exe
Đối với Microsoft Word Viewer:
văn phòng-kb3115479-fullfile-enu.exe
Khoá cài đặt chuyên biệtXem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình mục trong Bảng điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2984938
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2984943
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3114893
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115116
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115465
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115115
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115464
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115132
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115480
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115479
Xác minh khóa đăng kýKhông áp dụng


Microsoft Office 2010 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
oartconv2010-kb3054984-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
oartconv2010-kb3054984-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
oart2010-kb3101520-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
oart2010-kb3101520-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
kb24286772010-kb3115121-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Office 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
kb24286772010-kb3115121-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
word2010-kb3115123-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2010 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
word2010-kb3115123-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3054984
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3101520
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115121
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115123
Xác minh khóa đăng kýKhông áp dụng


Microsoft Office 2013 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtMicrosoft Office 2013 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 32-bit):
mso2013-kb3115016-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Office 2013 gói dịch vụ 2 (Phiên bản 64-bit)
mso2013-kb3115016-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 32-bit):
word2013-kb3115025-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2013 gói dịch vụ 1 (Phiên bản 64-bit)
word2013-kb3115025-fullfile-x86-glb.exe
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115016
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115025
Xác minh khóa đăng kýKhông áp dụng


Microsoft Office 2013 RT (Tất cả các phiên bản)

Triển khaiCó sẵn thông qua 3115016 Cập Nhật cho Microsoft Word 2013 RT Windows Update.
Có sẵn thông qua 3115025 Cập Nhật cho Microsoft Word 2013 RT Windows Update.
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏBấm Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, nhấp vào cài đặt bản Cập Nhậtxemvà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115016
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115025


Microsoft Office 2016 (Tất cả các phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 32-bit):
msodll40ui2016-kb3115103-fullfile-x86-glb.exe
Đối với Microsoft Office 2016 (Phiên bản 64-bit):
msodll40ui2016-kb3115103-fullfile-x64-glb.exe
Microsoft Word 2016 (Phiên bản 32-bit):
word2016-kb3115094-fullfile-x86-glb.exe
Microsoft Word 2016 (Phiên bản 64-bit):
word2016-kb3115094-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏSử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình trong Pa-nen điều khiển.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115103
Xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115094
Xác minh khóa đăng kýKhông áp dụng

Office cho Mac 2011

Điều kiện tiên quyết

 • Mac OS X phiên bản 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn trên bộ xử lý Intel
 • Tài khoản người dùng Mac OS X phải có quyền quản trị để cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này
Cài đặt bản Cập Nhật

Tải xuống và cài đặt ngôn ngữ phù hợp với phiên bản Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật từ các Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

 1. Thoát khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang chạy ứng dụng chống vi-rút và tất cả các ứng dụng Microsoft Office. Các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt.
 2. Mở Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ổ đĩa trên máy tính của bạn.

  Lưu ý: Bước này có thể được thực hiện cho bạn.
 3. Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ổ đĩa cửa sổ, bấm đúp vào Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ứng dụng, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất thành công, bạn có thể loại bỏ cài đặt bản Cập Nhật từ đĩa cứng của bạn. Để xác minh rằng cài đặt hoàn tất thành công, hãy xem Xác minh cài đặt Cập Nhật. Để gỡ bỏ cài đặt bản Cập Nhật, đầu tiên kéo Microsoft Office cho Mac 2011 14.6.4 Cập Nhật ổ đĩa vào thùng rác, và sau đó kéo tệp mà bạn truy cập vào thùng rác.
Xác minh cài đặt Cập Nhật

Để xác minh rằng bản Cập Nhật bảo mật được cài đặt trên hệ thống bị ảnh hưởng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Tìm kiếm, điều hướng tới Thư mục ứng dụng (Microsoft Office 2011).
 2. Chọn từ, Excel, PowerPoint, Outlook, và sau đó khởi động ứng dụng.
 3. Trên menu ứng dụng, hãy bấm Về Application_Name (trong đó Application_Name là Word, Excel, PowerPoint hoặc Outlook).
Nếu số Cài đặt bản cập nhật phiên bản mới nhất14.6.4, bản Cập Nhật đã được cài đặt thành công.

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn.

Loại bỏ bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thể dỡ cài đặt.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có câu hỏi về kỹ thuật hoặc các vấn đề tải xuống hoặc sử dụng bản cập nhật này, hãy xem Microsoft hỗ trợ Mac để tìm hiểu về các tuỳ chọn hỗ trợ được cung cấp cho bạn.

Office 2016 cho Mac

Điều kiện tiên quyết

 • Mac OS X Yosemite 10.10 hoặc phiên bản chạy trên bộ xử lý Intel
 • Giá trị đăng ký Microsoft Office 365
Cài đặt bản Cập Nhật

Tải xuống và cài đặt Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật cho ứng dụng thích hợp Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3155777.

 1. Thoát khỏi bất kỳ ứng dụng nào đang chạy ứng dụng chống vi-rút và tất cả các ứng dụng Microsoft Office. Các ứng dụng có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt.
 2. Mở Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ổ đĩa trên máy tính của bạn.

  Lưu ý: Bước này có thể được thực hiện cho bạn.
 3. Trong Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ổ đĩa cửa sổ, bấm đúp vào Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ứng dụng, và sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
 4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất thành công, bạn có thể loại bỏ cài đặt bản Cập Nhật từ đĩa cứng của bạn. Để xác minh rằng cài đặt hoàn tất thành công, hãy xem Xác minh cài đặt Cập Nhật. Để gỡ bỏ cài đặt bản Cập Nhật, trước tiên kéo Microsoft Office 2016 cho Mac 15.22.0 Cập Nhật ổ đĩa vào thùng rác, và sau đó kéo tệp mà bạn truy cập vào thùng rác.
Xác minh cài đặt Cập Nhật

Để xác minh rằng bản Cập Nhật bảo mật được cài đặt trên hệ thống bị ảnh hưởng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong Tìm kiếm, điều hướng tới Thư mục ứng dụng (Microsoft Office 2016).
 2. Chọn từ, Excel, PowerPoint, Outlook, và sau đó khởi động ứng dụng.
 3. Trên menu ứng dụng, hãy bấm Về Application_Name (trong đó Application_Name là Word, Excel, PowerPoint hoặc Outlook).
Nếu số Cài đặt bản cập nhật phiên bản mới nhất15.22.0, bản Cập Nhật đã được cài đặt thành công.

Yêu cầu khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại máy tính của bạn.

Loại bỏ bản Cập Nhật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thể dỡ cài đặt.

Thông tin bổ sung

Nếu bạn có câu hỏi về kỹ thuật hoặc các vấn đề tải xuống hoặc sử dụng bản cập nhật này, hãy xem Microsoft hỗ trợ Mac để tìm hiểu về các tuỳ chọn hỗ trợ được cung cấp cho bạn.

Microsoft Office Web Apps 2010 (mọi phiên bản)

Bảng Tham chiếu

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtĐối với Microsoft Office Web App 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb3115124-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo xuất hiện cho bạn khởi động lại.

Để giúp giảm hội khởi động sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 887012.
Thông tin về việc loại bỏBản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115124
Xác minh khóa đăng kýKhông áp dụng


Microsoft SharePoint Server 2010 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.
Tên tập tin Cập Nhật bảo mậtDịch vụ tự động Word trên các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft SharePoint Server 2010 gói dịch vụ 2:
wdsrv2010-kb3115117-fullfile-x64-glb.exe
Khoá cài đặtXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 912203
Yêu cầu khởi động lạiSau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên tất cả các máy chủ SharePoint, bạn phải chạy công cụ PSconfig để hoàn thành quá trình cài đặt.
Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này.
Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.
Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows.
Thông tin về việc loại bỏBản Cập Nhật bảo mật này không được loại bỏ.
Thông tin về tệpXem Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3115117

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Cập Nhật security_patch security_update bảo mật lỗi lỗi lỗ hổng bảo mật nguy hiểm tấn công khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn đặc biệt tạo phạm vi đặc biệt crafted từ chối bản ghi dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3155544 - Xem lại Lần cuối: 08/09/2016 17:39:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Home and Business 2016, Microsoft Office Home and Student 2016, Microsoft Office Personal 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Microsoft Office Standard 2016, Word 2016, Microsoft Office 2013 Service Pack 1, Microsoft Word 2013, Microsoft Office 2010 Service Pack 2, Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2, Microsoft Word 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version), Microsoft Office Web Apps Service Pack 2, Word Viewer, Microsoft Office for Mac Academic 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011, Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program, Microsoft Office for Mac Home and Student 2011, Microsoft Office for Mac 2011, Microsoft Office 2016 for Mac

 • kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kblist kbfix kbsurveynew kbmt KB3155544 KbMtvi
Phản hồi