Không thể thiết lập tùy chọn BusyOnBusy với ActionType VoicemailOnBusy cho người dùng Exchange Online

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3168736
Triệu chứng
Khi bạn đặt tùy chọn BusyOnBusy một ActionType VoicemailOnBusy, bạn nhận được một "thư thoại không được phép cho danh tính KatieJ@contosothông báo lỗi com".
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra khi người người dùng hộp thư homed trong Office 365 Exchange và chính sách lưu trữ thư thoại thay vì một chính sách hộp thư UM Exchange tại chỗ.
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, cho phép người dùng cho BusyOnBusy một ActionType VoicemailOnBusy trước khi bạn di chuyển hộp thư của người dùng sang Exchange Online. Sau đó, cho phép người dùng chính sách thư thoại được lưu trữ trong Skype dành cho doanh nghiệp tại chỗ.

Lưu ý Hỗ trợ cấu hình này là "nỗ lực tốt nhất" vì loại VoicemailOnBusy hành động được thiết kế để hỗ trợ chỉ chỗ UM của Exchange triển khai.
Thông tin thêm
Microsoft đang làm việc trên một giải pháp cho phép quản trị viên để đặt BusyOnBusy tuỳ chọn cho Skype dành cho doanh nghiệp trên cơ sở người người dùng hộp thư có homed trong Exchange online.
  • Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp, BusyOnBusy

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3168736 - Xem lại Lần cuối: 06/08/2016 02:32:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Skype for Business

  • kbmt KB3168736 KbMtvi
Phản hồi