MS16-083: Bản cập nhật Adobe Flash Player: 16 tháng 6 năm 2016

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3167685
Tóm tắt
Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Adobe Flash Player khi nó được cài đặt chuyên biệt trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, Windows 10 và Windows 10 phiên bản 1511.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-083.
Thông tin thêm
Quan trọng
 • Tất cả trong tương lai bảo mật và cập Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355 trên máy tính chạy trên Windows RT 8.1, Windows 8.1, hoặc Windows Server 2012 R2-do đó bạn nhận được bản Cập Nhật trong tương lai.
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt chuyên biệt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.
 • Bản Cập Nhật bảo mật này áp dụng cho hệ điều hành Windows, được liệt kê trong phần "Áp dụng cho" trong bài viết này. Nếu bạn muốn cài đặt chuyên biệt Adobe Flash Player Cập Nhật cho phiên bản trước của Windows, hãy thử Adobe Flash Player tải.

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Một số khách hàng Citrix XenApp và XenDesktop sử dụng chuyển hướng Flash đã báo cáo vấn đề về độ tin cậy sau khi áp dụng bản cập nhật này. Microsoft đang nghiên cứu vấn đề này cùng với Citrix và Adobe và chúng tôi sẽ gửi thông tin trong bài viết này khi có sẵn.

  Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xemTự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý: Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.

Bấm vào liên kết tải xuống trong Microsoft Security Bulletin MS16-083 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.
Thông tin thêm

Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn

Trung tâm bảo mật

Bạn có thể quản lý các bản cập nhật phần mềm và bảo mật mà bạn có thể triển khai máy chủ, máy tính để bàn và điện thoại di động hệ thống trong tổ chức của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Trung tâm quản lý Cập Nhật TechNet. Cácweb site bảo mật của Microsoft TechNet cung cấp thêm thông tin về bảo mật trong sản phẩm của Microsoft.

Cập Nhật bảo mật cóMicrosoft UpdateWindows Update. Cập Nhật bảo mật cũng được cung cấp cácTrung tâm Tải xuống của Microsoft. Bạn có thể tìm thấy bản Cập Nhật bảo mật dễ dàng nhất bằng cách tra cứu từ khóa "bản Cập Nhật bảo mật."

Bạn có thể tải xuống bản Cập Nhật bảo mật từ cácDanh mục Microsoft Update. Danh mục cập nhật Microsoft cung cấp một danh mục tra cứu Nội dung có sẵn thông qua Windows Update và Microsoft Update. Điều này bao gồm các bản Cập Nhật bảo mật, trình điều khiển và gói bản ghi dịch vụ. Để biết thêm thông tin về danh mục Microsoft Update, hãy xem phầnDanh mục cập nhật Microsoft FAQ.

Hướng dẫn phát hiện và triển khai

Microsoft cung cấp phát hiện và hướng dẫn triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Hướng dẫn này chứa thông tin có thể giúp các chuyên gia CNTT hiểu cách sử dụng các công cụ phát hiện và triển khai các bản Cập Nhật bảo mật và khuyến nghị. Để biết thêm thông tin, hãy xemHướng dẫn phát hiện và triển khai bản Cập Nhật bảo mật của Microsoft.

Microsoft Baseline Security phân tích

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) cho phép quản trị viên quét xa Hệ thống thiếu Cập Nhật bảo mật và misconfigurations bảo mật phổ biến. Để biết thêm thông tin, hãy xemMicrosoft Baseline Security phân tích.

Lưu ý: Khách hàng sử dụng phần mềm cũ không được hỗ trợ bởi phiên bản mới nhất MBSA, Microsoft Update, và Windows Server Update Services nên xem phần "Hỗ trợ sản phẩm hợp lệ"Microsoft Baseline Security phân tích. Ở đây họ sẽ tìm thấy thông tin về cách tạo bảo mật toàn diện Cập Nhật phát hiện bằng cách sử dụng công cụ hợp lệ.

bản ghi dịch vụ Cập nhật Windows Server

Windows Server Update Services (WSUS) cho phép thông tin công nghệ quản trị viên triển khai bản cập nhật sản phẩm mới nhất của Microsoft cho máy tính đang chạy Windows. Để biết thêm thông tin về cách triển khai bản Cập Nhật bảo mật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services, xem bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

Máy chủ quản lý hệ thống

Bảng sau đây cung cấp máy chủ quản lý hệ thống Microsoft (SMS) phát hiện và triển khai tổng hợp các bản Cập Nhật bảo mật này.
Phần mềmTin thư thoại SMS 2003 với ITMUQuản lý cấu hình Trung tâm hệ thống
Windows 8.1 32-bit hệ thống Không
Windows 8.1 64-bit hệ thốngKhông
Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2Không
Lưu ý: Microsoft ngưng hỗ trợ SMS 2.0 ngày 12 tháng 4 năm 2011. SMS 2003, Microsoft cũng ngưng hỗ trợ cho bảo mật Cập nhật hàng tồn kho công cụ (bộ) ngày 12 tháng 4 năm 2011. Khách hàng được khuyến khích để nâng cấpQuản lý cấu hình Trung tâm hệ thống. Đối với khách hàng vẫn còn trên SMS 2003 Gói bản ghi dịch vụ 3, các Công cụ kiểm kê cho bản cập nhật Microsoft (ITMU) là một tùy chọn.

SMS 2003, công cụ kiểm kê 2003 SMS Cập Nhật Microsoft (ITMU) có thể sử dụng SMS để cập nhật bảo mật được cung cấp bởiMicrosoft Update và có được hỗ trợbản ghi dịch vụ Cập nhật Windows Server. Để biết thêm thông tin, hãy xem hệ thống quản lí Server 2003. Để biết thêm thông tin về các công cụ quét SMS, hãy xemHệ thống Server 2003 Cập nhật phần mềm quét công cụ quản lý. Xem thêm Tải về hệ thống quản lí Server 2003.

Quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống sử dụng WSUS 3.0 để phát hiện các bản Cập Nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xemTrung tâm hệ thống.

Thông tin chi tiết, hãy xemDanh sách tổng hợp hàng tháng phát hiện và triển khai bài viết hướng dẫn.

Bản Cập Nhật tương hợp về sau hiện và bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng

Bản Cập Nhật thường ghi vào cùng các tệp và thiết đặt kiểm nhập được yêu cầu cho ứng dụng của bạn để chạy. Điều này có thể gây ra sự không tương hợp về sau và tăng thời gian cần thiết để triển khai bản Cập Nhật bảo mật. Bạn có thể sắp xếp các kiểm tra và xác nhận các bản cập nhật Windows chống lại được cài đặt chuyên biệt bằng cách sử dụng cácBản Cập Nhật tương hợp về sau hiện cấu phần được bao gồm trong Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng.

Bộ công cụ tương hợp về sau ứng dụng (ACT) bao gồm các công cụ cần thiết và tài liệu đánh giá và giảm vấn đề tương hợp về sau ứng dụng trước khi bạn triển khai Windows Vista, Windows Update, bản cập nhật Microsoft Security hoặc phiên bản mới của Windows Internet Explorer trong môi trường của bạn.

Triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thấy thông tin trong phần "Thông tin triển khai".
Triển khaiThông tin
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3167685-x86.msu/im lặng
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/im lặng
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows 8.1:
Windows8.1-KB3167685-x86.msu/im lặng/norestart
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên phiên bản Windows 8.1:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/im lặng/norestart
Thông tin thêmXem phần phụ "phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại. Nhằm giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, bạn phải dừng bản ghi dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng mọi ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xemTại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows.
Hotpatchingkhông áp dụng
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật đã được cài đặt chuyên biệt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Panel điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt chuyên biệt bản Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa kiểm nhậpKhông có khoá kiểm nhập để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Gói bản ghi dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói bản ghi dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Thông tin triển khai

cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt chuyên biệt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn đã được cập nhật trước hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xemMô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ các khoá cài đặt chuyên biệt sau.
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.
/ im lặngNgăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạm đậu.
/ norestartKhi kết hợp với/im lặng, Hệ thống không khởi động lại sau khi cài đặt chuyên biệt ngay cả khi khởi động là bắt buộc để hoàn thành cài đặt chuyên biệt.
/warnrestart:<seconds></seconds>Khi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt cảnh báo người dùng trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt nhắc trước khi Bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt chuyên biệt bị đóng ứng dụng và Bắt đầu khởi động lại.
/log:<file name=""></file>Cho phép ghi vào tệp được chỉ định.
/Extract:<destination></destination>Trích xuất nội dung đóng gói vào mục tin thư thoại đích.
/ dỡ cài đặt chuyên biệt /kb:<KB number=""></KB>Tháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cài đặt chuyên biệt Wusa.exe, hãy xem phần "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết TechNetCác thay đổi trong Windows 7.
Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng
Vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác trên hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước sau.

Xác minh Phiên bản tệp
 1. Bấm Bắt đầu, và sau đó nhập tập đã đặt tên tin Cập Nhật trong hộp tra cứu .
 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc chương trình được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt chuyên biệt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết và so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft.

  Lưu ý: Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt chuyên biệt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, các tập tin được đổi tên trong quá trình cài đặt chuyên biệt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không tồn tại, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt chuyên biệt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn cũng có thể nhấp vào tab Phiên bản trước và so sánh thông tin tệp cho phiên bản trước đó cùng với thông tin tệp cho tệp mới hoặc Cập Nhật, phiên bản của tệp.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)

Tham khảo bảng
Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này. Bạn có thể tìm thấy thông tin trong phần phụ "Thông tin triển khai" trong phần này.
Triển khaiThông tin
Cài đặt mà không cần người dùng can thiệpĐối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3167685-x64.msu/im lặng
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/im lặng
Cài đặt mà không cần khởi động lạiĐối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3167685-x64.msu/im lặng/norestart
Đối với Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3167685-x64.msu/im lặng/norestart
Thông tin thêmXem phần phụ "Phát hiện và triển khai công cụ và hướng dẫn".
Yêu cầu khởi động lạiTrong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại. Nhằm giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, bạn phải dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng mọi ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật. Để biết thêm thông tin về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại, hãy xemTại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows.
HotpatchingKhông áp dụng
Thông tin về việc loại bỏĐể dỡ cài đặt bản Cập Nhật đã được cài đặt bởi WUSA, sử dụng chuyển đổi thiết lập /Uninstall . Hoặc, nhấp vào Bảng điều khiển, bấm hệ thống và bảo mật, nhấp vào xem cài đặt bản Cập NhậtWindows Updatevà sau đó chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.
Xác minh khóa đăng ký

Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này.
Gói dịch vụ bao gồm trong tương laiBản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Thông tin triển khai

Cài đặt bản Cập Nhật
Khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, trình cài đặt sẽ kiểm tra xem một hoặc nhiều tệp đang được Cập Nhật trên hệ thống của bạn được cập nhật trước một hotfix Microsoft.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ xuất hiện trong bài viết cơ sở kiến thức này, chẳng hạn như "hotfix," Hãy xemMô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bản Cập Nhật bảo mật này hỗ trợ các khoá cài đặt sau.
Chuyển đổiMô tả
/?, / h, /helpHiển thị trợ giúp về chuyển được hỗ trợ.
/ im lặngNgăn chặn Hiển thị thông báo lỗi hoặc trạng thái.
/ norestartKhi nó được kết hợpvới/im lặng, Hệ thống khởi động lại sau khi cài đặt ngay cả khi khởi động là bắt buộc để hoàn thành cài đặt.
/warnrestart:giâychủKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt cảnh báo người dùng trước khi bắt đầu khởi động lại.
/promptrestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt sẽ nhắc người dùng trước khi bắt đầu khởi động lại.
/forcerestartKhi kết hợp với/im lặng, trình cài đặt bị đóng ứng dụng và bắt đầu khởi động lại.
/ đăng nhập:tên tệpchủCho phép ghi vào tệp được chỉ định.
/ giải nén:đíchchủTrích xuất nội dung đóng gói vào thư mục đích.
/ dỡ cài đặt /kb:số KBchủTháo gỡ bản Cập Nhật bảo mật.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cài đặt Wusa.exe, hãy xem "Cài đặt độc lập Windows Update" trong bài viết sau đây của Microsoft TechNet:
Xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng
Vì có một số phiên bản của Windows, các bước sau đây có thể khác nhau trong hệ thống của bạn. Nếu họ khác, hãy xem tài liệu sản phẩm của bạn để hoàn thành các bước sau.

Xác minh Phiên bản tệp
 1. Bấm bắt đầu, và sau đó nhập tên tập tin Cập Nhật trong hộp Bắt đầu tìm kiếm .
 2. Khi tệp xuất hiện trong chương trình, bấm chuột phải vào tên tệp, và sau đó bấm thuộc tính.
 3. Trên tab chung , so sánh kích thước với bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành hoặc chương trình được cài đặt trong hệ thống của bạn, một số tệp được liệt kê trong bảng thông tin tệp có thể không được cài đặt.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào tab thông tin chi tiết so sánh thông tin, chẳng hạn như phiên bản tập tin và ngày thay đổi, bảng thông tin tệp được cung cấp trong bài viết cơ sở kiến thức.

  Lưu ý: Thuộc tính khác với phiên bản tập tin có thể thay đổi trong quá trình cài đặt. So sánh các thuộc tính tệp thông tin trong bảng thông tin tệp không được hỗ trợ phương pháp để xác minh rằng bản Cập Nhật đã được áp dụng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tập tin có thể được đổi tên trong khi cài đặt. Nếu thông tin tệp hoặc phiên bản không tồn tại, sử dụng một trong các phương pháp có sẵn để xác minh cài đặt Cập Nhật.
 5. Cuối cùng, bạn có thể cũng có thể bấm vào tab Phiên bản trước , và sau đó so sánh thông tin tệp cho các phiên bản trước của tệp thông tin tệp mới hoặc cập nhật phiên bản của tệp.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố bảo mật TechNet và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin về tệp

Thông tin băm tệp

Tên tệpThuật toán băm SHA1Thuật toán băm Sha256
Windows10.0-KB3167685-x86.msu (Phiên bản 1511)609A0B793594D97CDE7EACEB274250636070F21071618B0E97AD1029541CEE0D643852F701645EBBFA185B4BD8C44E1C7D004998
Windows10.0-KB3167685-x64.msu (Phiên bản 1511)00EC6619A16EF067A980133952BDA888A83312088B7D26188E76049598A97EDD3F345E5D4C716DF7BD6EEB136797C95E3CB71D4D
Windows10.0-KB3167685-x86.msuE804CD8DB0FEEDB5423AABAC82740E00F4F03A4C3E5C3995ACA120DD0798B4DBE5F92DED0E57116E1C79009DCEC4D5B7C5F44F4C
Windows10.0-KB3167685-x64.msu7C5968A5A3AAF31BD181EAA0E09B9CD674F3AE00AA7E75FDC2524E7D2A59F0FA890A13EBCFEABF30621FAE323C735C1A90C680D7
Windows8.1-KB3167685-x86.msu8805ACBA6171B9D2FCB5A58B69BA1DB19736BB7151FA8ECFE2F046786727ADD7CC35DAC12F06A15609453A5BB9A81A0F1BCC78A5
Windows8.1-KB3167685-x64.msuA5920A1C6F5C517496DA8B9BD4537A86BCCFDCB861DF24865DAAD72CDAAF65B703A822A8DD18BD1C9C574124243CFB831C3A0B7F
Windows8.1 KB3167685 arm.msu851526A9FD97E9872653EE6E391CE50FB893BA29D13157408ABC79F6AA1F26DB73DA6EF0EA026F2B257276BBB32B12F22CAC0642
Windows8-RT-KB3167685-x64.msuF0586BB1C91C768DA6C0C731DE706DB58D37EF5EAD123A373B426C354392D759094025D6C03B00FD90685E8D0262C89107494057

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản Cập Nhật bảo mật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014 tháng 6 năm 201617:13x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814 tháng 6 năm 201617:13x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614 tháng 6 năm 201617:13x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414 tháng 6 năm 201617:13x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Flash.ocx22.0.0.19218,610,68014 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flashplayerapp.exe22.0.0.192809,46414 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192162,29614 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192536,56814 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flashutil_activex.exe22.0.0.192787,44814 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng159,17014 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19227,981,30414 tháng 6 năm 201617:13x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,60814 tháng 6 năm 201617:13x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192915,44814 tháng 6 năm 201617:13x64
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014 tháng 6 năm 201617:13x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814 tháng 6 năm 201617:13x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214 tháng 6 năm 201617:13Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614 tháng 6 năm 201617:13x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414 tháng 6 năm 201617:13x86

Thông tin tệp Windows 10 (Phiên bản 1511)

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201618:33Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014 tháng 6 năm 201618:33x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814 tháng 6 năm 201618:33x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214 tháng 6 năm 201618:33Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614 tháng 6 năm 201618:33x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414 tháng 6 năm 201618:33x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng159,17014 tháng 6 năm 201618:33Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19227,981,30414 tháng 6 năm 201618:33x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,60814 tháng 6 năm 201618:33x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192915,44814 tháng 6 năm 201618:33x64
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201618:33Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014 tháng 6 năm 201618:33x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814 tháng 6 năm 201618:33x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214 tháng 6 năm 201618:33Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614 tháng 6 năm 201618:33x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414 tháng 6 năm 201618:33x86

Thông tin tệp Windows 10

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng159,17014 tháng 6 năm 201617:32Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19227,981,30414 tháng 6 năm 201617:32x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,60814 tháng 6 năm 201617:32x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192915,44814 tháng 6 năm 201617:32x64
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201617:32Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014 tháng 6 năm 201617:32x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814 tháng 6 năm 201617:32x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214 tháng 6 năm 201617:32Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614 tháng 6 năm 201617:32x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414 tháng 6 năm 201617:32x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201617:32Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,593,08014 tháng 6 năm 201617:32x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192828,40814 tháng 6 năm 201617:32x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,63214 tháng 6 năm 201617:32Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192605,17614 tháng 6 năm 201617:32x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,82414 tháng 6 năm 201617:32x86

Thông tin tệp Windows Server 2012

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Activex.vchKhông áp dụng159,17014 tháng 6 năm 201617:29Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19227,980,76814 tháng 6 năm 201617:29x64
Flashutil_activex.dll22.0.0.192687,07214 tháng 6 năm 201617:29x64
Flashutil_activex.exe22.0.0.192914,91214 tháng 6 năm 201617:29x64
Activex.vchKhông áp dụng726,31414 tháng 6 năm 201617:29Không áp dụng
Flash.ocx22.0.0.19221,592,54414 tháng 6 năm 201617:29x86
Flashplayerapp.exe22.0.0.192827,87214 tháng 6 năm 201617:29x86
Flashplayercplapp.cpl22.0.0.192176,09614 tháng 6 năm 201617:29Không áp dụng
Flashutil_activex.dll22.0.0.192604,64014 tháng 6 năm 201617:29x86
Flashutil_activex.exe22.0.0.1921,272,28814 tháng 6 năm 201617:29x86

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 3167685 – останній перегляд: 07/03/2016 23:07:00 – виправлення: 3.0

Windows 10, Windows 10 Version 1511, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3167685 KbMtvi
Зворотний зв’язок