Bạn không thể xoá thành viên của nhóm vai trò trong Office 365 chuyên dụng/ITAR (vNext)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3163866
Triệu chứng
Trong Microsoft Office 365 chuyên dụng/ITAR (vNext), bạn không thể xoá thành viên của nhóm vai trò. Khi bạn chạy lệnh ghép ngắnRemove-RoleGroupMember trong PowerShell từ xa, kết quả tương tự như sau:
Bạn có chắc bạn muốn thực hiện thao tác này không?
"Người dùng" từ vai trò xoá nhóm thành viên "RoleGroup".
[Y] có [A] có tất cả [N] [L] không phải tất cả [?] Trợ giúp (mặc định là "Y"): y
Chú ý: Đã xảy ra lỗi không mong muốn và xuất Watson được tạo: securityPrincipalIdssecurityPrincipalIds
+ CategoryInfo: NotSpecified: (:) [Loại bỏ-RoleGroupMember] ArgumentException
+ FullyQualifiedErrorId: System.ArgumentException,Microsoft.Exchange.Management.RbacTasks.RemoveRoleGroupMember
+ PSComputerName: Computer.contoso.com
Nguyên nhân
Hiện nay, quản trị viên không thể loại bỏ các thành viên của nhóm đến PowerShell từ xa.
Thông tin thêm
Để hỗ trợ cho vấn đề này, bạn có thểửi hỗ trợ Microsoft hỗ trợ bản ghi dịch vụ trực tuyến. Hoặc, bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ bản ghi dịch vụ trực tuyến của Microsoft qua điện thoại.


Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3163866 - Xem lại Lần cuối: 05/18/2016 05:43:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft Business Productivity Online Dedicated, Microsoft Business Productivity Online Suite Federal

  • vkbportal226 kbmt KB3163866 KbMtvi
Phản hồi