Làm thế nào để kích hoạt các khu vực bảo mật máy tính của tôi trong Internet Options

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315933
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Khu vực bảo mật máy tính của tôi chứa thiết lập cách Windows và Internet Explorer quản lý điều khiển chưa được ký. Vùng bảo mật này bị ẩn theo mặc định trên các Bảo mật thẻ tab trong các Tuỳ chọn Internet hộp thoại. Bài viết này mô tả cách để xem và thay đổi các thiết đặt cho vùng bảo mật máy tính của tôi bằng cách sửa đổi một khóa registry.
THÔNG TIN THÊM
Quan trọng Phần, phương pháp hoặc nhiệm vụ này chứa các bước cho bạn biết làm thế nào để sửa đổi registry. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra nếu bạn sửa đổi registry không chính xác. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn làm theo các bước sau một cách cẩn thận. Để bảo vệ được thêm vào, sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Sau đó, bạn có thể khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu và khôi phục sổ đăng ký, hãy nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu trữ sổ đăng kư trong Windows

Các Lá cờ giá trị trong khóa registry sau đây xác định cho dù bạn có thể xem khu vực bảo mật máy tính của tôi trên các Bảo mật thẻ tab trong các Tuỳ chọn Internet hộp thoại:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
Các Lá cờ giá trị là một giá trị DWORD. Thiết lập giá trị dữ liệu của các Lá cờ giá trị cho 47 (trong hệ thập lục phân) gây ra khu vực bảo mật máy tính của tôi sẽ được hiển thị. Thiết lập giá trị dữ liệu của các Lá cờ giá trị-21 (trong hệ thập lục phân) gây ra khu vực bảo mật máy tính của tôi được ẩn.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315933 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:37:23 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbmt KB315933 KbMtvi
Phản hồi