MS16-091: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Khuôn khổ .NET 2.0 Service Pack 2 trong Windows Vista gói bản ghi dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói bản ghi dịch vụ 2: 12 tháng 7 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3163244
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Khuôn khổ .NET. Lỗ hổng bảo mật có thể gây ra tiết lộ thông tin nếu kẻ tải lên tệp XML đặc biệt crafted vào một ứng dụng dựa trên web. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-091.

Cách tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách tải bản Cập Nhật bảo mật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong bảng điều khiển" Bài viết Trung tâm bảo mật & an toàn.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể lấy gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống.

Tải xuốngTải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3163244

Cập nhật thông tin triển khai

Triển khai các thông tin về bản cập nhật này, xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft3170048.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý: Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Panel điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó 3142023.

Thông tin về tệp

Tập tin băm

Tên góiGói băm SHA1Gói băm SHA2
Windows6.0-KB3163244-ia64.msu7E65CBE8DE7EA121CD08F26F7F06CDBA3B9AEB4A22BC060876B4A69BD27F7783270422CE38F9E757DB483A2FF200E0BBA739629A
Windows6.0-KB3163244-x64.msu5F6E7E96281998891C0416570DEE06205CC694A54E08701020EE4A3186CA9282CD7324685C2B016BE95A90FDDB7CA17DFF5D1096
Windows6.0-KB3163244-x86.msu426C508B22C09BCDFFFD9729A4828AAAD6CADCA376C5406C8F8828CC4E475D229D0953BC4405DBC2C71F0166BD76A70404278C93
Windows6.0-KB3163244-x86.msu426C508B22C09BCDFFFD9729A4828AAAD6CADCA376C5406C8F8828CC4E475D229D0953BC4405DBC2C71F0166BD76A70404278C93
Windows6.0-KB3163244-x64.msu5F6E7E96281998891C0416570DEE06205CC694A54E08701020EE4A3186CA9282CD7324685C2B016BE95A90FDDB7CA17DFF5D1096
Windows6.0-KB3163244-x86.msu426C508B22C09BCDFFFD9729A4828AAAD6CADCA376C5406C8F8828CC4E475D229D0953BC4405DBC2C71F0166BD76A70404278C93
Windows6.0-KB3163244-x64.msu5F6E7E96281998891C0416570DEE06205CC694A54E08701020EE4A3186CA9282CD7324685C2B016BE95A90FDDB7CA17DFF5D1096

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225376,83208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225421,88808 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225368,64008 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225372,73608 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225339,96808 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225352,25608 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225352,25608 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225409,60008 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225327,68008 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225331,77608 tháng 3 năm 201600:38
System.Data.dll2.0.50727.42652,958,84824 tháng 5 năm 201613:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718376,83207 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06407 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718421,88807 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06407 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718368,64007 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718372,73607 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718339,96807 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718352,25607 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718352,25607 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718409,60007 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06407 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06407 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718327,68007 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718331,77607 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.dll2.0.50727.86922,975,74424 tháng 5 năm 201613:24

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.dll2.0.50727.42653,037,69624 tháng 5 năm 201613:11
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225376,83208 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225421,88808 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:36
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225368,64008 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225372,73608 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225339,96808 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225352,25608 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:37
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225348,16008 tháng 3 năm 201600:39
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225352,25608 tháng 3 năm 201600:39
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225409,60008 tháng 3 năm 201600:39
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:39
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225344,06408 tháng 3 năm 201600:39
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225327,68008 tháng 3 năm 201600:39
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225331,77608 tháng 3 năm 201600:38
System.Data.dll2.0.50727.42652,958,84824 tháng 5 năm 201613:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.dll2.0.50727.86923,150,33624 tháng 5 năm 201613:12
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718376,83207 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06407 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718421,88807 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:33
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06407 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718368,64007 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:34
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16007 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718372,73607 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718339,96807 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718352,25607 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35207 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718348,16008 tháng 3 năm 201600:23
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718352,25608 tháng 3 năm 201600:23
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718409,60008 tháng 3 năm 201600:24
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06408 tháng 3 năm 201600:24
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718344,06408 tháng 3 năm 201600:24
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718327,68008 tháng 3 năm 201600:24
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718331,77607 tháng 3 năm 201623:35
System.Data.dll2.0.50727.86922,975,74424 tháng 5 năm 201613:24

Đối với tất cả phiên bản IA64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh bản ghi dịch vụ GDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.dll2.0.50727.42653,272,19224 tháng 5 năm 201613:10
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225372,73608 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225356,35208 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225327,68008 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.Resources.dll2.0.50727.4225331,77608 tháng 3 năm 201600:35
System.Data.dll2.0.50727.42652,958,84824 tháng 5 năm 201613:10
Chi nhánh bản ghi dịch vụ LDR
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
System.Data.dll2.0.50727.86923,310,59224 tháng 5 năm 201613:12
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35208 tháng 3 năm 201600:27
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35208 tháng 3 năm 201600:27
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718372,73608 tháng 3 năm 201600:27
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718356,35208 tháng 3 năm 201600:27
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718327,68008 tháng 3 năm 201600:28
System.Data.Resources.dll2.0.50727.5718331,77608 tháng 3 năm 201600:28
System.Data.dll2.0.50727.86922,975,74424 tháng 5 năm 201613:24

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:
  • Microsoft Khuôn khổ .NET 2.0 Gói bản ghi dịch vụ 2 khi được dùng với:
    • Windows Server 2008 Gói bản ghi dịch vụ 2
    • Windows Vista Gói bản ghi dịch vụ 2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3163244 - Xem lại Lần cuối: 07/16/2016 20:04:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3163244 KbMtvi
Phản hồi