Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 4 năm 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3156878

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 2992611 MS14-066: Lỗ hổng trong SChannel có thể cho phép thực thi mã từ xa: ngày 11 tháng 4 năm 2014
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Spbase.lib2,035,35018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Spbase.lib1,297,08018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Spbase.lib2,240,34418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Spbase.lib2,118,38018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Spbase.lib1,327,11418 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Spbase.lib2,318,56618 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Spbase.lib1,866,27018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Spbase.lib1,198,78818 tháng 4 năm 201615:20Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Spbase.lib1,960,54618 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Spbase.lib1,809,20618 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Spbase.lib1,217,01618 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Spbase.lib1,953,74018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Spbase.lib2,037,11818 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Spbase.lib1,298,84018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Spbase.lib2,241,97818 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Spbase.lib2,098,27018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Spbase.lib1,313,39218 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Spbase.lib2,299,48018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Spbase.lib2,118,16418 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Spbase.lib1,326,89418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Spbase.lib2,318,43618 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
SCHANNEL.Map372,53618 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
SCHANNEL.rel613,34918 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
SCHANNEL.dll520,19218 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked
SCHANNEL.Map113,85718 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
SCHANNEL.rel190,21018 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
SCHANNEL.dll233,47218 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail
SCHANNEL.Map383,09718 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
SCHANNEL.rel772,58818 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
SCHANNEL.dll692,22418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug
SCHANNEL.Map379,05418 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
SCHANNEL.rel149,81318 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
SCHANNEL.dll421,88818 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked
SCHANNEL.Map119,69618 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
SCHANNEL.rel51,30018 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
SCHANNEL.dll184,32018 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail
SCHANNEL.Map389,71718 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
SCHANNEL.rel155,29418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
SCHANNEL.dll606,20818 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug
SCHANNEL.Map374,49118 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
SCHANNEL.rel185,83118 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
SCHANNEL.dll348,16018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\X86\Checked
SCHANNEL.Map117,47918 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
SCHANNEL.rel48.63218 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
SCHANNEL.dll139,26418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\X86\Retail
SCHANNEL.Map382,88618 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
SCHANNEL.rel248,81918 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
SCHANNEL.dll466,94418 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\X86\Debug
SCHANNEL.Map378,89818 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
SCHANNEL.rel235,94318 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
SCHANNEL.dll364,54418 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked
SCHANNEL.Map119,97018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
SCHANNEL.rel106,60318 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
SCHANNEL.dll159,74418 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail
SCHANNEL.Map390,01618 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
SCHANNEL.rel262,15918 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
SCHANNEL.dll483,32818 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug
SCHANNEL.Map372,37318 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
SCHANNEL.rel613,26218 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
SCHANNEL.dll520,19218 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
SCHANNEL.Map113,85718 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
SCHANNEL.rel190,21018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
SCHANNEL.dll233,47218 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
SCHANNEL.Map382,93218 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
SCHANNEL.rel772,50118 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
SCHANNEL.dll692,22418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
SCHANNEL.Map379,05718 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
SCHANNEL.rel149,81318 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
SCHANNEL.dll417,79218 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked
SCHANNEL.Map119,69618 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
SCHANNEL.rel51,30018 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
SCHANNEL.dll184,32018 tháng 4 năm 201615:23Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail
SCHANNEL.Map389,71718 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
SCHANNEL.rel155,12018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
SCHANNEL.dll602,11218 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug
SCHANNEL.Map379,05818 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
SCHANNEL.rel149,81318 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
SCHANNEL.dll421,88818 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked
SCHANNEL.Map119,69618 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
SCHANNEL.rel51,30018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
SCHANNEL.dll184,32018 tháng 4 năm 201615:22Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail
SCHANNEL.Map389,72018 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
SCHANNEL.rel155,29418 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
SCHANNEL.dll606,20818 tháng 4 năm 201615:21Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3156878 – останній перегляд: 05/10/2016 20:25:00 – виправлення: 2.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3156878 KbMtvi
Зворотний зв’язок