Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7 (tháng 4 năm 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3158123

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3104517 MS15-112: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 12 năm 2015
  • 3096441 MS15-106: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 13 tháng 12 năm 2015
  • 3089548 MS15-094: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015
  • 3088903 MS15-093: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: ngày 18 tháng 12 năm 2015
  • 3082442 MS15-079: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 11 tháng 12 năm 2015
  • 3076321 MS15-065: Cập Nhật bảo mật dành cho Internet Explorer: ngày 14 tháng 12 năm 2015
  • 3058515 MS15-056: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý áp dụng cho mỗi tệp được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệpKích thước tập tinNgàyGiờĐường dẫn
Xmlnetmini.lib104,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlxql.lib4,172,63421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlmime.lib1,420,77021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlxslt.lib4,081,43821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,20421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmldom.lib8,316,64421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
XmlHttp.lib344,87221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlsax.lib2,393,11621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
IEFRAME.lib27,716,99821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlstubs.lib170,87021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlnetfull.lib187,16421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlminisax.lib3,765,55021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Shlwapi_lib.lib22,058,27221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlislands.lib767,02021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Xmlnetmini.lib110,99821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlxql.lib4,331,99821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlmime.lib1,493,39621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlxslt.lib4,227,25621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,21021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmldom.lib8,807,70621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
XmlHttp.lib359,91021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlsax.lib2,510,40821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
IEFRAME.lib25,410,07421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlstubs.lib163,67021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlnetfull.lib200,03021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlminisax.lib4,013,05421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Shlwapi_lib.lib21,749,18221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlislands.lib806,93221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Xmlnetmini.lib119,60421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlxql.lib4,871,00621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlmime.lib1,649,26421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlxslt.lib4,731,42021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlerrorstrings.lib45,18021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmldom.lib9,527,54021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
XmlHttp.lib377,66421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlsax.lib2,697,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
IEFRAME.lib29,368,87021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlstubs.lib188,99621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlnetfull.lib218,86821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlminisax.lib4,285,88821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Shlwapi_lib.lib22,698,49021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlislands.lib876,86221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Xmlnetmini.lib106,29221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlxql.lib4,532,12021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlmime.lib1,537,24621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlxslt.lib4,380,32821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,20621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmldom.lib8,728,40021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
XmlHttp.lib346,65221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlsax.lib2,473,10821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
IEFRAME.lib28,242,83421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlstubs.lib187,37021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlnetfull.lib195,67021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlminisax.lib3,949,72021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Shlwapi_lib.lib22,214,52221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlislands.lib801,16421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Xmlnetmini.lib112,76621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlxql.lib4,703,66621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlmime.lib1,621,94821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlxslt.lib4,532,04021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,21621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmldom.lib9,245,34821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
XmlHttp.lib361,73421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlsax.lib2,592,66821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
IEFRAME.lib25,963,98421 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlstubs.lib188,08221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlnetfull.lib209,08621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlminisax.lib4,226,31821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Shlwapi_lib.lib21,894,38021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlislands.lib843,33821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Xmlnetmini.lib117,99221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlxql.lib4,788,34421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlmime.lib1,635,00821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlxslt.lib4,675,44621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlerrorstrings.lib45,19021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmldom.lib9,502,22821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
XmlHttp.lib383,76821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlsax.lib2,684,64621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
IEFRAME.lib29,814,86221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlstubs.lib190,67021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlnetfull.lib216,34821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlminisax.lib4,326,91221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Shlwapi_lib.lib22,861,59021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlislands.lib859,27421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Xmlnetmini.lib90,70821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlxql.lib3,587,92221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlmime.lib1,345,61821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlxslt.lib3,496,77421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,15621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmldom.lib7,108,62021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
XmlHttp.lib307,73021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlsax.lib2,064,50821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
IEFRAME.lib25,972,21821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlstubs.lib151,88821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlnetfull.lib163,52421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlminisax.lib3,216,75021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Shlwapi_lib.lib21,578,21221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlislands.lib653,62021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Xmlnetmini.lib94,60821 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlxql.lib3,704,84621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlmime.lib1,403,03421 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlxslt.lib3,600,15421 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,16621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmldom.lib7,462,34221 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
XmlHttp.lib318,18821 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlsax.lib2,147,52021 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
IEFRAME.lib24,064,72821 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlstubs.lib155,01821 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlnetfull.lib172,53021 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlminisax.lib3,406,09621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Shlwapi_lib.lib21,210,32621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlislands.lib683,22621 tháng 4 năm 201604:49Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Xmlnetmini.lib93,13221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlxql.lib3,685,83421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlmime.lib1,372,92021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlxslt.lib3,602,36421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlerrorstrings.lib45,12821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmldom.lib7,439,80621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
XmlHttp.lib322,58421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlsax.lib2,150,95421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
IEFRAME.lib26,773,49621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlstubs.lib151,90021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlnetfull.lib169,35221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlminisax.lib3,358,76621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Shlwapi_lib.lib21,815,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlislands.lib678,21421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Xmlnetmini.lib96,00621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlxql.lib3,846,86021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlmime.lib1,332,07021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlxslt.lib3,789,50621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,15021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmldom.lib7,626,42821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
XmlHttp.lib320,93821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlsax.lib2,181,13021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
IEFRAME.lib26,494,83821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlstubs.lib158,93821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlnetfull.lib170,96021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlminisax.lib3,444,24221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Shlwapi_lib.lib21,648,69221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlislands.lib701,92821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Xmlnetmini.lib102,63821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlxql.lib4,010,72021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlmime.lib1,405,43221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlxslt.lib3,941,17621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,16021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmldom.lib8,136,90021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
XmlHttp.lib336,39021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlsax.lib2,301,47621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
IEFRAME.lib24,543,77221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlstubs.lib155,53221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlnetfull.lib184,25421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlminisax.lib3,707,80821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Shlwapi_lib.lib21,443,12621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlislands.lib743,00021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Xmlnetmini.lib109,14421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlxql.lib4,557,99421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlmime.lib1,536,91021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlxslt.lib4,454,34821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlerrorstrings.lib45.126 người21 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmldom.lib8,864,96621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
XmlHttp.lib355,20221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlsax.lib2,513,80621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
IEFRAME.lib28,193,70421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlstubs.lib178,39421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlnetfull.lib200,69421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlminisax.lib3,972,89421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Shlwapi_lib.lib22,244,73621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlislands.lib819,71821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Xmlnetmini.lib105,07621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlxql.lib4,174,86021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlmime.lib1,421,30021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlxslt.lib4,085,18021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,25821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmldom.lib8,326,36021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
XmlHttp.lib344,93421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlsax.lib2,394,64421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
IEFRAME.lib27,730,61621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlstubs.lib171,56221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlnetfull.lib187,33421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlminisax.lib3,773,16621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Shlwapi_lib.lib22,069,10221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlislands.lib767,61221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Xmlnetmini.lib111,12821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlxql.lib4,334,15621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlmime.lib1,493,96221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlxslt.lib4,231,21621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,26821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmldom.lib8,817,94021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
XmlHttp.lib359,97421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlsax.lib2,512,05621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
IEFRAME.lib25,423,94221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlstubs.lib164,42421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlnetfull.lib200,22821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlminisax.lib4,021,04421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Shlwapi_lib.lib21,760,06621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlislands.lib807,54221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Xmlnetmini.lib119,72821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlxql.lib4,873,38821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlmime.lib1,649,82821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlxslt.lib4,735,20421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlerrorstrings.lib45,24221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmldom.lib9,536,05021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
XmlHttp.lib377,72821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlsax.lib2,699,60421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
IEFRAME.lib29,382,37421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlstubs.lib189,75221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlnetfull.lib219,05621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlminisax.lib4,292,24421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Shlwapi_lib.lib22,709,05421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlislands.lib877,48221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Xmlnetmini.lib106,19221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlxql.lib4,529,67021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlmime.lib1,536,36821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlxslt.lib4,374,07821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,20621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmldom.lib8,697,50421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
XmlHttp.lib345,55621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlsax.lib2,467,89821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
IEFRAME.lib28,192,00221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlstubs.lib186,85221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlnetfull.lib195,23421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlminisax.lib3,935,04621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Shlwapi_lib.lib22,189,29621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlislands.lib800,16421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Xmlnetmini.lib112,67021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlxql.lib4,701,21621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlmime.lib1,621,07021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlxslt.lib4,525,79021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,21621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmldom.lib9,214,80421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
XmlHttp.lib360,63421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlsax.lib2,587,45821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
IEFRAME.lib25,920,02621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlstubs.lib187,56421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlnetfull.lib208,65021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlminisax.lib4,212,13021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Shlwapi_lib.lib21,872,46021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlislands.lib842,33821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Xmlnetmini.lib117,80821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlxql.lib4,784,21621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlmime.lib1,633,98221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlxslt.lib4,669,13621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlerrorstrings.lib45,19021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmldom.lib9,472,18621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
XmlHttp.lib382,75421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlsax.lib2,679,46621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
IEFRAME.lib29,764,70021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlstubs.lib190,02221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlnetfull.lib215,89821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlminisax.lib4,313,02621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Shlwapi_lib.lib22,839,12821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlislands.lib858,25221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Xmlnetmini.lib106,27621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlxql.lib4,533,46821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlmime.lib1,537,19021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlxslt.lib4,379,92021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlerrorstrings.lib45,19821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmldom.lib8,728,71621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
XmlHttp.lib346,64821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlsax.lib2,472,90821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
IEFRAME.lib28,241,09821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlstubs.lib187,27421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlnetfull.lib195,64621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlminisax.lib3,950,23221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Shlwapi_lib.lib22,212,92221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlislands.lib801,08421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Xmlnetmini.lib112,75021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlxql.lib4,705,01021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlmime.lib1,621,89221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlxslt.lib4,531,63221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlerrorstrings.lib45,20821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmldom.lib9,245,67221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
XmlHttp.lib361,72621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlsax.lib2,592,46821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
IEFRAME.lib25,962,29421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlstubs.lib187,98621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlnetfull.lib209,06221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlminisax.lib4,226,84421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Shlwapi_lib.lib21,892,81821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlislands.lib843,25821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Xmlnetmini.lib117,97621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlerrorstrings.res40,95621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlxql.lib4,790,29821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlmime.lib1,634,99621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlxslt.lib4,675,32221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlerrorstrings.lib45,18221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmldom.lib9,503,13021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
XmlHttp.lib383,76021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlsax.lib2,684,45821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
IEFRAME.lib29,814,21421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlstubs.lib190,57421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlnetfull.lib216,32421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlminisax.lib4,327,87821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Shlwapi_lib.lib22,860,80221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Xmlislands.lib859,19421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
IEFRAME.dll3,653,63221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
Mshtmled.dll1,884,16021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.dll10,854,40021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
Mshtmled.Map1,353,26321 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
Mshtmled.rel1,863,88721 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.Map8,084,27021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
IEFRAME.Map1,319,49321 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.rel12,140,96521 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
IEFRAME.rel2,061,29021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
IEFRAME.dll2,842,62421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
Mshtmled.dll782,33621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.dll5,607,42421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
Mshtmled.Map310,27821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
Mshtmled.rel519,50521 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.Map2,995,16121 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
IEFRAME.Map778,89021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.rel5,556,86321 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
IEFRAME.rel1,006,35721 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
IEFRAME.dll4,116,48021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
Mshtmled.dll2,580,48021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.dll14,331,90421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
Mshtmled.Map1,456,71321 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
Mshtmled.rel3,112,54021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.Map8,923,06421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
IEFRAME.Map1,467,45921 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.rel16,606,90721 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
IEFRAME.rel2,357,35121 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
IEFRAME.dll3,284,99221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
Mshtmled.dll1,658,88021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.dll8,736,76821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
Mshtmled.Map1,357,92021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
Mshtmled.rel563,17921 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.Map8,086,20921 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
IEFRAME.Map1,327,19321 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.rel4,240,26321 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
IEFRAME.rel776,67721 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
IEFRAME.dll2,629,63221 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
Mshtmled.dll712,70421 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.dll4,444,16021 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
Mshtmled.Map313,27521 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
Mshtmled.rel144,68021 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.Map3,004,43421 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
IEFRAME.Map783,59521 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.rel2,263,73921 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
IEFRAME.rel351,79821 tháng 4 năm 201604:54Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
IEFRAME.dll3,911,68021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
Mshtmled.dll2,289,66421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.dll13,041,66421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
Mshtmled.Map1,461,84621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
Mshtmled.rel605,72221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.Map8,944,15421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
IEFRAME.Map1,477,67621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.rel4,506,80221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
IEFRAME.rel826,03521 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
IEFRAME.dll2,969,60021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
Mshtmled.dll1,216,51221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.dll6,828,03221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
Mshtmled.Map1,363,86321 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
Mshtmled.rel597,77621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.Map8,217,48721 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
IEFRAME.Map1,352,26721 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.rel4,835,98121 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
IEFRAME.rel564,51321 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
IEFRAME.dll2,449,40821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
Mshtmled.dll450,56021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.dll3,280,89621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
Mshtmled.Map325,78321 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
Mshtmled.rel106,25521 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.Map3,191,56021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
IEFRAME.Map821,11021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.rel1,901,32621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
IEFRAME.rel275,00621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
IEFRAME.dll3,383,29621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
Mshtmled.dll1,650,68821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.dll9,146,36821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
Mshtmled.Map1,455,37021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
Mshtmled.rel852,51221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.Map8,923,67921 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
IEFRAME.Map1,467,40121 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.rel5,307,52121 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
IEFRAME.rel658,47321 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
IEFRAME.dll3,133,44021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
Mshtmled.dll1,339,39221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.dll7,839,74421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
Mshtmled.Map1,357,74421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
Mshtmled.rel876,49521 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.Map8,096,71821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
IEFRAME.Map1,328,80821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.rel6,549,76521 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
IEFRAME.rel1,140,04721 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
IEFRAME.dll2,547,71221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
Mshtmled.dll499,71221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.dll4,005,88821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
Mshtmled.Map312,13321 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
Mshtmled.rel297,53921 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.Map3,002,11121 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
IEFRAME.Map785,27921 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.rel3,684,13021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
IEFRAME.rel597,10921 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
IEFRAME.dll3,600,38421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
Mshtmled.dll2,121,72821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.dll11,350,01621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
Mshtmled.Map1,461,18221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
Mshtmled.rel1,273,01221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.Map8,942,37421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
IEFRAME.Map1,478,52421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.rel8,355,88521 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
IEFRAME.rel1,322,77621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
IEFRAME.dll3,653,63221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Mshtmled.dll1,884,16021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.dll10,842,11221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Mshtmled.Map1,351,34821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
Mshtmled.rel1,862,00221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.Map8,083,90521 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
IEFRAME.Map1,319,10021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.rel12,110,08021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
IEFRAME.rel2,061,02921 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
IEFRAME.dll2,842,62421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Mshtmled.dll782,33621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.dll5,599,23221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Mshtmled.Map308,36721 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
Mshtmled.rel517,53321 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.Map2,994,14621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
IEFRAME.Map778,49221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.rel5,531,08221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
IEFRAME.rel1,006,09621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
IEFRAME.dll4,116,48021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Mshtmled.dll2,580,48021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.dll14,319,61621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Mshtmled.Map1,454,80121 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
Mshtmled.rel3,110,45221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.Map8,922,55921 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
IEFRAME.Map1,466,89821 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.rel16,581,01021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
IEFRAME.rel2,357,03221 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
IEFRAME.dll3,272,70421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
Mshtmled.dll1,626,11221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.dll8,622,08021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
Mshtmled.Map1,357,91921 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
Mshtmled.rel562,97621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.Map8,087,28221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
IEFRAME.Map1,327,11321 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.rel4,240,14721 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
IEFRAME.rel776,67721 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
IEFRAME.dll2,625,53621 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
Mshtmled.dll708,60821 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.dll4,431,87221 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
Mshtmled.Map313,27521 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
Mshtmled.rel144,68021 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.Map3,003,52521 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
IEFRAME.Map783,33121 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.rel2,265,33421 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
IEFRAME.rel351,71121 tháng 4 năm 201604:53Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
IEFRAME.dll3,895,29621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
Mshtmled.dll2,252,80021 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.dll12,910,59221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
Mshtmled.Map1,461,84421 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
Mshtmled.rel605,43221 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.Map8,944,14821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
IEFRAME.Map1,477,67821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.rel4,505,75821 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
IEFRAME.rel826,00621 tháng 4 năm 201604:51Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
IEFRAME.dll3,284,99221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
Mshtmled.dll1,658,88021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.dll8,757,24821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
Mshtmled.Map1,358,52021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
Mshtmled.rel563,61421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.Map8,084,45121 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
IEFRAME.Map1,327,28321 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.rel4,250,29721 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
IEFRAME.rel776,70621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
IEFRAME.dll2,629,63221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
Mshtmled.dll712,70421 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.dll4,464,64021 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
Mshtmled.Map313,87821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
Mshtmled.rel145,11521 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.Map3,003,29721 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
IEFRAME.Map783,76221 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.rel2,272,17821 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
IEFRAME.rel351,85621 tháng 4 năm 201604:52Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
IEFRAME.dll3,911,68021 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
Mshtmled.dll2,289,66421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.dll13,070,33621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
Mshtmled.Map1,462,44421 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
Mshtmled.rel606,15721 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.Map8,942,55621 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
IEFRAME.Map1,477,84521 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.rel4,517,32921 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
IEFRAME.rel826,09321 tháng 4 năm 201604:50Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug

Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3158123 - Xem lại Lần cuối: 05/11/2016 09:14:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3158123 KbMtvi
Phản hồi