Windows Installer lỗi 1619 khi bạn cài đặt từ thư mục NTFS bảo vệ

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:316309
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cài đặt một chương trình thiết lập dựa trên Windows Công nghệ thiết lập trình cài đặt, bạn có thể nhận cài đặt Windows sau đây thông báo lỗi:
Gói cài đặt này không thể mở. Xác minh rằng các gói phần mềm tồn tại và bạn có thể truy cập nó, hoặc liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng để xác minh rằng đây là một trình cài đặt Windows hợp lệ gói.
Nếu bạn có một tệp sổ ghi tiết của chương trình cài đặt, các sau thông tin cũng xuất hiện ở phần cuối của tập tin đăng nhập:
MSI (c) (6 C: 54): tên gói chiết xuất từ gói đường dẫn: 'somesetup.msi' MSI (c) (6 C: 54): không thể tạo đường dẫn LFN gói: 'H:\tmp\apps\coreapps\somesetup\somesetup.msi' gói cài đặt này có thể không thể mở được. Xác minh rằng các gói phần mềm tồn tại và bạn có thể truy cập vào nó, hoặc liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng để xác minh rằng đây là một trình cài đặt Windows hợp lệ gói. MSI (c) (6 C: 54): MainEngineThread là trở lại năm 1619.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra nếu cả hai điều kiện sau đây là đúng:
 • Bạn cài đặt chương trình từ một tập tin NTFS định dạng hệ thống khối lượng mà người dùng đã bị từ chối các Danh sách cặp/đọc Dữ liệu quyền truy cập vào thư mục cài đặt.

  - và -
 • Bạn thử cài đặt chương trình trên một máy tính mà trên đó Phiên bản 2 của trình cài đặt Windows với các tập tin Windows Installer DLL, Msi.dll Phiên bản 2.0.2600.0, được cài đặt.

  LƯU Ý: Windows cài đặt với Msi.dll phiên bản 2.0.2600.0 được bao gồm với Microsoft Windows XP và cũng có sẵn như là một tập tin redistributable cho tải về cho Windows 2000 và Windows NT 4.0.
Vấn đề này xảy ra vì một lỗi trong trình cài đặt Windows Phiên bản 2.0 công cụ.
GIẢI PHÁP

Windows XP

Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP. Cho thêm thông tin, bấm số bài viết sau đây để xem các bài viết trong các Cơ sở kiến thức Microsoft:
322389 Làm thế nào để có được Windows XP Service Pack mới nhất

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề cụ thể này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề này không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, ghé thăm Web site sau của Microsoft: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix không phải là có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date     Version   Size       File name  ------------------------------------------------------  11-Feb-2002 2.0.2600.28 1,994,240 bytes  Msi.dll				


Windows 2000

Sử dụng một trong những phương pháp sau đây để giải quyết vấn đề này.

Cập Nhật cho Service Pack 3

Vấn đề này được giải quyết khi bạn cập nhật Windows 2000 với Service Pack 3 (SP3). SP3 cho Windows 2000 bao gồm Windows Installer 2.0 với Msi.dll Phiên bản 2.0.2600.1, giải quyết vấn đề này. Để thêm thông tin về làm thế nào để có được Service Pack 3 cho Windows 2000, bấm vào số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất

Cập nhật Windows Installer

Cập nhật Windows với phiên bản mới nhất của Windows cài đặt. Để Lấy Phiên bản mới nhất của Windows cài đặt, truy cập vào Microsoft sau đây Trang web:
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Vào thư mục trong đó các tập tin .msi có vị trí, và tất cả các thư mục con, gán Danh sách cặp/đọc dữ liệu NTFS cấp phép cho người dùng những người bắt đầu chương trình cài đặt.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này. Vấn đề này đã được sửa chữa đầu tiên trong Windows XP Service Gói 1.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 316309 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:41:01 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbappsetup kbbug kberrmsg kbfix kbsetup kbsysadmin kbWinXPsp1fix kbmt KB316309 KbMtvi
Phản hồi