Báo cáo để căn ngang PSTN gọi không thành công khi bạn sử dụng Skype Phiên bản kết nối kinh doanh điện toán đám mây

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3156404
VẤN ĐỀ
Xem xét kịch bản sau đây.
  • Tài khoản người dùng Office 365 được cấu hình để sử dụng máy chủ ảo PBX.
  • Bạn có Windows, mà giọng nói này sử dụng Skype cho doanh nghiệp Cloud nối bản PSTN cuộc gọi qua Skype dành cho doanh nghiệp.
  • Bạn cố gắng chuyển cuộc gọi cuộc gọi hội thảo bằng cách thêm một thành viên khác gọi hoặc bằng cách thêm nội dung cuộc họp.
Trong trường hợp, thất bại cuộc gọi hội thảo và cuộc gọi cho biết một trong những lỗi sau:
  • Lỗi
  • Lỗi xảy ra khi trình bày
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, lịch hoặc tạo một Skype đặc biệt cho cuộc họp trực tuyến kinh doanh và mời tham gia PSTN cho cuộc họp.
THÔNG TIN KHÁC
Đây là vấn đề trong Skype dành cho doanh nghiệp Cloud nối Edition. Microsoft đang nỗ lực để giải quyết vấn đề này.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài nguyên Microsoft sau:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3156404 – останній перегляд: 04/20/2016 09:38:00 – виправлення: 2.0

Skype for Business Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB3156404 KbMtvi
Зворотний зв’язок