Bạn nhận được một "lỗi 1608. Thiết lập không thể định vị một phiên bản của Microsoft văn phòng 97, 2000 hay XP trên ổ đĩa đã chọn "thông báo lỗi khi bạn cố gắng để nâng cấp Office 2003

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:315995
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để cài đặt phiên bản nâng cấp của bất kỳ sản phẩm được liệt kê trong phần "Áp dụng để", bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Khóa sản phẩm bạn đã nhập đòi hỏi một phiên bản của Microsoft văn phòng 97, 2000 hay XP để nâng cấp. Nếu một trong các phiên bản của Microsoft Office không được cài đặt trên máy của bạn, bạn sẽ cần phải cung cấp một phiên bản của Microsoft Office trên CD-ROM trong bước tiếp theo. Bấm OK để tiếp tục nâng cấp hoặc bấm Hủy bỏ để dừng cài đặt.
Khi bạn bấm vào Ok thư này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Thiết lập không thể định vị một sản phẩm đủ điều kiện hợp lệ trên máy tính của bạn. Vui lòng chọn ổ đĩa mà một sản phẩm đủ điều kiện có thể được tìm thấy.
Khi bạn chọn ký tự ổ đĩa đó đại diện cho ổ đĩa mà sản phẩm đủ điều kiện được cài đặt (ví dụ, C:), rồi bấm Ok bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi 1608. Thiết lập không thể định vị một phiên bản của Microsoft văn phòng 97, 2000 hay XP trên ổ đĩa đã chọn. Bấm có để ngăn chặn việc cài đặt. Nếu bạn có một phiên bản của Microsoft Office trên CD-ROM, chạy cài đặt lại.

Để biết thêm chi tiết, xem Đường dẫn đến tập tin Setup.chm dưới "Định vị bản trước của văn phòng".
Khi bạn bấm vào Ok thư này, bạn nhận được thông báo lỗi sau:
Cài đặt kết thúc sớm vì của lỗi.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu bất kỳ một trong những điều kiện sau là đúng:
 • Microsoft văn phòng 97 Small Business Edition được cài đặt trên máy tính.
 • Microsoft Office 2000 CD2 được cài đặt trên máy tính của bạn, nhưng Microsoft Office 2000 CD1 là không được cài đặt trên máy tính của bạn
 • Microsoft Office 2000 kinh doanh nhỏ không được cài đặt trên máy tính, và bạn chèn CD1 kinh doanh Office 2000 nhỏ khi bạn được nhắc cho một sản phẩm đủ điều kiện.
 • Sản phẩm loại thứ nhất nằm trên một ổ đĩa mạng đã ánh xạ và các Kiểm tra việc tuân thủ sản phẩm hộp thoại chỉ liệt kê các ổ đĩa địa phương.
 • Microsoft Office 2000 Trial Version hoặc Microsoft Office XP Trial Version là chương trình văn phòng chỉ được cài đặt trên máy tính.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hành vi này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Chạy chương trình Office 2003 thiết lập.
 2. Trong các Thông tin người dùng hộp thoại, gõ khóa sản phẩm của bạn trong các Sản phẩm chính hộp số, và sau đó nhấp vào Ok.
 3. Trong các Sản phẩm tuân thủ kiểm tra đĩa CD Key hộp thoại hộp, bấm vào Ok.
 4. Trong các Kiểm tra việc tuân thủ sản phẩm hộp thoại hộp, trong các Ổ đĩa danh sách, bấm vào ổ đĩa CD-ROM hay DVD-ROM có chứa Office 2003 CD.
 5. Hủy bỏ Office 2003 CD từ đĩa CD-ROM hay DVD-ROM của máy tính, và sau đó chèn Office XP CD1, Office 2000 CD1, hoặc văn phòng 97 CD1 (như là thích hợp với tình hình của bạn). Nếu bạn đang sử dụng Office 2000 Small Business Edition, chèn Office 2000 Small Business Edition CD2.
 6. Chờ khoảng 30 giây cho phép ổ đĩa CD-ROM của máy tính để nhận ra đĩa CD mà bạn đưa vào.
 7. Trong các Kiểm tra việc tuân thủ sản phẩm hộp thoại hộp, bấm vào Ok.
 8. Khi Microsoft Office 2003 người dùng cuối giấy phép thỏa thuận (EULA) xuất hiện, loại bỏ đĩa CD cho các phiên bản trước của văn phòng từ ổ đĩa CD-ROM hay DVD-ROM của máy tính, và sau đó đưa Office 2003 CD.
 9. Nhấn vào đây để chọn các Tôi chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận cấp phép hộp kiểm sau khi bạn đọc thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối (EULA), và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 10. Theo các chỉ dẫn được hiển thị trên màn hình để cài đặt Office 2003.
THÔNG TIN THÊM
Microsoft Office 2003 có sẵn như là một phiên bản không nâng cấp (Phiên bản đầy đủ) và là một phiên bản nâng cấp. Để cài đặt phiên bản nâng cấp, một trong những yêu cầu sau đây phải được đáp ứng:
 • Một sản phẩm đủ điều kiện hợp lệ, chẳng hạn như Microsoft Office XP, Office 2000 hoặc văn phòng 97, được cài đặt trên máy tính của bạn.
 • Chứa trình cài đặt của sản phẩm hợp lệ, đủ điều kiện có sẵn.
Khi bạn chạy thiết lập Office 2003, thiết lập cố gắng để phát hiện các sản phẩm đủ điều kiện trên máy tính. Nếu thiết lập không thể phát hiện một chương trình vòng loại trên máy tính, thiết lập sẽ hiển thị một thông báo lỗi. Nếu bạn không có một sản phẩm hợp lệ vòng loại, trở về các sản phẩm Office 2003 nâng cấp, và mua một phiên bản đầy đủ bán lẻ của sản phẩm Office 2003.
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
300852Bạn nhận được một thông báo lỗi "Lỗi 25003" khi bạn chạy chương trình cài đặt để nâng cấp cài đặt Office XP
Cho biết thêm thông tin về danh sách vòng loại sản phẩm cho nâng cấp XP văn phòng, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290540Sản phẩm đủ điều kiện cho việc nâng cấp Microsoft Office XP
Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
290366Thiết lập có thể gỡ bỏ phiên bản trước của văn phòng
OFF11

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 315995 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:38:16 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbupgrade kbfix kbbug kbmt KB315995 KbMtvi
Phản hồi