Chấp nhận hoặc từ chối thư để chuyển tiếp cuộc họp được gửi tới trình chuyển vào trong Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3162772
Triệu chứng
Khi người dùng chấp nhận hoặc từ chối thư mời chuyển tiếp cuộc họp trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013, chấp nhận hoặc từ chối thư được gửi tới trình chuyển thay vì để người tổ chức cuộc họp.

Ví dụ, người dùng A đặt quy tắc chuyển tiếp tất cả thư đến người dùng B. Khi các tổ chức gửi thư mời họp tới người dùng A và người dùng B, người dùng B nhận được hai lời mời. Không phân biệt được mời người dùng B chấp nhận hoặc từ chối, trả lời được gửi tới người dùng A thay vì người tổ chức cuộc họp.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra vì theInbox quy tắc chuyển tiếp không thể duy trì tổ chức gốc trong Exchange Server 2013.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt Cập Nhật tích luỹ 13 Exchange Server 2013 hoặc một phiên bản mới hơn bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3162772 - Xem lại Lần cuối: 06/21/2016 20:30:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3162772 KbMtvi
Phản hồi