Bản Cập Nhật bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7 (ngày 2016)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3164748

Một bản Cập Nhật có sẵn cho Internet Explorer cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • 3124903 MS16-001: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 12 tháng 1 năm 2016
  • 3116180 MS15-124: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015
  • 3089548 MS15-094: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 12 năm 2015
Giải pháp

Thông tin cập nhật phần mềm

Thông tin tải xuống

Windows nhúng Compact 7 hàng tháng Cập Nhật (ngày 2016) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 7, hãy truy cập website sau của Microsoft Download Center:

Loại bộ xử lý mỗi tệp áp dụng được hiển thị trong tên của mỗi tệp trong phần "Thông tin tệp".

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ chỉ khi tất cả bản Cập Nhật cho sản phẩm này được cài đặt chuyên biệt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện một trong những phương pháp sau:

  • Tạo menu bấm Sạch giải phápvà sau đó bấm Tạo giải pháp.
  • Tạo menu, bấm Giải pháp xây dựng lại.
Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệpKích thước tệpNgàyGiờĐường dẫn
Mshtmlsite_cebase.lib2,082,94217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,759,64017 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,873,89417 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,402,03417 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,171,96017 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,918,42817 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtmlsite_cebase.lib2,139,56817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,853,99617 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,930,48417 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,487,64617 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,196,12817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,960,53217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Armv6\Debug
Mshtmlsite_cebase.lib2,012,42817 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,632,42217 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,827,90217 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,314,46217 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,033,86017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,671,82217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtmlsite_cebase.lib2,027,55817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,660,19817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,838,34217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,337,59217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,123,90017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,827,81617 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtmlsite_cebase.lib2,084,48017 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,761,62217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,875,52817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,403,80217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,173,53617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,920,63617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtmlsite_cebase.lib2,139,12617 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,852,32417 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,930,47217 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,486,92417 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,194,74817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,958,17217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Armv7\Debug
Mshtmlsite_cebase.lib2,139,29617 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Mshtmlsite_smartfon.lib2,854,61817 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Checked
Mshtmlsite_cebase.lib1,930,23617 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Mshtmlsite_smartfon.lib2,488,29217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Retail
Mshtmlsite_cebase.lib2,196,16017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
Mshtmlsite_smartfon.lib2,961,29417 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Lib\Armv5\Debug
VBScript.rel865,96817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.dll10,854,40017 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.Map508,70917 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.Map8,084,59817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
MSHTML.rel12,141,25517 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.dll872,44817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Checked
VBScript.rel515,82217 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.dll5,607,42417 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.Map316,46417 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.Map2,995,27717 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
MSHTML.rel5,557,09517 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.dll618,49617 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Retail
VBScript.rel1,215,85317 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.dll14,336,00017 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.Map569,16917 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.Map8,923,39217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
MSHTML.rel16,607,48717 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.dll1,261,56817 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii\Debug
VBScript.rel287,01217 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.dll8,736,76817 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.Map516,30117 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.Map8,086,55017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
MSHTML.rel4,240,32117 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.dll712,70417 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Checked
VBScript.rel171,85317 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.dll4,444,16017 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.Map316,92317 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.Map3,004,55017 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
MSHTML.rel2,263,76817 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.dll491,52017 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Retail
VBScript.rel314,47517 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.dll13,045,76017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.Map574,06417 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.Map8,944,48217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
MSHTML.rel4,506,86017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.dll1,138,68817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv6\Debug
VBScript.rel288,31717 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.dll6,828,03217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.Map524,07617 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.Map8,217,81517 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
MSHTML.rel4,836,06817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.dll552,96017 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Checked
VBScript.rel159,61517 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.dll3,280,89617 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.Map334,51217 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.Map3,191,67617 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
MSHTML.rel1,901,32617 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.dll385,02417 tháng 5 năm 201615:15Public\Ie7\Oak\Target\X86\Retail
VBScript.rel360,78817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.dll9,146,36817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.Map566,34717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.Map8,924,00717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
MSHTML.rel5,307,63717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.dll782,33617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\X86\Debug
VBScript.rel446,59917 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.dll7,839,74417 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.Map517,29017 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.Map8,097,04617 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
MSHTML.rel6,549,93917 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.dll626,68817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Checked
VBScript.rel294,52317 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.dll4,005,88817 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.Map319,99717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.Map3,002,22717 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
MSHTML.rel3,684,27517 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.dll446,46417 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Retail
VBScript.rel549,86817 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.dll11,350,01617 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.Map573,21617 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.Map8,942,70217 tháng 5 năm 201615:19Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
MSHTML.rel8,356,17517 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.dll942,08017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Sh4\Debug
VBScript.rel861,03817 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.dll10,842,11217 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.Map506,04317 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.Map8,084,23317 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
MSHTML.rel12,110,37017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.dll872,44817 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked
VBScript.rel510,89217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.dll5,599,23217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.Map313,79917 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.Map2,994,26217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
MSHTML.rel5,531,31417 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.dll618,49617 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail
VBScript.rel1,209,61817 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.dll14,319,61617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.Map566,67617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.Map8,922,88717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
MSHTML.rel16,581,59017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.dll1,257,47217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug
VBScript.rel287,04117 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.dll8,622,08017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.Map516,30017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.Map8,087,61017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
MSHTML.rel4,240,20517 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.dll704,51217 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Checked
VBScript.rel171,82417 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.dll4,431,87217 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.Map316,83117 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.Map3,003,64117 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
MSHTML.rel2,265,36317 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.dll491,52017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Retail
VBScript.rel314,41717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.dll12,910,59217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.Map574,06517 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.Map8,944,47617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
MSHTML.rel4,505,81617 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.dll1,126,40017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv7\Debug
VBScript.rel289,39017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.dll8,757,24817 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.Map517,22717 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.Map8,084,77917 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
MSHTML.rel4,250,35517 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.dll716,80017 tháng 5 năm 201615:18Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Checked
VBScript.rel174,20217 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.dll4,464,64017 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.Map317,77717 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.Map3,003,41317 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
MSHTML.rel2,272,20717 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.dll495,61617 tháng 5 năm 201615:17Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Retail
VBScript.rel316,59217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.dll13,074,43217 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.Map574,82517 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.Map8,942,88417 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
MSHTML.rel4,517,38717 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
VBScript.dll1,146,88017 tháng 5 năm 201615:16Public\Ie7\Oak\Target\Armv5\Debug
Thông tin thêm
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3164748 – останній перегляд: 06/21/2016 04:32:00 – виправлення: 1.0

Windows Embedded Compact 7

  • kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbsecurity kbsecbulletin kbmt KB3164748 KbMtvi
Зворотний зв’язок