Bản Cập Nhật dành cho Windows 10 nội Preview (xây dựng 14342): 18 tháng 5 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3158988
Tóm tắt
Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến và sửa chữa cải thiện chức năng của Windows 10 nội Preview (xây dựng 14342).

Gói cho các x86 Phiên bản is4.17 MB và gói dành cho các x64 Phiên bản is5.82 MB.
Cách nhận bản cập nhật này
Quan trọng Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải là một phần của các Chương trình nội bộ Windowsvà vòng chậm.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 10

x64 nội bộ Windows 10 Preview
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Acr_error.htmkhông áp dụng1.543 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Application.manifestkhông áp dụng1,41812 tháng 5 năm 201602:36không áp dụng
Badge.Contrast-black.pngkhông áp dụng15819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Badge.Contrast-white.pngkhông áp dụng15919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Badge.pngkhông áp dụng15819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
BlockSite.htmkhông áp dụng6,55129 tháng 4 năm 201600:32không áp dụng
Browsermdl.TTFkhông áp dụng31,68421 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
DefaultBrowser.htmkhông áp dụng1.38019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Disableaboutflag.htmkhông áp dụng95815 tháng 4 năm 201600:31không áp dụng
Dnserror.htmlkhông áp dụng5,38419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Edata.dll11.0.14342.1001600,57612 tháng 5 năm 201603:26x64
Edgecontent.dll11.0.14342.10013,106,81612 tháng 5 năm 201603:32x64
Emodel.dll11.0.14342.10014,441,08812 tháng 5 năm 201603:30x64
Errorpagescripts.jskhông áp dụng8,13912 tháng 5 năm 201603:07không áp dụng
Errorpagestyles.CSSkhông áp dụng11.302 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Eview.dll11.0.14342.10015,468,16012 tháng 5 năm 201603:27x64
Flags.htmkhông áp dụng48,27427 tháng 4 năm 201600:21không áp dụng
Forbidframingedge.htmkhông áp dụng1.40419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Hstscerterror.htmkhông áp dụng1.63419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Httperrorpagesscripts.jskhông áp dụng11,17412 tháng 5 năm 201603:07không áp dụng
Http_400.htmkhông áp dụng1.499 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Http_403.htmkhông áp dụng1.295 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Http_404.htmkhông áp dụng1.33719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Http_406.htmkhông áp dụng1.28519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Http_410.htmkhông áp dụng1.129 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Http_500.htmkhông áp dụng1,33410 tháng 5 năm 201602:37không áp dụng
Http_501.htmkhông áp dụng1.157 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Http_gen.htmkhông áp dụng1.156 người10 tháng 5 năm 201602:37không áp dụng
Ielogo.SVGkhông áp dụng1.44019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Invalidcert.htmkhông áp dụng1.770 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedge.exe11.0.14342.10017,415,11212 tháng 5 năm 201604:14x64
Microsoftedgecp.exe11.0.14342.100173,03212 tháng 5 năm 201604:15x64
Microsoftedgefile.targetsize-129.pngkhông áp dụng269619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize-16.pngkhông áp dụng49519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 256.pngkhông áp dụng5,55019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 32.pngkhông áp dụng88919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 336.pngkhông áp dụng7,10919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 48.pngkhông áp dụng1.282 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 63.pngkhông áp dụng1.660 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-129.pngkhông áp dụng3,24719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-16.pngkhông áp dụng50319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-256.pngkhông áp dụng6,47019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-32.pngkhông áp dụng96519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-336.pngkhông áp dụng8,25419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-48.pngkhông áp dụng1.45619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-63.pngkhông áp dụng1.776 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-100.pngkhông áp dụng1.04119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng1.04119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng1.04119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-125.pngkhông áp dụng1.36919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng1.36919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng1.36919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-150.pngkhông áp dụng1.613 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng1.613 người19 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng1.613 người19 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-200.pngkhông áp dụng2,33319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng2,33319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng2,33319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-400.pngkhông áp dụng6,22019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng6,22019 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng6,22019 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-100.pngkhông áp dụng50419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng50419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng50419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 125.pngkhông áp dụng63119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 125_contrast black.pngkhông áp dụng63119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 125_contrast white.pngkhông áp dụng63119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-150.pngkhông áp dụng72119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng72119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng72119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 200.pngkhông áp dụng92819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng92819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng92819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-400.pngkhông áp dụng1,89719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng1,89719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng1,89719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-100.pngkhông áp dụng93319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng93319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng93319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-125.pngkhông áp dụng1,24319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng1,24319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng1,24319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-150.pngkhông áp dụng1,39319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng1,39319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng1,39319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-200.pngkhông áp dụng2,09919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 200_contrast black.pngkhông áp dụng2,09919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 200_contrast white.pngkhông áp dụng2,09919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 400.pngkhông áp dụng4,72719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 400_contrast black.pngkhông áp dụng4,72719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng4,72719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-100.pngkhông áp dụng31819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng31819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng32919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-125.pngkhông áp dụng40019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng40019 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng39319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-150.pngkhông áp dụng45919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng45919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng45019 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-200.pngkhông áp dụng57219 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng57219 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng57219 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-400.pngkhông áp dụng1.02219 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng1.02219 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng1.02219 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.pngkhông áp dụng20319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.pngkhông áp dụng24119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng20319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng20719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.pngkhông áp dụng20319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.pngkhông áp dụng20719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.pngkhông áp dụng22119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.pngkhông áp dụng25019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng22119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng22319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.pngkhông áp dụng22119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.pngkhông áp dụng22319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.pngkhông áp dụng25719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.pngkhông áp dụng28819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng25719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng25819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 24_contrast black.pngkhông áp dụng25719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 24_contrast white.pngkhông áp dụng25819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 256.pngkhông áp dụng1,88819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 256_altform unplated.pngkhông áp dụng1,88819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng1,88819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng1,88819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.pngkhông áp dụng1,88819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.pngkhông áp dụng1,88819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.pngkhông áp dụng33619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.pngkhông áp dụng34119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng31819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.pngkhông áp dụng30719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.pngkhông áp dụng31819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.pngkhông áp dụng35019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.pngkhông áp dụng37119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng35019 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng34419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.pngkhông áp dụng35019 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.pngkhông áp dụng34419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.pngkhông áp dụng38219 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.pngkhông áp dụng40319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng38219 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng37519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.pngkhông áp dụng38219 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.pngkhông áp dụng37519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.pngkhông áp dụng42919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.pngkhông áp dụng44619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng42919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng43019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.pngkhông áp dụng42919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 48_contrast white.pngkhông áp dụng43019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.pngkhông áp dụng55319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.pngkhông áp dụng55319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng55319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng55319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 64_contrast black.pngkhông áp dụng55319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 64_contrast white.pngkhông áp dụng55319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 72.pngkhông áp dụng59919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 72_altform unplated.pngkhông áp dụng59919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng59919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng60819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.pngkhông áp dụng59919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.pngkhông áp dụng60819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.pngkhông áp dụng65819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.pngkhông áp dụng65819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng65819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng65819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.pngkhông áp dụng65819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.pngkhông áp dụng65819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 96.pngkhông áp dụng74519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.pngkhông áp dụng74519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng74519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng74519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.pngkhông áp dụng74519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.pngkhông áp dụng74519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare50x50.scale-100.pngkhông áp dụng32419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng32419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng33519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-100.pngkhông áp dụng39419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng39419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng37519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-125.pngkhông áp dụng47519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng47519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng47519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-150.pngkhông áp dụng53319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng53319 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng53319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-200.pngkhông áp dụng65119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng65119 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng65119 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-400.pngkhông áp dụng1.22819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale 400_contrast black.pngkhông áp dụng1.22819 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale 400_contrast white.pngkhông áp dụng1.22819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale 100.pngkhông áp dụng53719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale 100_contrast black.pngkhông áp dụng53719 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale 100_contrast white.pngkhông áp dụng53719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-125.pngkhông áp dụng69519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng69519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng69519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-150.pngkhông áp dụng85419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng85419 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng85419 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-200.pngkhông áp dụng1.04919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng1.04919 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng1.04919 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-400.pngkhông áp dụng2,32519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng2,32519 tháng 3 năm 201604:02không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng2,32519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Navcancl.htmkhông áp dụng1,58219 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Needie.htmlkhông áp dụng6,50221 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-100.pngkhông áp dụng13721 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng13721 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng13521 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-125.pngkhông áp dụng21121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng21121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng21321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-150.pngkhông áp dụng21121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale 150_contrast black.pngkhông áp dụng21121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng20821 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-200.pngkhông áp dụng18421 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng18421 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng18421 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-400.pngkhông áp dụng30121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng30121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng30021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-100.pngkhông áp dụng8921 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng8921 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng8921 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-125.pngkhông áp dụng12421 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng12421 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng11921 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-150.pngkhông áp dụng10821 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng10821 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng10721 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-200.pngkhông áp dụng10021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng10021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng11021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-400.pngkhông áp dụng10321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng10321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Newwindowicon.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng12021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Pdferror.htmlkhông áp dụng1.094 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Pdferrormfnotfound.htmlkhông áp dụng1.12219 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Personapshader.CSOkhông áp dụng15,20019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Personavshader.CSOkhông áp dụng15,36019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Phishsite.jskhông áp dụng7,35012 tháng 5 năm 201603:07không áp dụng
Phishsiteedge.htmkhông áp dụng7,83619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Phishsitestyles.CSSkhông áp dụng6,01319 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Phishsite_iframe.htmkhông áp dụng1.77519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Proxyerror.htmkhông áp dụng1.452 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Readinglistimage360x270.pngkhông áp dụng33019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Readinglistpdfimage360x270.pngkhông áp dụng61019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Readmdl2.TTFkhông áp dụng32,35619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-100.pngkhông áp dụng11021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng11021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng11721 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-125.pngkhông áp dụng15221 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng15321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng15121 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-150.pngkhông áp dụng14221 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng14221 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng14021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-200.pngkhông áp dụng11621 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng11621 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng13321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale 400.pngkhông áp dụng12321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale 400_contrast black.pngkhông áp dụng12321 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng14021 tháng 4 năm 201600:28không áp dụng
Repost.htmkhông áp dụng1,24519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Resources.PRIkhông áp dụng532,48812 tháng 5 năm 201603:07không áp dụng
Servbusy.htmkhông áp dụng1.638 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Sslnavcancel.htmkhông áp dụng95519 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Tabpeekdefaultimage800x600.pngkhông áp dụng85925 tháng 3 năm 201600:45không áp dụng
Tabpeeknewtabpageimage800x600.pngkhông áp dụng1.171 người25 tháng 3 năm 201600:45không áp dụng
Tabpeekpdfimage800x600.pngkhông áp dụng2.508 người25 tháng 3 năm 201600:45không áp dụng
Tlserror.htmkhông áp dụng110019 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Transparentpixel.pngkhông áp dụng18219 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Tridenterrorpagestyles.CSSkhông áp dụng4,91619 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Unknownprotocol.htmkhông áp dụng1.909 người19 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Webnotescontent.htmkhông áp dụng1,53719 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Webnotifications.pngkhông áp dụng12025 tháng 3 năm 201600:45không áp dụng
Wpcblockframe.htmkhông áp dụng1.70819 tháng 3 năm 201604:03không áp dụng
Wpcblocksite.jskhông áp dụng70012 tháng 5 năm 201603:07không áp dụng
x86 nội bộ Windows 10 Preview
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Acr_error.htmkhông áp dụng1.543 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Application.manifestkhông áp dụng1,41612 tháng 5 năm 201602:41không áp dụng
Badge.Contrast-black.pngkhông áp dụng15812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Badge.Contrast-white.pngkhông áp dụng15912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Badge.pngkhông áp dụng15812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
BlockSite.htmkhông áp dụng6,55112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Browsermdl.TTFkhông áp dụng31,68412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
DefaultBrowser.htmkhông áp dụng1.38012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Disableaboutflag.htmkhông áp dụng95812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Dnserror.htmlkhông áp dụng5,38412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Edata.dll11.0.14342.1001538,11212 tháng 5 năm 201603:30x86
Edgecontent.dll11.0.14342.10012,409,47212 tháng 5 năm 201603:36x86
Emodel.dll11.0.14342.10013,441,66412 tháng 5 năm 201603:37x86
Errorpagescripts.jskhông áp dụng8,13912 tháng 5 năm 201603:13không áp dụng
Errorpagestyles.CSSkhông áp dụng11.302 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Eview.dll11.0.14342.10013,903,48812 tháng 5 năm 201603:31x86
Flags.htmkhông áp dụng48,27412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Forbidframingedge.htmkhông áp dụng1.40412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Hstscerterror.htmkhông áp dụng1.63412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Httperrorpagesscripts.jskhông áp dụng11,17412 tháng 5 năm 201603:13không áp dụng
Http_400.htmkhông áp dụng1.499 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_403.htmkhông áp dụng1.295 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_404.htmkhông áp dụng1.33712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_406.htmkhông áp dụng1.28512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_410.htmkhông áp dụng1.129 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_500.htmkhông áp dụng1,33412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_501.htmkhông áp dụng1.157 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Http_gen.htmkhông áp dụng1.156 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Ielogo.SVGkhông áp dụng1.44012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Invalidcert.htmkhông áp dụng1.770 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedge.exe11.0.14342.10014,932,42412 tháng 5 năm 201604:16x86
Microsoftedgecp.exe11.0.14342.100165,86412 tháng 5 năm 201604:18x86
Microsoftedgefile.targetsize-129.pngkhông áp dụng269612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize-16.pngkhông áp dụng49512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 256.pngkhông áp dụng5,55012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 32.pngkhông áp dụng88912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 336.pngkhông áp dụng7,10912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 48.pngkhông áp dụng1.282 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgefile.targetsize 63.pngkhông áp dụng1.660 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-129.pngkhông áp dụng3,24712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-16.pngkhông áp dụng50312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-256.pngkhông áp dụng6,47012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-32.pngkhông áp dụng96512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-336.pngkhông áp dụng8,25412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-48.pngkhông áp dụng1.45612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgepdf.targetsize-63.pngkhông áp dụng1.776 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-100.pngkhông áp dụng1.04112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng1.04112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng1.04112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-125.pngkhông áp dụng1.36912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng1.36912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng1.36912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-150.pngkhông áp dụng1.613 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng1.613 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng1.613 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-200.pngkhông áp dụng2,33312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng2,33312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng2,33312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-400.pngkhông áp dụng6,22012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng6,22012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesplashscreen.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng6,22012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-100.pngkhông áp dụng50412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng50412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng50412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 125.pngkhông áp dụng63112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 125_contrast black.pngkhông áp dụng63112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 125_contrast white.pngkhông áp dụng63112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-150.pngkhông áp dụng72112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng72112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng72112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale 200.pngkhông áp dụng92812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng92812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng92812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-400.pngkhông áp dụng1,89712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng1,89712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng1,89712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-100.pngkhông áp dụng93312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng93312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng93312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-125.pngkhông áp dụng1,24312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng1,24312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng1,24312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-150.pngkhông áp dụng1,39312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng1,39312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng1,39312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-200.pngkhông áp dụng2,09912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 200_contrast black.pngkhông áp dụng2,09912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 200_contrast white.pngkhông áp dụng2,09912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 400.pngkhông áp dụng4,72712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale 400_contrast black.pngkhông áp dụng4,72712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng4,72712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-100.pngkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng32912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-125.pngkhông áp dụng40012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng40012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng39312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-150.pngkhông áp dụng45912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng45912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng45012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-200.pngkhông áp dụng57212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng57212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng57212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-400.pngkhông áp dụng1.02212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng1.02212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng1.02212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.pngkhông áp dụng20312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.pngkhông áp dụng24112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng20312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng20712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.pngkhông áp dụng20312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.pngkhông áp dụng20712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.pngkhông áp dụng22112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.pngkhông áp dụng25012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng22112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng22312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.pngkhông áp dụng22112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.pngkhông áp dụng22312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.pngkhông áp dụng25712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.pngkhông áp dụng28812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng25712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng25812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 24_contrast black.pngkhông áp dụng25712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 24_contrast white.pngkhông áp dụng25812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 256.pngkhông áp dụng1,88812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 256_altform unplated.pngkhông áp dụng1,88812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng1,88812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng1,88812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.pngkhông áp dụng1,88812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.pngkhông áp dụng1,88812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.pngkhông áp dụng33612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.pngkhông áp dụng34112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.pngkhông áp dụng30712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.pngkhông áp dụng31812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.pngkhông áp dụng35012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.pngkhông áp dụng37112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng35012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng34412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.pngkhông áp dụng35012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.pngkhông áp dụng34412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.pngkhông áp dụng38212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.pngkhông áp dụng40312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng38212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng37512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.pngkhông áp dụng38212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.pngkhông áp dụng37512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.pngkhông áp dụng42912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.pngkhông áp dụng44612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng42912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng43012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.pngkhông áp dụng42912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 48_contrast white.pngkhông áp dụng43012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.pngkhông áp dụng55312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.pngkhông áp dụng55312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng55312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng55312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 64_contrast black.pngkhông áp dụng55312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 64_contrast white.pngkhông áp dụng55312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 72.pngkhông áp dụng59912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 72_altform unplated.pngkhông áp dụng59912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng59912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng60812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.pngkhông áp dụng59912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.pngkhông áp dụng60812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.pngkhông áp dụng65812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.pngkhông áp dụng65812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng65812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng65812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.pngkhông áp dụng65812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.pngkhông áp dụng65812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize 96.pngkhông áp dụng74512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.pngkhông áp dụng74512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.pngkhông áp dụng74512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.pngkhông áp dụng74512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.pngkhông áp dụng74512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.pngkhông áp dụng74512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare50x50.scale-100.pngkhông áp dụng32412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng32412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng33512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-100.pngkhông áp dụng39412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng39412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng37512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-125.pngkhông áp dụng47512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng47512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng47512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-150.pngkhông áp dụng53312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng53312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng53312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-200.pngkhông áp dụng65112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng65112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng65112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale-400.pngkhông áp dụng1.22812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale 400_contrast black.pngkhông áp dụng1.22812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgesquare71x71.scale 400_contrast white.pngkhông áp dụng1.22812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale 100.pngkhông áp dụng53712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale 100_contrast black.pngkhông áp dụng53712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale 100_contrast white.pngkhông áp dụng53712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-125.pngkhông áp dụng69512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng69512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng69512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-150.pngkhông áp dụng85412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng85412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng85412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-200.pngkhông áp dụng1.04912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng1.04912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng1.04912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-400.pngkhông áp dụng2,32512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng2,32512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng2,32512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Navcancl.htmkhông áp dụng1,58212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Needie.htmlkhông áp dụng6,50212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-100.pngkhông áp dụng13712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng13712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng13512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-125.pngkhông áp dụng21112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng21112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng21312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-150.pngkhông áp dụng21112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale 150_contrast black.pngkhông áp dụng21112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng20812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-200.pngkhông áp dụng18412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng18412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng18412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-400.pngkhông áp dụng30112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng30112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newinprivatewindowicon.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng30012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-100.pngkhông áp dụng8912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng8912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng8912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-125.pngkhông áp dụng12412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng12412 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng11912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-150.pngkhông áp dụng10812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng10812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng10712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-200.pngkhông áp dụng10012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng10012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng11012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-400.pngkhông áp dụng10312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-400_contrast-black.pngkhông áp dụng10312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Newwindowicon.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng12012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Pdferror.htmlkhông áp dụng1.094 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Pdferrormfnotfound.htmlkhông áp dụng1.12212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Personapshader.CSOkhông áp dụng15,20012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Personavshader.CSOkhông áp dụng15,36012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Phishsite.jskhông áp dụng7,35012 tháng 5 năm 201603:13không áp dụng
Phishsiteedge.htmkhông áp dụng7,83612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Phishsitestyles.CSSkhông áp dụng6,01312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Phishsite_iframe.htmkhông áp dụng1.77512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Proxyerror.htmkhông áp dụng1.452 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Readinglistimage360x270.pngkhông áp dụng33012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Readinglistpdfimage360x270.pngkhông áp dụng61012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Readmdl2.TTFkhông áp dụng32,35612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-100.pngkhông áp dụng11012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-black.pngkhông áp dụng11012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-100_contrast-white.pngkhông áp dụng11712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-125.pngkhông áp dụng15212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-black.pngkhông áp dụng15312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-125_contrast-white.pngkhông áp dụng15112 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-150.pngkhông áp dụng14212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-black.pngkhông áp dụng14212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-150_contrast-white.pngkhông áp dụng14012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-200.pngkhông áp dụng11612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-black.pngkhông áp dụng11612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-200_contrast-white.pngkhông áp dụng13312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale 400.pngkhông áp dụng12312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale 400_contrast black.pngkhông áp dụng12312 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Reopenpreviouspagesicon.scale-400_contrast-white.pngkhông áp dụng14012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Repost.htmkhông áp dụng1,24512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Resources.PRIkhông áp dụng532,48812 tháng 5 năm 201603:13không áp dụng
Servbusy.htmkhông áp dụng1.638 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Sslnavcancel.htmkhông áp dụng95512 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Tabpeekdefaultimage800x600.pngkhông áp dụng85912 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Tabpeeknewtabpageimage800x600.pngkhông áp dụng1.171 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Tabpeekpdfimage800x600.pngkhông áp dụng2.508 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Tlserror.htmkhông áp dụng110012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Transparentpixel.pngkhông áp dụng18212 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Tridenterrorpagestyles.CSSkhông áp dụng4,91612 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Unknownprotocol.htmkhông áp dụng1.909 người12 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Webnotescontent.htmkhông áp dụng1,53712 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Webnotifications.pngkhông áp dụng12012 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Wpcblockframe.htmkhông áp dụng1.70812 tháng 5 năm 201600:42không áp dụng
Wpcblocksite.jskhông áp dụng70012 tháng 5 năm 201603:13không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

x64 nội bộ Windows 10 Preview
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_3de51bbd2fb5d9f11f5c6442ac3b4100_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_065589ee88e8bcfa.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)16 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)21:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b7778aa9cbb90e39609a75f378cf1825_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_a05e750f0da4d17a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)16 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)21:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_70a974bebbbd32a8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp656
Ngày (UTC)12 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)05:50
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-microsoftedge_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_a36018a99bdde4ca.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp272,489
Ngày (UTC)12 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)05:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp5,073
Ngày (UTC)16 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)21:47
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpApplication.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,418
Ngày (UTC)12 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)02:36
Nền tảngkhông áp dụng
x86 nội bộ Windows 10 Preview
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp4,227
Ngày (UTC)16 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)22:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_1fefc87d507e9aef055af60e2772cde6_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_2bea24df450521ee.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)16 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)22:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cd803869a893162416ed4bfea69d973e_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_072ea11fdbb126e2.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)16 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)22:28
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-coreos-revision_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_148ad93b035fc172.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp654
Ngày (UTC)12 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)05:06
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-microsoftedge_31bf3856ad364e35_10.0.14342.1001_none_47417d25e3807394.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp272,485
Ngày (UTC)12 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)05:12
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpApplication.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1,416
Ngày (UTC)12 tháng 5 năm 2016
Thời gian (UTC)02:41
Nền tảngkhông áp dụng
Tham khảo
Tìm hiểu về cácChương trình nội bộ Windows Microsoft sử dụng hình dạng tohelp Windows kinh nghiệm cho hàng triệu người.

Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Thuộc tính

ID Bài viết: 3158988 - Xem lại Lần cuối: 05/23/2016 14:53:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows 10 Insider Preview

  • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseadvanced kbcontentauto kbmt KB3158988 KbMtvi
Phản hồi