Tích hợp giao dịch hỗ trợ IBM IMS V14.1 chủ tích hợp máy chủ 2013 tích lũy Update 3

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3159481
Giới thiệu
Tính năng tích hợp giao dịch (TI) đã bao gồm Microsoft máy chủ tích hợp máy chủ 2013 được hỗ trợ để sử dụng với hệ thống xử lý giao dịch IBM sau:
  • IBM CICS cho z/OS V3.1, V3.2, V4.1, V4.2 và V5.1
  • IBM IMS V11.1, V12.1, V13.1
  • IBM i5/OS V6R1 và V7R1

Thông tin thêm
Tính năng tích hợp giao dịch (TI) đã đi kèm với máy chủ tích hợp 3 Microsoft Server 2013 tích lũy Cập Nhật đã được kiểm tra với IBM IMS V14.1 và được coi là biểu mẫu chính hỗ trợ.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải Cập Nhật tích lũy gói 3 cho máy chủ tích hợp máy chủ 2013 cài đặt chuyên biệt. Để biết thêm thông tin về cách nhận gói Cập Nhật tích luỹ, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin thêm
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3159481 - Xem lại Lần cuối: 07/14/2016 16:41:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2013

  • kbqfe kbsurveynew kbmt KB3159481 KbMtvi
Phản hồi