Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trung tâm tài nguyên thông báo lỗi Windows 98 và Windows Me

TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp nguồn tài nguyên duy nhất để lấy thông tin về các thông báo lỗi phổ biến nhất trong Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition, và Windows Millennium Edition (Me).
THÔNG TIN THÊM

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft liệt kê theo loại thông báo lỗi

Khi bạn bấm một trong những liên kết sau, dựa trên hệ điều hành và thông báo lỗi của bạn, một danh sách các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft hiện có dành cho thông báo lỗi xuất hiện. Khi đó bạn có thể chọn bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft áp dụng cho vấn đề của bạn.

Windows Me


Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Lỗi trang không hợp lệ
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Bảo vệ windows
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Lỗi bảo vệ chung
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Ngoại lệ Nghiêm trọng OE
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Ngoại lệ Nghiêm trọng OD
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Kernel32.dll

Windows 98


Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Lỗi trang không hợp lệ
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Bảo vệ windows
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Lỗi bảo vệ chung
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Ngoại lệ Nghiêm trọng OE
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Ngoại lệ Nghiêm trọng OD
Bấm vào đây để xem danh sách các bài viết về Kernel32.dll

Trung tâm Hỗ trợ Sản phẩm

Để biết thông tin về một loạt vấn đề liên quan đến hỗ trợ, ghé thăm các web site sau của Microsoft:

Các tệp bị thiếu hay hỏng

Để biết thêm thông tin về cách trích xuất tệp để thay tệp Windows bị hỏng, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
129605 Cách trích xuất các tệp Windows nén gốc (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Tìm kiếm Cơ sở Kiến thức Microsoft để lấy các bài viết về thông báo lỗi

Để tìm kiếm Cơ sở Kiến thức để lấy các bài viết hỗ trợ, ghé thăm Web site sau của Microsoft:
Thuộc tính

ID Bài viết: 315854 - Xem lại Lần cuối: 06/15/2007 15:29:00 - Bản sửa đổi: 4.2

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kberrmsg kbinfo KB315854
Phản hồi