Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tính năng và Cải tiến Chất lượng Dịch vụ Windows XP (QoS)

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Chất lượng Dịch vụ (QoS) Kết nối mạng đề cập tới nhiều kỹ thuật ưu tiên một loại lưu thông hoặc chương trình hoạt động qua kết nối mạng thay vì chỉ dựa vào kết nối "nỗ lực cao nhất". Cơ chế Chất lượng Dịch vụ được cài sẵn cho cả Microsoft Windows 2000 và Windows XP. Bài viết này mô tả những cải tiến trong Chất lượng Dịch vụ (QoS) có trong Windows XP. Tham khảo tính năng Chất lượng Dịch vụ đã được giới thiệu đầu tiên trong Windows 2000 cũng được đề cập trong bài viết này.

Chất lượng Dịch vụ cho Chia sẻ Kết nối Internet

Khi một mạng được kết nối với mạng khác thông qua một liên kết hoặc kết nối chậm, ví dụ đường quay số thì có thể tồn tại một trạng thái sẽ làm tăng độ trễ lưu thông đang truyền qua liên kết chậm đó. Độ trễ này xảy ra do không trùng khớp tốc độ giữa các trạm cuối trong truyền thông và liên kết chậm. Liên kết chậm tạo ra một nút thắt nghẽn trong đường dẫn mạng. Chỉ áp dụng liên kết chậm đối với truyền thông hướng kết nối khi bạn sử dụng TCP.

Nếu trạm nhận do một máy tính chạy Windows XP kiểm soát có dịch vụ Chia sẻ Kết nối Internet đang chạy trên một mạng tương đối nhanh, ví dụ mạng Ethernet với 100 megabyte trên mỗi giây, và máy chủ mà trạm nhận này đang kết nối tới do truy nhập từ xa kiểm soát đang chạy trên một mạng nhanh thì sẽ tồn tại sự không trùng khớp. Trong trường hợp này, kích thước nhận của trạm nhận được đặt thành một giá trị lớn dựa trên tốc độ của liên kết mà trạm nhận được kết nối tới. Trạm gửi tiến hành gửi ở tốc độ thấp, nhưng nếu gói tin không bị mất thì cuối cùng trạm gửi sẽ chuyển gần như toàn bộ kích thước đầy đủ của gói tin.

Trường hợp này có thể ảnh hướng tới hiệu năng kết nối TCP khác truyền qua cùng mạng. Gói tin có thể đặt trong một hàng có quy mô lớn và đợi để được truyền qua mạng chậm này. Nếu gói tin bị mất, dữ liệu phải được truyền lại và điều này cũng sẽ làm nghẽn liên kết.

Giải pháp cho vấn đề này là phải có máy tính đang chạy Chia sẻ Kết nối Internet trên mạng lớp biên. Máy tính này sẽ tự động đặt kích thước nhận thành một kích thước nhỏ hơn sao cho thích hợp với liên kết chậm. Thiết đặt này ghi đè thông số kỹ thuật của trạm nhận. Thiết đặt này sẽ không tác động xấu tới lưu thông, vì kích thước trạm nhận đang được đặt như thể trạm nhận đã được kết nối trực tiếp với liên kết chậm. Cấu phần Lập lịch Gói tin Chất lượng Dịch vụ đang chạy trên máy tính có Chia sẻ Kết nối Internet sẽ thực hiện điều chỉnh kích thước này.

Chất lượng Dịch vụ cho modem và truy nhập từ xa

Kể từ Tháng Một năm 2002, nhiều người vẫn kết nối Internet thông qua các liên kết chậm, ví dụ kết nối với tốc độ 56 kilobit trên mỗi giây. Ngay cả khi có giới hạn về tốc độ liên kết, nhiều người dùng vẫn chạy vài chương trình truy nhập vào mạng cùng lúc. Ví dụ, người dùng có thể cùng lúc sử dụng các chương trình tải xuống, e-mail, tán gẫu trực tuyến, và thậm chí cả dòng âm thanh hoặc video. Hầu hết những chương trình này sử dụng TCP làm giao thức tầng dưới để truyền tải, và mỗi chương trình sử dụng kết nối riêng hoặc sử dụng các kết nối.

Chương trình đầu tiên khi sử dụng liên kết này sẽ sử dụng độc quyền cho đến khi kết nối đạt được trạng thái ổn định. Trạng thái ổn định sẽ truyền đầy đủ kích thước dữ liệu qua TCP. Khi chương trình tiếp theo bắt đầu truyền dữ liệu, kết nối mà chương trình này sử dụng sẽ phải chịu một thuật thoán khởi động chậm. Thuật toán này giới hạn truyền lượng dữ liệu không được báo nhận. Vì lượng dữ liệu đang được truyền bởi chương trình đã được thiết lập trước đó nên chương trình thứ hai sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được trạng thái ổn định và việc truyền dữ liệu với kích thước tương tự sẽ chậm hơn nhiều.

Windows XP cài đặt một lược đồ cân bằng Deficit Round Robin (DRR) khi hệ điều hành sử dụng một liên kết chậm. Lược đồ này đã có sẵn trong Windows 2000. Theo mặc định, lược đồ được bật trong Windows XP khi phát hiện một liên kết chậm. Lược đồ này phân bổ một số dòng dữ liệu và gán luồng dữ liệu ứng dụng mới cho các dòng này. Những dòng này được tự động bảo dưỡng theo cách quay vòng. Cấu hình này cung cấp hiệu năng và độ đáp ứng tốt hơn cho truyền thông mạng và không yêu cầu cấu hình thủ công.

Làm rõ cách sử dụng Chất lượng Dịch vụ trong những máy tính đầu cuối đang chạy Windows XP

Như trong Windows 2000, các chương trình có thể tận dụng Chất lượng Dịch vụ thông qua API Chất lượng Dịch vụ trong Windows XP. Một trăm phần trăm băng thông mạng hiện có được chia sẻ bởi tất cả các chương trình nếu một chương trình không yêu cầu băng thông ưu tiên đặc biệt. Băng thông "dự trữ" này vẫn sẵn có đối với các chương trình khác nếu chương trình yêu cầu không đang gửi dữ liệu. Theo mặc định, các chương trình có thể dự trữ một băng thông kết hợp tới 20 phần trăm tốc độ liên kết tầng dưới trên mỗi giao diện của một máy tính đầu cuối. Nếu chương trình dự trữ băng thông không gửi đủ dữ liệu để sử dụng thì phần không sử dụng của băng thông được dự trữ đó sẽ có sẵn cho dòng dữ liệu khác trên cùng máy chủ.

Để biết thêm thông tin về Lập lịch Gói tin Chất lượng Dịch vụ, xem Trợ giúp Windows XP. Thông tin bổ sung về Chất lượng Dịch vụ Windows 2000 hiện có trong thư viện kỹ thuật Windows 2000.

Giải quyết một số khiếu nại về hỗ trợ Chất lượng Dịch vụ Windows XP

Đã có khiếu nại trong nhiều bài viết kỹ thuật đã xuất bản và các bài đăng nhóm tin rằng Windows XP luôn dự trữ 20 phần trăm băng thông hiện có cho Chất lượng Dịch vụ. Những khiếu nại này là không chính xác. Thông tin trong phần "Làm rõ về Chất lượng Dịch vụ trong các máy đầu cuối đang Chạy Windows XP" mô tả chính xác hoạt động của hệ thống Windows XP.
Thuộc tính

ID Bài viết: 316666 - Xem lại Lần cuối: 12/07/2015 08:45:00 - Bản sửa đổi: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork KB316666
Phản hồi